netsh rpc filter add rule - Windows 10, 8.1, Seven - Kommandoer


 
NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » rpc » filter » add » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh rpc filter add rule ? Format: add rule [layer=] [actiontype=] [[filterkey=]] [[persistence=]volatile] [[audit=]enable] Parametre: Kode Værdi layer - En af følgende værdier: um epmap ep_add proxy_conn proxy_if actiontype - En af følgende værdier: block permit continue persistence - Filteret er vedvarende. Dette er standarden. filterkey - Uuid til entydig identifikation af RPC-firewallfiltret. audit - Aktiver overvågning for dette filter Kun handlingstypen permit er tilladt for overvågningsregler. Overvågningsregler er ikke tilladt på laget ep_add. Kommentarer: Tilføjer en RPC-firewallfilterregel. Eksempler: add rule layer=um actiontype=block add rule layer=epmap actiontype=permit filterkey=11111111-1111-1111-1111-111111111111

NETSH / RPC / FILTER / ADD / RULE

netsh rpc filter add rule - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en RPC-firewallfilterregel. / Windows Seven
netsh, rpc, filter, add, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud
?ndringer til 'netsh p2p pnrp cloud'-konteksten.
netsh http add sslcert
Tilf?jer SSL-servercertifikatbinding for en IP-adresse og port.
netsh p2p collab contact set
Rediger kontaktoplysninger.
netsh delete helper
Fjerner en Hj?lpe-DLL.
netsh nap client set userinterface
Angiver konfiguration af brugergr?nsefladen.
netsh branchcache help
Viser en liste over kommandoer.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Tilf?jer en RPC-firewallfilterregel. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/rpc/filter/add/rule.htm
0.156
15810

Export favorites from Google Chrome, for example for a guest account?

 /

Help, my Windows 10 taskbar is getting full quickly, what can I do?

 /

Can I use Send-To feature to run Programs from Send-To in Windows 7/8.1?

 /

NewFileTime Video!

 /

Command to open Advanced sharing settings in Windows 10?

 /

Desktop clock in silver without transparency!

 /

Disable and Enable Column in Explorer Listview of Q-Dir!

 /

Windows 10 ISO installation DVD with all updates, download?

 /

Why the stress test for the Windows computer?

 /

How to open the Control Panel (x64/x32)?

 /

Up Down Rename The next File or Folder!

 /

Soll ich einen Bildschirmschoner verwenden unter Windows (10, 8.1, 7.0, ...)?

 /