NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » routefilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add routefilter ? Sposób użycia: add routefilter [filter=] Parametry: Etykieta Wartość filter - Adres IP i maska trasy do odfiltrowania Uwagi: dodaje filtr trasy OSPF. Przykłady: add routefilter 11.1.0.0 255.255.0.0

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / ROUTEFILTER

netsh routing ip ospf add routefilter - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje filtr trasy protokołu OSPF. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, routefilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag connect ieproxy
Połącz się z serwerem proxy programu Internet Explorer.
netsh routing ip igmp add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh interface ipv6 show
Wyświetla informacje.
netsh routing ip show rtmdestinations
Wyświetla adresy docelowe w tabeli routingu
netsh ras appletalk set access
Ustawia, czy klienci uzyskują dostęp wykraczający poza serwer RAS.
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Wyświetla konfigurację odpowiedzi
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje filtr trasy protokołu OSPF. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/routefilter.htm
0.343
17335

Start navigation click sound in Windows 10 (enable, disable)?

 /

Was ist / sind Druckerschnittstellen?

 /

The Admin in Windows 10, and customize Admin!

 /

The correct size of the paging file in Windows 10?

 /

Über neu Einstellung Programme deinstallieren bei Windows 10!

 /

Wie deinstalliere ich den Arbeitsspeicher Test unter Windows 10, ...? (portable Installation)

 /

Can I force the standby, I don't like hibernate on Windows 10, 8.1 Tablet-PC?

 /

Can I find the Windows Experience Index in Windows 8.1, 10  on my PC (computer rating, performance)?

 /

Wie groß darf mein Youtube Video maximal sein (Datei, Länge)?

 /

How do I use this pixel query tool?

 /

Can I also do something else, not only Search queries for internet?

 /

What is a file extension, file suffix?

 /