NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » static » show » filterlist

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec static show filterlist ? Format: filterlist [ name = ] | [ rule = ] | [ all ] [ [ level = ] (verbose | normal) ] [ [ format = ] (list | table) ] [ [ resolvedns = ] (yes | no) ] [ [ wide = ] (yes | no) ] Viser indholdet af en filterliste i detaljer Parametre: Tag Værdi name | rule | all -Navnet på filterlisten, reglen eller 'all'. level -Verbose eller normal. format -Output på skærmen eller i tabulatorsepareret format. resolvedns -Værdien af 'yes' vil tvinge kontroloutputtet til at vise den aktuelle DNS-tilknytning for IP-adresser og DNS- navne, som er gemt i filterfelterne. wide -Hvis 'no' er angivet, afkortes navnet og beskrivelsen, så de passer til skærmbredden på 80 tegn. Kommentarer: Hvis 'all' er angivet, vises alle filterlister. Eksempler: show filterlist Filterlist=Filterlist1 resolvedns=yes wide=yes

NETSH / IPSEC / STATIC / SHOW / FILTERLIST

netsh ipsec static show filterlist - Windows Seven - Kommandoer Viser oplysninger om filterlister. / Windows Seven
netsh, ipsec, static, show, filterlist, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh advfirewall show currentprofile
Viser egenskaber for den aktive profil.
netsh mbn show radio
Viser oplysningerne om radiotilstanden for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall mainmode
?ndringer til 'netsh advfirewall mainmode'-konteksten.
netsh lan set
Konfigurerer indstillinger for gr?nseflader
netsh wlan stop
Stands v?rtsbaseret netv?rk.
netsh ipsec static delete policy
Sletter en politik og de tilknyttede regler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser oplysninger om filterlister. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/ipsec/static/show/filterlist.htm
0.14
17697

Activate Ransomware Protector on Windows 10 for Free!

 /

Was macht die Funktion Taskleiste verstecken in Auto Hide Desktop Icons?

 /

Turn off the Windows 11 PC properly!

 /

Easy Share the directory with everyone on Windows 11!

 /

Surf and work with a guest account rather than with a standard user under Windows 11!

 /

Start and run programs in Windows compatibility mode?

 /

Is there a command line option to start the program minimized?

 /

Can you download Chrome for Windows 10!

 /

Is it possible to edit the directory path in the new address bar?

 /

Open mouse wheel settings in Windows 11!

 /

How can i change the Language on PayPal.com?

 /

Programs and functions / features as a desktop button!

 /