NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » set » routefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set routefilter ? Format: set routefilter [action=]drop|accept] Parametre: Tag Værdi action - En af følgende værdier: drop: accept: Kommentarer: Angiver handling for OSPF-rutefilter. Eksempler: set routefilter accept

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET / ROUTEFILTER

netsh routing ip ospf set routefilter - Windows 2000/XP - Kommandoer Angiver handling for OSPF-rutefilter. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, set, routefilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group db dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ipx show staticservice
Viser statiske tjenester.
netsh routing ip autodhcp install
Installerer den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh interface ipv6 delete address
Sletter en IPv6-adresse fra en gr?nseflade.
netsh routing ip routerdiscovery
?ndringer til 'netsh routing ip routerdiscovery'-konteksten.
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Konverterer fra peer-navne til DNS-navne og omvendt.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set/routefilter.htm
0.124

Was ist Invisalign?

 /

How to find installed program files in windows 10 (uninstall)?

 /

Variable size rotate and random snowflakes on the Desktop!

 /

Fonts Print Overview!

 /

Viewing shares, sessions and open files, cmd example?

 /

How can I disable the seconds Pointer in the desktop Clock (Windows)?

 /

Windows 10 Such-Indizierung deaktivieren (anpassen, aktivieren)?

 /

Desktop-Verknüpfung in Windows 10 erstellen (für eine Programm-Datei)?

 /