netsh » routing » ipx » delete » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete filter ? Polecenie DELETE jest używane do usuwania wpisów z konfiguracji interfejsu protokołu IPX. Składnia polecenia: DELETE INTERFACE nazwaif DELETE STATICROUTE nazwaif sieć DELETE STATICSERVICE nazwaif typusługi nazwausługi DELETE FILTER nazwaif tryb [SRCNET= maska sieci] [SRCNODE= węzeł] [SRCSOCKET= gniazdo] [DSTNET= maska sieci] [DSTNODE= węzeł] [DSTSOCKET= gniazdo] [PKTTYPE= typpakietu] gdzie: nazwaif - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi RAS), sieć - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), typusługi - 2 bajtowy typ usługi (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), nazwausługi - nazwa usługi, maska - 4 bajtowa maska sieci (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), węzeł - 6 bajtowy adres węzła (do 12 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), gniazdo - 2 bajtowy adres gniazda (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), typpakietu - 1 bajtowy typ pakietu (do 2 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), akcja - PERMIT lub DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE / FILTER


Quick - Link:
netsh routing ip add persistentroute
Dodaje trwałą trasę statyczną.
netsh interface ipv6 6to4 show routing
Wyświetla stan routingu 6to4.
netsh p2p pnrp peer add
Dodaje wpisy.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQUsuwa filtr pakietów z listy filtrów. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete/filter.htm
0.046
16572
Wenn das Netzlaufwerk nach Neustart oder Update verschwindet! Download Chromium Edge offline installer! There are several instances with different directories possible! Alle Datei Explorer Fenster klonen unter Windows 11, 10, 8.1, ...! The Photo Resizer for all Microsoft Windows Desktop and Server OS! USA football mouse tracks! If the network drive disappears after restart or update! If the network drive disappears after restart or update! Bitte.Wenden countdown APP with playlist for Windows and Android!! Quickly execute a ping command through CTRL!(0)