NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » static » delete » filteraction

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static delete filteraction ? Format: filteraction [ name = ] | [ all ] Sletter en filterhandling. Parametre: Tag Værdi name | all -Navnet på filterhandlingen eller 'all'. Kommentarer: Hvis 'all' er angivet, slettes alle filterhandlinger. Eksempler: 1. delete filteraction FilterA 2. delete filteraction all

NETSH / IPSEC / STATIC / DELETE / FILTERACTION

netsh ipsec static delete filteraction - Windows Seven - Kommandoer Sletter en filterhandling. / Windows Seven
netsh, ipsec, static, delete, filteraction, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras ip set addrassign
Angiver metoden, hvormed Remote Access-serveren
netsh interface ipv6 6to4 set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh ras diagnostics dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ipv4 set neighbors
Angiver en naboadresse.
netsh ras aaaa
?ndringer til 'netsh ras aaaa'-konteksten.
netsh interface httpstunnel reset
Nulstil IP HTTPS-konfigurationerne.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ipsec/static/delete/filteraction.htm

0.077

Was bedeutet Wiederherstellen der Zwischenablage?

 /

Shut down or power off, power on?

 /

Folder, Directory?

 /

How to set in Windows 8 / 10 associations for file type: open with multiple programs or apps?

 /

Wie kann man den Taschenrechner in Windows 8 und 8.1 öffnen (starten, finden, paint)?

 /

Program Starter portable files and installed, programs and location?

 /

Disable Password in Windows 10 (hibernation, energy saving), but how to?

 /

What is Unicode / I need that?

 /