netsh routing ip set filter - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set filter ? Sposób użycia: set filter [name=] [[filtertype=]input|output|dial [action=]drop|forward] [[fragcheck=]enable|disable] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa interfejsu, do którego stosowany jest filtr. filtertype - Jedna z następujących wartości: input: jeśli modyfikowany filtr filtruje dane wejściowe output: jeśli modyfikowany filtr filtruje dane wyjściowe dial: jeśli modyfikowany filtr filtruje podłączany interfejes telefoniczny action - Akcja, która ma być podjęta, gdy dany pakiet nie będzie pasował do żadnego filtru. fragcheck - Włącza lub wyłącza sprawdzanie fragmentów dla pakietów danych wejściowych. Uwagi: zmienia akcję domyślną dla ustawienia typu filtru i/lub sprawdzania fragmentów dla podanego interfejsu. Przykłady: set filter name="Połączenie telefoniczne" filtertype=dial action=forward set filter name="Wirtualne połączenie prywatne" fragcheck=disable

NETSH / ROUTING / IP / SET / FILTER

netsh routing ip set filter - Windows 2000/XP - polecenie Zmienia atrybuty filtru w określonym interfejsie. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Usuwa filtr akceptacji dla tras odebranych w danym interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synchronizuje chmurę z określonym hostem.
netsh diag ping gateway
Bada usługą ping domyślne serwery bram dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp show global
Wyświetla globalne parametry protokołu IGMP.
netsh interface ipv6 show privacy
Wyświetla parametry konfiguracji prywatności.
netsh routing ipx delete filter
Usuwa filtr pakietów z listy filtrów.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Zmienia atrybuty filtru w określonym interfejsie. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/filter.htm
0.155
16926

The best tool to converts BIN CD or DVD images to ISO images!

 /

What does Reboot immediately in The File Unlocker?

 /

Aero?

 /

Can I remove the OneDrive directory from File Explorer in Windows-10?

 /

Extra Spuren auf Windows 10 / 8.1, ... hinterlassen!

 /

Disable the lock screen in Windows 10, how to?

 /

Easy expand multiple levels in explorer tree list view!

 /

Update Windows 8 to Windows 8.1 for free (upgrade)!

 /

Start Copy, Paste, Delete in new Process (arrange the files in explorer view)!

 /

Auto login windows 10 excluding password?

 /

Wie kann ich vom Festnetz aus anonym anrufen, so dass meine Rufnummer nicht erkannt wird?

 /

Why should I donate, Donations are done by so many other users, or?

 /