NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » rpc » filter » add » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh rpc filter add rule ? Format: add rule [layer=] [actiontype=] [[filterkey=]] [[persistence=]volatile] [[audit=]enable] Parametre: Kode Værdi layer - En af følgende værdier: um epmap ep_add proxy_conn proxy_if actiontype - En af følgende værdier: block permit continue persistence - Filteret er vedvarende. Dette er standarden. filterkey - Uuid til entydig identifikation af RPC-firewallfiltret. audit - Aktiver overvågning for dette filter Kun handlingstypen permit er tilladt for overvågningsregler. Overvågningsregler er ikke tilladt på laget ep_add. Kommentarer: Tilføjer en RPC-firewallfilterregel. Eksempler: add rule layer=um actiontype=block add rule layer=epmap actiontype=permit filterkey=11111111-1111-1111-1111-111111111111

NETSH / RPC / FILTER / ADD / RULE

netsh rpc filter add rule - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en RPC-firewallfilterregel. / Windows Seven
netsh, rpc, filter, add, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud
?ndringer til 'netsh p2p pnrp cloud'-konteksten.
netsh http add sslcert
Tilf?jer SSL-servercertifikatbinding for en IP-adresse og port.
netsh p2p collab contact set
Rediger kontaktoplysninger.
netsh delete helper
Fjerner en Hj?lpe-DLL.
netsh nap client set userinterface
Angiver konfiguration af brugergr?nsefladen.
netsh branchcache help
Viser en liste over kommandoer.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/rpc/filter/add/rule.htm

0.077

Papierkorb auf der Desktop-Taskleiste in Windows 8.1 / 10 als Drag und Drop Funktion!

 /

Burn Win-10 ISO, how to do on Windows?

 /

Windows 8.1 and 10 registry autostart entries for auto run, (find, all user) ?

 /

Bei Windows-10 den vollständigen Pfad in der Explorer Titelleiste sehen, aber wie?

 /

Scan multiple pages and create (save) as a single PDF file?

 /

Was bedeutet plattformübergreifend?

 /

Wo finde ich die Windows 8.1 / 10 Schriftarten (den Fonts Ordner)?

 /

Auto hide and showing the Windows desktop icons with a timer!

 /