netsh routing ipx sap add filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap add filter ? FILTER-objektet brukes til konfigurere SAP-filtre i rutergrensesnitt. Kommandosyntaks: SHOW FILTER grsnavn [modus] ADD FILTER grsnavn modus tjtype tjnavn DELETE FILTER grsnavn modus tjtype tjnanv SET FILTER grsnavn modus handling hvor: grsnavn - navn p grensesnittet. modus - INPUT eller OUTPUT. tjtype - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). tjnavn - tjenestenavn. handling - PERMIT eller DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / ADD / FILTER


Quick - Link:
netsh

netsh interface ipv6 isatap set router
Angir ISATAP-ruterinformasjon.
netsh routing ip set interface
Angir grensesnittilstanden.
netsh ras aaaa set accounting
Angir kontobehandlingstilbyder.
netsh firewall delete portopening
Sletter portkonfigurasjon for brannmur.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQLegger til en protokollfilteroppf?ring i listen over filtre. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/add/filter.htm
0.093
18479

Difference between numeric keypad and number keypad!

Start directly the Windows-7 Task Manager via keyboard shortcuts?

What is a Windows document?

Microsoft Visual C++ Runtime Library Error Message!

What is Windows 10X?

Left-Right Arrow Keys?(0)