NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete » acceptfilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete acceptfilter ? Sposób użycia: delete acceptfilter [name=] [addr=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, w którym protokół RIP jest dostępny do użytku. addr - Para adresów IP. Pierwszy adres oznacza najmniejszą, a drugi - największą wartość adresu IP do użycia w budowaniu filtru. Uwagi: dodaje filtr akceptacji dla tras odebranych w danym interfejsie. Przykłady: delete acceptfilter "Połączenie lokalne" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / ACCEPTFILTER

netsh routing ip rip delete acceptfilter - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa filtr akceptacji dla tras odebranych w danym interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, acceptfilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show interface
Wyświetla statystykę interfejsu IP.
netsh routing ip relay show ifconfig
Wyświetla konfigurację Agenta przekazywania DHCP dla poszczególnych interfejsów.
netsh p2p pnrp cloud repair
Rozpoczyna wykrywanie podziału i naprawia.
netsh diag
Zmiany w kontekście `netsh diag'.
netsh routing ip help
Wyświetla listę poleceń.
netsh interface ipv6 set state
Ustawia stan zdeprecjonowanej funkcji.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Usuwa filtr akceptacji dla tras odebranych w danym interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/acceptfilter.htm
0.171
20473

Gelähmte Pixel bei einem LCD-Monitor reparieren, aber wie?

 /

Safely Remove Disk on Windows 10?

 /

How to open Registry Editor on Windows?

 /

Entfernen von schlechten Apps in Windows-10 (deinstallieren, löschen)!

 /

Warum schließt sich die Bildschirmlupe bei Mausklick auf den Windows, oder Desktop?

 /

What is a special character?

 /

Can I scans all protected system files (command-line)?

 /

Can I create custom desktop background slide show for Windows 10!

 /

Date / time customize command prompt, with examples, can I?

 /

My grandparents have problems to reading the text out with the tool!

 /

Activate Web Server on Windows 10 for HTTP or FTP, how to?

 /

Was macht Reboot sofort einleiten im File Unlocker?

 /