NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » show » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx show filter ? SHOW-kommandoen brukes til å vise konfigurasjonsinformasjon. Kommandosyntaks: SHOW INTERFACE [grsnavn] SHOW ROUTE [nettverk] SHOW STATICROUTE grsnavn [nettverk] SHOW SERVICE [tjtype [tjnavn]] SHOW STATICSERVICE grsnavn [tjtype tjnavn] SHOW FILTER grsnavn SHOW GLOBAL hvor: grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter). nettverk - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre. innledende 0 valgfritt) tjtype - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre. innledende 0 valgfritt) tjnavn - tjenestenavn

NETSH / ROUTING / IPX / SHOW / FILTER

netsh routing ipx show filter - Windows 2000/XP - kommando Viser pakkefiltre. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, show, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group show
Viser informasjon.
netsh winsock
Endrer til konteksten "netsh winsock".
netsh routing ip delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh interface ipv6 help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip routerdiscovery set interface
Oppdaterer grensesnittets konfigurasjon av ruteroppdaging.
netsh ras aaaa delete
Fjerner elementer fra en tabell.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/show/filter.htm
0.046

Wie kann ich im Win-7 Basisdesign die Fensterfarbe ändern, bzw. anpassen?

 /

For what Explorer Friend in Desktop O.K.?

 /

Pointer Stick Neon Yellow Metallic on Windows Desktop!

 /

KeepMouseSpeedOK to keep the Mouse Speed on all Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Directory and Folder Printing under Windows 10 / 8.1 / 7!

 /

Office 2010 direct download links plus trial versions!

 /

Change the Windows-10 system protection to undo system changes!

 /

Was ist ein virtueller PC?

 /