NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set filter ? Bruk: set filter [name=] [[filtertype=]input|output|dial [action=]drop|forward] [[fragcheck=]enable|disable] Parametere: Merke Verdi name - Navnet på grensesnittet der filteret brukes. filtertype - En av følgende verdier: input: Hvis filteret som endres filterer inndata. output: Hvis filteret som endres filterer utdata. dial: Hvis filteret som endres filtrerer et oppringt grensesnitt som kobles til action - Handling som skal utføres når en pakke ikke gir treff på noen av filtrene. fragcheck - Aktiverer eller deaktiverer fragmentkontroll for inndata- pakker. Kommentarer: Endrer standardhandlingen for en filtertype- og/eller fragment- kontrollinnstillinger for angitt grensesnitt. Eksempler: set filter name="Ekstern tilkobling" filtertype=dial action=forward set filter name="Virtuell privat tilkobling" fragcheck=disable

NETSH / ROUTING / IP / SET / FILTER

netsh routing ip set filter - Windows 2000/XP - kommando Endrer filterattributter p? det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete announcefilter
Sletter et annonseringsfiltersett for et grensesnitt.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synkroniserer en sky med en angitt vert.
netsh diag ping dns
Pinge DNS-servere for hvert kort.
netsh routing ip igmp show
Viser informasjon.
netsh interface ipv6 show neighbors
Viser nabohurtigbufferoppf?ringer.
netsh routing ipx add staticservice
Legger til en statisk tjeneste i den statiske tjenestetabellen.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer filterattributter p? det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/filter.htm
0.312
17104

Wie kann ich die Bildschirmlupe aktivieren in Normal, Echtzeit, Vollbild?

 /

Command prompt, customize CMD settings, color, font, ...?

 /

No WIA and Twain after Windows 10 Update in Scan to PDF, why!

 /

Virus message TheAeroClock!

 /

send_tab and send_enter command in Windows, can I?

 /

USA football mouse tracks!

 /

Ständige Abstürze nach Windows 10 Update, was kann ich machen?

 /

How to remove the OneDrive folder from File Explorer in Windows-10?

 /

Find and Run the Computer Management in Windows-7, how to do?

 /

Explanation of the Windows 12 Classic Desktop Clock!

 /

To change the path in the address bar or edit, copy, paste!

 /

Can I delete a locked directory or file in Windows 10!

 /