netsh » routing » ip » rip » delete » acceptfilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete acceptfilter ? Sposób użycia: delete acceptfilter [name=] [addr=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym protokół RIP jest dostępny do użytku. addr - Para adresów IP. Pierwszy adres oznacza najmniejszą, a drugi - największą wartość adresu IP do użycia w budowaniu filtru. Uwagi: dodaje filtr akceptacji dla tras odebranych w danym interfejsie. Przykłady: delete acceptfilter "Połączenie lokalne" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / ACCEPTFILTER


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQUsuwa filtr akceptacji dla tras odebranych w danym interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/acceptfilter.htm
0.092
20473
Open the Disk-Management in Windows 10 or 8.1? Was ist eine Zusatz-Domain, bitte kurz erklärt? How do you find out the IP address of a website or url? How can i activate Windows-10 or 8.1 via phone system? Can't login to Minecraft Account on Mojang! Can I use MultiClipBoardSlots for Windows, help? Batch processing of photos and reduction options! The Stop Watch stops the countdown at mouse click! How can I remove the photo resizer app - uninstall it!   Problems with fonts on Windows 8.1 / 10 can I reset font to default?(0)