NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show filter ? Bruk: show filter [[name=]] Parametere: Merke Verdi name - Navnet på grensesnittet der filteret er angitt. Kommentarer: Viser pakkefilterinformasjon. Informasjonen som vises for denne kommandoen består av: Felt Beskrivelse ---- ----------- Inndata Viser informasjon om inndatafiltre. Utdata Viser informasjon om utdatafiltre. Behovsbetinget Viser informasjon om filtre for behovsbetinget oppringing. Frag. kontroll Viser om fragmentkontroll er aktivert eller deaktivert. Grensesnitt Viser navnet på grensesnittet. Eksempler: show filter show filter name="Lokal tilkobling" Den første kommandoen viser filterinformasjon fro alle grensesnitt. Den andre kommandoen viser filterstatus bare for det angitte grensesnittet.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / FILTER

netsh routing ip show filter - Windows 2000/XP - kommando Viser pakkefilterinformasjon. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh show helper
List alle toppniv?hjelpere.
netsh routing ip autodhcp uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface ipv6 dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip routerdiscovery set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras aaaa add authserver
Legger til en RADIUS godkjenningsserver.
netsh exec
Kj?rer en skriptfil.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser pakkefilterinformasjon. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/filter.htm
0.249
14964

Start the Device Manager on Windows 8, 8.1 and Win 10 (open, find, run)!

 /

Abmelden schnell und direkt, welche Windows Tastenkombination?

 /

How to grant a folder / directory access for a program under Windows 10 Explorer?

 /

Tips to recognize the active window faster and so!

 /

Must Windows 7, 8.1, or 10 always be installed on NTFS disk partition?

 /

Activate the Quad-Explorer top address bar Windows 10, 8.1,...!

 /

Select Sim Card on Samsung Galaxy for Mobile Internet!

 /

Do i have Windows 10 x86, x64 or x32 and 32 or 64 Bit?

 /

Windows Store reinstall on Windows 10, (defective, deleted)?

 /

Can i Enter/use the IP address in Q-Dir address-bar on Windows-8?

 /

(How-To) wie nutze ich das Auto-Power-Options-OK unter Windows!

 /

The free Text Editor for Windows 10!

 /