netsh routing ipx rip set filter - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » set » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set filter ? Obiekt FILTER jest używany do konfigurowania filtrów protokołu RIP w interfejsach routera. Składnia polecenia: SHOW FILTER nazwaif [tryb] ADD FILTER nazwaif tryb sieć maska DELETE FILTER nazwaif tryb sieć maska SET FILTER nazwaif tryb akcja Gdzie: nazwaif - nazwa interfejsu, tryb - INPUT lub OUTPUT sieć - 4 bajtowy adres sieciowy (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), maska - 4 bajtowa maska sieci (do 8 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), akcja - PERMIT lub DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET / FILTER

netsh routing ipx rip set filter - Windows 2000/XP - polecenie Aktualizuje wpis filtru protokołu na liście filtrów. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip routerdiscovery
Zmiany w kontekście `netsh routing ip routerdiscovery'.
netsh p2p pnrp peer show registration
Wyświetla zarejestrowane nazwy elementów równorzędnych.
netsh diag show os
Wyświetla informacje o systemie operacyjnym.
netsh routing ip nat delete interface
Usuwa NAT z określonego interfejsu.
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Aktualizuje wpis filtru protokołu na liście filtrów. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set/filter.htm
0.187
18438

Can i have a separate tree view for each explorer list view?

 /

Can I also do something else, not only Search queries for internet?

 /

What is Plug and Play?

 /

What does restore the clipboard in Multi Clipboard slots on Windows 10 (8.1, 7)?

 /

Verhindern, dass der Windows 10 Tablet-PC in Schlaf Modus geht?

 /

Duplex with non-duplex scanners, improved sorting for print out!

 /

Wie kann ich in MeinPlatz in meine Landessprache übersetzen! 

 /

Can i drag tabs to restructure them? Just like what google chrome does?

 /

Wie kann ich das Administrator-Konto von Windows 8.1 und Win 10 aktivieren?

 /

Windows 10 Desktop not showing, why, what can i do?

 /

Programme(x86) Windows 8.1 / 10, was für ein Ordner (Verzeichnis) ist das?

 /

WordPad Desktop-Verknüpfung erstellen, oder auf Windows-8.1 Start pinnen!

 /