NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete » acceptfilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete acceptfilter ? Sposób użycia: delete acceptfilter [name=] [addr=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym protokół RIP jest dostępny do użytku. addr - Para adresów IP. Pierwszy adres oznacza najmniejszą, a drugi - największą wartość adresu IP do użycia w budowaniu filtru. Uwagi: dodaje filtr akceptacji dla tras odebranych w danym interfejsie. Przykłady: delete acceptfilter "Połączenie lokalne" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / ACCEPTFILTER

netsh routing ip rip delete acceptfilter - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa filtr akceptacji dla tras odebranych w danym interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, acceptfilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show interface
Wyświetla statystykę interfejsu IP.
netsh routing ip relay show ifconfig
Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów.
netsh p2p pnrp cloud repair
Rozpoczyna wykrywanie podziału i naprawia.
netsh diag
Zmiany w kontekście `netsh diag'.
netsh routing ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ipv6 set state
Ustawia stan zdeprecjonowanej funkcji.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Usuwa filtr akceptacji dla tras odebranych w danym interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/acceptfilter.htm
0.14
20473

What is VR glasses?

 /

What is a JPG / JPEG file?

 /

Change PC name Windows 10/11!

 /

Thumbnail-Vorschau im Windows 10/11 Datei-Explorer aktivieren / deaktivieren?

 /

Wozu Windows Dateien entsperren und löschen?

 /

How to change the Home-Group Password on Windows-7?

 /

Is portable use of Desktop Icon Save possible ho to find the DesktopOK.ini?

 /

USB-3 is just as fast or slow as my USB-2, why?

 /

Login with this account not possible Windows 11 is being prepared!

 /

Windows 11 and 10 system sound!

 /

Start the system configuration tools in Windows (11, 10, 8.1 and 7)!

 /

Ändern oder aktualisieren vom E-Mail Passwort in MS Outlook!

 /