NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set filter ? Format: set filter [name=] [[filtertype=]input|output|dial [action=]drop|forward] [[fragcheck=]enable|disable] Parametre: Tag Værdi name - Navnet på den grænseflade hvor filteret anvendes. filtertype - En af følgende værdier: input: Hvis det ændrede filter filtrerer input. output: Hvis det ændrede filter filtrerer output. dial: Hvis det ændrede filter filtrerer en opkaldsgrænse- flade, der oprettes forbindelse til action - Handling, der skal udføres, hvis en pakke ikke passer til nogen filtre. fragcheck - Aktiverer eller deaktiverer fragmentkontrol på input-pakker. Bemærkninger: Ændrer standardhandlingen for en filtertype og/eller fragmentkontrolindstilling på den angivne grænseflade. Eksempler: set filter name="Opkaldsforbindelse" filtertype=dial action=forward set filter name="Virtuel privat forbindelse" fragcheck=disable

NETSH / ROUTING / IP / SET / FILTER

netsh routing ip set filter - Windows 2000/XP - Kommandoer ?ndrer filterattributter p? den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete announcefilter
Sletter det annonceringsfilter, der er angivet for en gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synkroniserer en sky med en angivet v?rt.
netsh diag ping dns
Send pingsignal til DNS-serverne for hvert netv?rkskort.
netsh routing ip igmp show
Viser oplysninger.
netsh interface ipv6 show neighbors
Viser poster i den tilst?dende cache.
netsh routing ipx add staticservice
Tilf?jer en statisk tjeneste i tabellen med statiske tjenester.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
?ndrer filterattributter p? den angivne gr?nseflade. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/filter.htm
0.249
16948

Was ist Amazon Prime Instant Video?

 /

Save the Scans as JPEG files in WinScan2PDF, how to?

 /

Aggressive Windows Programme und Anwendungen sofort beenden!

 /

Can I find the Language and Region settings in Windows-10?

 /

Use Windows Live Writer on Windows 10!

 /

Turn off numeric sorting in MS Explorer (file, directory Windows 10, 8.1) !

 /

Windows 10 desktop icons are so big, why, can I customize this?

 /

How do I open other file types, not only text files (* .txt) with Notepad?

 /

Die Dark Theme auf Windows 10 ausprobieren!

 /

The created file can not be compressed!

 /

Create a Windows 8 or 8.1 desktop shortcut for fast shutdown, log off, restart?

 /

Verbesserungen in der Dateivorschau und Integration des MS Explorer Vorschaufensters!

 /