NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » routefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add routefilter ? Sposób użycia: add routefilter [filter=] Parametry: Etykieta Wartość filter - Adres IP i maska trasy do odfiltrowania Uwagi: dodaje filtr trasy OSPF. Przykłady: add routefilter 11.1.0.0 255.255.0.0

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / ROUTEFILTER

netsh routing ip ospf add routefilter - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje filtr trasy protokołu OSPF. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, routefilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag connect ieproxy
Połącz się z serwerem proxy programu Internet Explorer.
netsh routing ip igmp add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface ipv6 show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip show rtmdestinations
Wyświetla adresy docelowe w tabeli routingu
netsh ras appletalk set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS.
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Wyświetla konfigurację odpowiedzi
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/routefilter.htm
0.077

Share printers and add to sharing under Windows (10, 8.1, ...)!

 /

Was ist der Windows Kompatibilitätsmodus?

 /

DesktopOK isn't saving my desktop icons. How do i uninstall it?

 /

How can I detect a corrupted pixel on the LCD monitor on Win 10 or 8.1 (11)?

 /

Find similar or identical images under Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Where is the WordPad in Windows 10, how to open the writer?

 /

How to create at once several subfolders levels (commando-line)?

 /

Taskkill with the Cmd.exe, how to use correct and useful with examples!

 /