netsh routing ip add filter - Windows 2000/XP - Kommandoer


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add filter ? Format: add filter [name=] [filtertype=]{INPUT|OUTPUT|DIAL} [srcaddr=] [srcmask=] [dstaddr=] [dstmask=] { [proto=] ANY | [proto=]{TCP||TCP-EST|UDP} [srcport=] [dstport=] | [proto=] ICMP [type=] [code=] } Parametre: Tag Værdi name - Navnet på den grænseflade hvor filteret skal tilføjes. filtertype - En af følgende værdier: input: Hvis det ændrede filter filtrerer input. output: Hvis det ændrede filter filtrerer output. dial: Hvis det ændrede filter filtrerer en opkaldsgrænseflade der oprettes forbindelse til. srcaddr - Kildeadressefeltet for den pakke, som skal filtreres. srcmask - Kildeadressemasken for den pakke, som skal filtreres. Hvis adresse og maske kun består af nuller filtreres ALLE. dstaddr - Destinationsadressefeltet for den pakke, som skal filtreres. dstmask - Destinationsadressemasken for den pakke, som skal filtreres. proto - Protokoltypen for den pakke, som skal filtreres. srcport - Kildeportfeltet for den pakke, som skal filtreres. En værdi på 0 betyder ALLE. dstport - Destinationsportfeltet for den pakke, som skal filteres. En værdi på 0 betyder alle. type - ICMP-typefeltet for den pakke, som skal filtreres. En værdi på 255 betyder ALLE. code - ICMP-kodefeltet for den pakke, som skal filtreres. En værdi på 255 betyder ALLE. Bemærkninger: Tilføjer et pakkefilter til den angivne grænseflade. Eksempler: add filter name="Virtuel privat forbindelse" filtertype=input srcaddr=0.0.0.0 srcmask=255.255.255.255 dstaddr=169.254.0.0 dstmask=255.255.0.0 proto=any add filter "Virtuel privat forbindelse" input 0.0.0.0 0.0.0.0 169.254.0.0 255.255.0.0 any

NETSH / ROUTING / IP / ADD / FILTER

netsh routing ip add filter - Windows 2000/XP - Kommandoer Tilf?jer et pakkefilter til en angivet gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show interface
Viser gr?nsefladeparametre.
netsh routing ipx add filter
Tilf?jer et pakkefilter p? listen med filtre.
netsh ras delete authtype
Sletter en godkendelsestype fra RAS-serveren.
netsh firewall show service
Viser konfigurationen af firewall-tjeneste.
netsh routing ip ospf set interface
Skifter OSPF-konfigurationsparametre for gr?nsefladen.
netsh lan show settings
Viser de globale indstillinger for et traditionelt lokalnetv?rk.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Tilf?jer et pakkefilter til en angivet gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/filter.htm
0.156
16714

Can I change the file format from rar to zip?

 /

Powerful sysdm.cpl ,3 command in Windows 10!

 /

Ist es wirklich sinnig, Laufwerk C:\ zum Auswerfen anzubieten...?

 /

OnlyStopWatch!

 /

The difference from MS 365 Office to 2016 Office!

 /

How can I remove files and folders from the file time list?

 /

Create desktop shortcut in Windows 10 for a program (ad to Start)?

 /

Problembehandlung in Windows-7, es soll Probleme erkennen und beheben können?

 /

Can I show last open favorite e.g. the name of the .qdr file in the title bar!

 /

Troubleshoot, repair or recovery Windows 8 and 8.1 with Windows 8 (8.1) Installations DVD!

 /

Safely remove hardware if icon is missing, it works on Windows 10, 8.1, ...! 

 /

Per Tastenkürzel Texte einfügen und Befehle starten kann so einfach sein!

 /