NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » rpc » filter » add » rule

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh rpc filter add rule ? Format: add rule [layer=] [actiontype=] [[filterkey=]] [[persistence=]volatile] [[audit=]enable] Parametre: Kode Værdi layer - En af følgende værdier: um epmap ep_add proxy_conn proxy_if actiontype - En af følgende værdier: block permit continue persistence - Filteret er vedvarende. Dette er standarden. filterkey - Uuid til entydig identifikation af RPC-firewallfiltret. audit - Aktiver overvågning for dette filter Kun handlingstypen permit er tilladt for overvågningsregler. Overvågningsregler er ikke tilladt på laget ep_add. Kommentarer: Tilføjer en RPC-firewallfilterregel. Eksempler: add rule layer=um actiontype=block add rule layer=epmap actiontype=permit filterkey=11111111-1111-1111-1111-111111111111

NETSH / RPC / FILTER / ADD / RULE

netsh rpc filter add rule - Windows Seven - Kommandoer Tilf?jer en RPC-firewallfilterregel. / Windows Seven
netsh, rpc, filter, add, rule, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh p2p pnrp cloud
?ndringer til 'netsh p2p pnrp cloud'-konteksten.
netsh http add sslcert
Tilf?jer SSL-servercertifikatbinding for en IP-adresse og port.
netsh p2p collab contact set
Rediger kontaktoplysninger.
netsh delete helper
Fjerner en Hj?lpe-DLL.
netsh nap client set userinterface
Angiver konfiguration af brugergr?nsefladen.
netsh branchcache help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Tilf?jer en RPC-firewallfilterregel. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/rpc/filter/add/rule.htm
0.14
15810

What is a ten finger touch screen?

 /

Find short sticky notes tool for Windows 10 Desktop, can I?

 /

Unterschied Update und Aktualisieren, Bedeutung mit Beispielen?

 /

Is a silent and portable installation of Folder Printout Tool possible?

 /

Wie kann ich die Arbeitsspeicher Verwendung einsehen unter Windows 10/8.1/7?

 /

Can I create Installation DVD from the ISO file of Windows 8.1 or 10!

 /

Open in new process right-click menu, menu item removed in Ecxplorer Views?

 /

QTP as a simple translator that inserts German texts from English menu Text?

 /

Turn off the left desktop corner APP switcher in Windows 8.1 / 10 (screen, disable)!

 /

What is adware?

 /

Start Windows 10 Task Manager!

 /

Disable the folder grouping in Windows 8, 8.1 / 10 (remove, turn off)?

 /