NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » static » delete » filteraction

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static delete filteraction ? Format: filteraction [ name = ] | [ all ] Sletter en filterhandling. Parametre: Tag Værdi name | all -Navnet på filterhandlingen eller 'all'. Kommentarer: Hvis 'all' er angivet, slettes alle filterhandlinger. Eksempler: 1. delete filteraction FilterA 2. delete filteraction all

NETSH / IPSEC / STATIC / DELETE / FILTERACTION

netsh ipsec static delete filteraction - Windows Seven - Kommandoer Sletter en filterhandling. / Windows Seven
netsh, ipsec, static, delete, filteraction, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh ras ip set addrassign
Angiver metoden, hvormed Remote Access-serveren
netsh interface ipv6 6to4 set
Angiver konfigurationsoplysninger.
netsh ras diagnostics dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh interface ipv4 set neighbors
Angiver en naboadresse.
netsh ras aaaa
?ndringer til 'netsh ras aaaa'-konteksten.
netsh interface httpstunnel reset
Nulstil IP HTTPS-konfigurationerne.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ipsec/static/delete/filteraction.htm
0.093

Please explain: WARNING Once Q-Dir always Q-Dir?

 /

How to change the Quality of scanned eg. saved PDF-File?

 /

Backing up and restoring the position of icons on your desktop!

 /

Win-Scan-2-PDF and Win-10 protected folders problem!

 /

How to enable the password prompt for screen saver in Windows 8.1 (disable, turn off, turn on)?

 /

Unter Windows den Zugriff auf Wechsel- Medien Datenträger unterbinden!

 /

Make Windows-10 Standard User to Guest-Account, how to change rights?

 /

Are the full versions of Software freeware on SoftwareOK?

 /