NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » add » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx add filter ? Polecenie ADD jest używane do dodawania nowych wpisów do konfiguracji protokołu IPX. Składnia polecenia: ADD INTERFACE nazwaif ADD STATICROUTE nazwaif sieć [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] znaczniki [HOPS=] skoki ADD STATICSERVICE nazwaif typusługi nazwausługi [NETWORK=] sieć [NODE=] węzeł [SOCKET=] gniazdo [HOPS=] skoki ADD FILTER nazwaif tryb [SRCNET= maska sieci] [SRCNODE= węzeł] [SRCSOCKET= gniazdo] [DSTNET= maska sieci] [DSTNODE= węzeł] [DSTSOCKET= gniazdo] [PKTTYPE= typpakietu] [LOG] gdzie: nazwaif - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi RAS), sieć - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), mac - 6 bajtowy adres mac następnego skoku (do 12 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), znaczniki - liczba znaczników (dziesiętnie), skoki - liczba skoków (dziesiętnie). typusługi - 2 bajtowy typ usługi (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), nazwausługi - nazwa usługi, węzeł - 6 bajtowy adres węzła (do 12 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), gniazdo - 2 bajtowy adres gniazda (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), tryb - INPUT lub OUTPUT maska - 4 bajtowa maska sieci (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), typpakietu - 1 bajtowy typ pakietu (do 2 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), akcja - PERMIT lub DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / ADD / FILTER

netsh routing ipx add filter - Windows 2000/XP - polecenie Dodaje filtr pakietów do listy filtrów. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, add, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Modyfikuje informacje o zasadach prefiksu.
netsh routing ip show mfe
Wyświetla wpisy przesyłania dalej multiemisji
netsh ras add registeredserver
Rejestruje podany komputer z systemem Windows 2000 jako serwer RAS
netsh firewall show allowedprogram
Wyświetla konfigurację programów dozwolonych przez
netsh routing ip ospf delete range
Usuwa określony zakres dla identyfikatora obszaru.
netsh lan help
Wyświetla listę poleceń.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Dodaje filtr pakietów do listy filtrów. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/add/filter.htm
0.171
16051

What are mouse tracks?

 /

Can I Switch users in windows 7 excluding logging off ?

 /

Start Disk Check in Windows-10/11 Explorer!

 /

Please! Do not read this unnecessary text!

 /

Find similar or identical images under Windows (11, 10, 8.1, 7)!

 /

The best alternative File Explorer for new Windows 11 and old Windows 10!

 /

Create sub-menus for multiple text commands!

 /

Fehlermeldung com.google.process.gapps wurde angehalten?

 /

Directory expression Treelist folder structure!

 /

Enable Quick Launch in Windows 8 desktop taskbar, how to?

 /

Unterschied zwischen dem Internet und WWW?

 /

Hat mein Windows 10 eine Bluetooth-Unterstützung?

 /