NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » static » set » filteraction

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static set filteraction ? Format: filteraction [ name = ] | [ guid = ] [ [ newname = ] ] [ [ description = ] ] [ [ qmpfs = ] (yes | no) ] [ [ inpass = ] (yes | no) ] [ [ soft = ] (yes | no) ] [ [ action = ] (permit | block | negotiate) ] [ [ qmsecmethods = ] (neg#1 neg#2 ... neg#n) ] Ændrer en filterhandling. Parametre: Kode Værdi name | guid - Navn eller guid for filterhandlingen. newname - Nyt navn til filterhandlingen. description - Kort beskrivelse af filterhandlingen. qmpfs - Indstilling til angivelse af PFS (perfect forward secrecy) for hurtigtilstand. inpass - Acceptér ikke-sikker kommunikation, men svar altid ved hjælp af IPsec. Du kan angive værdien "yes" eller "no". soft - Tillad ikke-sikker kommunikation med computere, der ikke bruger IPsec. Du kan angive værdien "yes" eller "no". action - Du kan angive permit eller block eller negotiate. qmsecmethods - IPsec understøtter et af følgende formater: ESP[ConfAlg,AuthAlg]:k/s AH[HashAlg]:k/s AH[HashAlg]+ESP[ConfAlg,AuthAlg]:k/s ConfAlg kan være DES eller 3DES eller None. AuthAlg kan være MD5 eller SHA1 eller None. HashAlg er MD5 eller SHA1. k er levetiden i KB. s er levetiden i sekunder. Kommentarer: Brugen af DES og MD5 frarådes. Disse kryptografiske algoritmer angives kun af hensyn til bagudkompatibilitet. Eksempler: 1. set filteraction name=test qmsec=ESP[3DES,MD5]:100000k/2000s 2. set filteraction guid={11E6E97E-0031-49f5-AC7D-5F2FE99BABAF} inpass=y

NETSH / IPSEC / STATIC / SET / FILTERACTION

netsh ipsec static set filteraction - Windows Seven - Kommandoer ?ndrer en filterhandling / Windows Seven
netsh, ipsec, static, set, filteraction, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh ipsec dynamic add
F?jer politik, filter og handlinger til SPD.
netsh winhttp
?ndringer til 'netsh winhttp'-konteksten.
netsh interface tcp
?ndringer til 'netsh interface tcp'-konteksten.
netsh trace show helperclass
Vis oplysninger om hj?lpeklasse.
netsh interface isatap show
Viser oplysninger.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndrer en filterhandling / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ipsec/static/set/filteraction.htm
0.186
16781

How to display my Computer as a menu in Windows-7 start menu?

 /

Windows Desktop shortcut for Excel, Outlook, Word 2013 / 365, how to!

 /

How can i create a New-Folder in each explorer View?

 /

Portabler Einsatz von WinPing und das Entfernen bei Windows Server oder Desktop!

 /

Open the Experience Index files directory or start recalculation of the performance index!

 /

Icon Size Save Enable on all MS Windows OS!

 /

Skype beenden, oder minimieren bei Gesprächsende (To-Tray)!

 /

What is a taskbar?

 /

How to auto run a program at a certain time in Windows 8.1 / 10?

 /

Quad-Explorer Q-Dir als vertrauenswürdige Anwendung unter Windows-10!

 /

Can I print as PDF in Windows 10!

 /

Erstellen von Tür Notizen und zum Drucken plus kostenlos!

 /