NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show filter ? Bruk: show filter [[name=]] Parametere: Merke Verdi name - Navnet på grensesnittet der filteret er angitt. Kommentarer: Viser pakkefilterinformasjon. Informasjonen som vises for denne kommandoen består av: Felt Beskrivelse ---- ----------- Inndata Viser informasjon om inndatafiltre. Utdata Viser informasjon om utdatafiltre. Behovsbetinget Viser informasjon om filtre for behovsbetinget oppringing. Frag. kontroll Viser om fragmentkontroll er aktivert eller deaktivert. Grensesnitt Viser navnet på grensesnittet. Eksempler: show filter show filter name="Lokal tilkobling" Den første kommandoen viser filterinformasjon fro alle grensesnitt. Den andre kommandoen viser filterstatus bare for det angitte grensesnittet.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / FILTER

netsh routing ip show filter - Windows 2000/XP - kommando Viser pakkefilterinformasjon. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh show helper
List alle toppniv?hjelpere.
netsh routing ip autodhcp uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface ipv6 dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip routerdiscovery set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras aaaa add authserver
Legger til en RADIUS godkjenningsserver.
netsh exec
Kj?rer en skriptfil.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser pakkefilterinformasjon. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/filter.htm
0.218
14964

What is the difference between screen and monitor?

 /

What version of Windows 11 do I have installed?

 /

If the network drive disappears after restart or update!

 /

Can I test your touchscreen quickly for the multi-touch function!

 /

Notice this is a private parking lot - Short-Car-Note!

 /

Mark the customized directory in the Windows 11/10 Explorer in the navigation area!

 /

Shut down the Windows PC after deleting the data!

 /

Use computer name and user name in Quick Text Paste!

 /

Repair Corrupted Windows 11, 10, ... System with simple cmd.exe Commands, how to do?

 /

What is Multi-Core Processors?

 /

Turn-off the Windows 7 to a specific time without and with additional software (shutdown.exe)?

 /

Disable explorer auto expand in windows 8.1 / 10, how to ?

 /