netsh routing ip set filter - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set filter ? Bruk: set filter [name=] [[filtertype=]input|output|dial [action=]drop|forward] [[fragcheck=]enable|disable] Parametere: Merke Verdi name - Navnet på grensesnittet der filteret brukes. filtertype - En av følgende verdier: input: Hvis filteret som endres filterer inndata. output: Hvis filteret som endres filterer utdata. dial: Hvis filteret som endres filtrerer et oppringt grensesnitt som kobles til action - Handling som skal utføres når en pakke ikke gir treff på noen av filtrene. fragcheck - Aktiverer eller deaktiverer fragmentkontroll for inndata- pakker. Kommentarer: Endrer standardhandlingen for en filtertype- og/eller fragment- kontrollinnstillinger for angitt grensesnitt. Eksempler: set filter name="Ekstern tilkobling" filtertype=dial action=forward set filter name="Virtuell privat tilkobling" fragcheck=disable

NETSH / ROUTING / IP / SET / FILTER

netsh routing ip set filter - Windows 2000/XP - kommando Endrer filterattributter p? det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete announcefilter
Sletter et annonseringsfiltersett for et grensesnitt.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synkroniserer en sky med en angitt vert.
netsh diag ping dns
Pinge DNS-servere for hvert kort.
netsh routing ip igmp show
Viser informasjon.
netsh interface ipv6 show neighbors
Viser nabohurtigbufferoppf?ringer.
netsh routing ipx add staticservice
Legger til en statisk tjeneste i den statiske tjenestetabellen.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer filterattributter p? det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/filter.htm
0.14
17104

Disable no limit scrolling via the Windows Task-Bar, is optionally!

 /

Kann man das Aero in Windows 7 zu 100 ausschalten, nicht nur deaktivieren?

 /

Watch video files directly in the Quad Explorer even under Windows 10!

 /

Skype beenden, oder minimieren bei Gesprächsende (To-Tray)!

 /

Share Files and directorys excluding Password on Windows-7, can I?

 /

What are system properties?

 /

Remove transparent icons on the Windows 10 desktop?

 /

How can I customize the color of the sorted column. Right now the sorted column turns white?

 /

Keyboard shortcuts to start multiple programs commands (run, runx, runa, runX, runA)!

 /

Scan works also on Windows 10 to easy save into PDF!

 /

Can I show Control Panel, My Computer, Network on Windows 8, 8.1 Desktop and Win 10?

 /

Hibernate and Standby difference on Windows 10 / 8.1 / 7 PC?

 /