netsh routing ip set filter - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set filter ? Sposób użycia: set filter [name=] [[filtertype=]input|output|dial [action=]drop|forward] [[fragcheck=]enable|disable] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, do którego stosowany jest filtr. filtertype - Jedna z następujących wartości: input: jeśli modyfikowany filtr filtruje dane wejściowe output: jeśli modyfikowany filtr filtruje dane wyjściowe dial: jeśli modyfikowany filtr filtruje podłączany interfejes telefoniczny action - Akcja, która ma być podjęta, gdy dany pakiet nie będzie pasował do żadnego filtru. fragcheck - Włącza lub wyłącza sprawdzanie fragmentów dla pakietów danych wejściowych. Uwagi: zmienia akcję domyślną dla ustawienia typu filtru i/lub sprawdzania fragmentów dla podanego interfejsu. Przykłady: set filter name="Połączenie telefoniczne" filtertype=dial action=forward set filter name="Wirtualne połączenie prywatne" fragcheck=disable

NETSH / ROUTING / IP / SET / FILTER

netsh routing ip set filter - Windows 2000/XP - polecenie Zmienia atrybuty filtru w określonym interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Usuwa filtr akceptacji dla tras odebranych w danym interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synchronizuje chmurę z określonym hostem.
netsh diag ping gateway
Bada usługą ping domyślne serwery bram dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp show global
Wyświetla globalne parametry protokołu IGMP.
netsh interface ipv6 show privacy
Wyświetla parametry konfiguracji prywatności.
netsh routing ipx delete filter
Usuwa filtr pakietów z listy filtrów.







Windows-10





Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?





Zmienia atrybuty filtru w określonym interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/filter.htm
0.124
16926

XP Miniaturansichten vergrößert darstellen?

 /

Warum Produktaktivierung bei Windows-7 / 10, plus Gültigkeitsprüfung und Echtheitszertifikat?

 /

The difference from MS 365 Office to 2016 Office!

 /

Druckerverwaltung, Druckerserver, Trieber, Anschlüsse Drucker unter Windows 10!

 /

Auto-Power-Options the Energy-Plan switcher for Windows!

 /

How to create a desktop background image collection for Windows 8.1?

 /

See all installed devices (scanners, printers)?

 /

Can i start Always MouseWheel always minimized (To-tray)?

 /

Features in Desktop-OK for Tray ergo Info area of ​​the Windows Task-Bar!

 /

Folder total size in the File-Explorer Status-Bar?

 /

Wie kann ich die Windows Desktop Icon Anzahl maximieren?

 /

Ein eigenes Thema in Q-Dir für Windows einstellen!

 /