netsh routing ip rip delete acceptfilter - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete » acceptfilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete acceptfilter ? Sposób użycia: delete acceptfilter [name=] [addr=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym protokół RIP jest dostępny do użytku. addr - Para adresów IP. Pierwszy adres oznacza najmniejszą, a drugi - największą wartość adresu IP do użycia w budowaniu filtru. Uwagi: dodaje filtr akceptacji dla tras odebranych w danym interfejsie. Przykłady: delete acceptfilter "Połączenie lokalne" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / ACCEPTFILTER

netsh routing ip rip delete acceptfilter - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa filtr akceptacji dla tras odebranych w danym interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, acceptfilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show interface
Wyświetla statystykę interfejsu IP.
netsh routing ip relay show ifconfig
Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów.
netsh p2p pnrp cloud repair
Rozpoczyna wykrywanie podziału i naprawia.
netsh diag
Zmiany w kontekście `netsh diag'.
netsh routing ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ipv6 set state
Ustawia stan zdeprecjonowanej funkcji.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Usuwa filtr akceptacji dla tras odebranych w danym interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/acceptfilter.htm
0.125
20473

Delete a blank page in Microsoft Word, before do a Print Job!

 /

Supports my graphics card, the new DirectX 12 in Windows 10?

 /

When the computer or monitor does not go into sleep mode!

 /

How to Change Data Execution Prevention (DEP) settings in Windows-7?

 /

What are program arguments, parameters, variables?

 /

Problem with drivers for the scanner under Windows 10 (install)?

 /

8 Lösungen, um den Task-Manager in Windows 8.1, 8  und 10 zu öffnen, bzw. starten!

 /

In Windows 10 installierte Schriftarten in der Vorschau anzeigen, wie geht dass?

 /

Change the System Fonts, Title, Caption, Menus, Icons in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Turn off windows 10 search indexing service (customize, disable)?

 /

Create Character Map keyboard shortcut for all Windows OS!

 /

Bei PowerPoint erscheint noch immer die original Erstellzeit?

 /