NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set filter ? Sposób użycia: set filter [name=] [[filtertype=]input|output|dial [action=]drop|forward] [[fragcheck=]enable|disable] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, do którego stosowany jest filtr. filtertype - Jedna z następujących wartości: input: jeśli modyfikowany filtr filtruje dane wejściowe output: jeśli modyfikowany filtr filtruje dane wyjściowe dial: jeśli modyfikowany filtr filtruje podłączany interfejes telefoniczny action - Akcja, która ma być podjęta, gdy dany pakiet nie będzie pasował do żadnego filtru. fragcheck - Włącza lub wyłącza sprawdzanie fragmentów dla pakietów danych wejściowych. Uwagi: zmienia akcję domyślną dla ustawienia typu filtru i/lub sprawdzania fragmentów dla podanego interfejsu. Przykłady: set filter name="Połączenie telefoniczne" filtertype=dial action=forward set filter name="Wirtualne połączenie prywatne" fragcheck=disable

NETSH / ROUTING / IP / SET / FILTER

netsh routing ip set filter - Windows 2000/XP - polecenie Zmienia atrybuty filtru w określonym interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Usuwa filtr akceptacji dla tras odebranych w danym interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synchronizuje chmurę z określonym hostem.
netsh diag ping gateway
Bada usługą ping domyślne serwery bram dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp show global
Wyświetla globalne parametry protokołu IGMP.
netsh interface ipv6 show privacy
Wyświetla parametry konfiguracji prywatności.
netsh routing ipx delete filter
Usuwa filtr pakietów z listy filtrów.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Zmienia atrybuty filtru w określonym interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/filter.htm
0.202
16926

Windows Ausführen Dialog finden und starten?

 /

Eine einzige Baumstruktur, für alle 4 Explorer Fenster verwenden?

 /

Edit Autostart folder via the Windows command prompt (11,10,8.1, 7)!

 /

Warnungen Viren und Trojaner, es kommt immer dazu, warum?

 /

What are TIFF files for files?

 /

NAS and networks are not recognized on the Windows 10 / 11 computer (network drive setup)?

 /

Facebook und andere Passwörter herausfinden ohne zurücksetzen?

 /

Das FAT32 zu NTFS umwandeln ohne Datenverluste unter Windows 10?

 /

Desktop-Verknüpfung in Windows 10 erstellen (für eine Programm-Datei)?

 /

Was sind Adressklassen?

 /

Kein WLAN am Laptop oder Notebook, Internet funktioniert nicht mehr!

 /

How to Change Column Settings in for the Explorer Views in Quad Explorer?

 /