NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete filter ? Polecenie DELETE jest używane do usuwania wpisów z konfiguracji interfejsu protokołu IPX. Składnia polecenia: DELETE INTERFACE nazwaif DELETE STATICROUTE nazwaif sieć DELETE STATICSERVICE nazwaif typusługi nazwausługi DELETE FILTER nazwaif tryb [SRCNET= maska sieci] [SRCNODE= węzeł] [SRCSOCKET= gniazdo] [DSTNET= maska sieci] [DSTNODE= węzeł] [DSTSOCKET= gniazdo] [PKTTYPE= typpakietu] gdzie: nazwaif - nazwa interfejsu (używaj telefonowania dla klientów usługi RAS), sieć - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), typusługi - 2 bajtowy typ usługi (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), nazwausługi - nazwa usługi, maska - 4 bajtowa maska sieci (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), węzeł - 6 bajtowy adres węzła (do 12 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), gniazdo - 2 bajtowy adres gniazda (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), typpakietu - 1 bajtowy typ pakietu (do 2 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), akcja - PERMIT lub DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE / FILTER

netsh routing ipx delete filter - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa filtr pakietów z listy filtrów. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan set
Konfiguruje ustawienia w interfejsach.
netsh routing ipx set filter
Aktualizuje filtr pakietów na liście filtrów.
netsh routing ip add persistentroute
Dodaje trwałą trasę statyczną.
netsh interface ipv6 6to4 show routing
Wyświetla stan routingu 6to4.
netsh routing ip rip set interface
Modyfikuje konfigurację protokołu RIP w podanym interfejsie.
netsh p2p pnrp peer add
Dodaje wpisy.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Usuwa filtr pakietów z listy filtrów. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete/filter.htm
0.155
16572

In Windows 8.1 und 8 Programme finden und starten?

 /

How to select non adjacent files in explorer list view?

 /

Can I Change Column Settings in for the Explorer Views in Quad Explorer?

 /

Print from Windows Explorer, but how to?

 /

End programs via the To-Tray menu!

 /

Desktop Clock for the Easter Desktop Wallpaper!

 /

Where can I find the AT '@' on the on-screen keyboard?

 /

Disable Flight Mode on Windows 10?

 /

Deaktivieren vom schnellen Start in Windows 10, aber wie!

 /

Where is my computer on windows 8.1/10  to manage files and folders (open, find, start)?

 /

Make data recovery impossible on Windows overwrites the data with random numbers!   

 /

What is a mouse pointer?

 /