NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » delete » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap delete filter ? Obiekt FILTER jest używany do konfigurowania filtrów protokołu SAP w interfejsach routera. Składnia polecenia: SHOW FILTER nazwaif [tryb] ADD FILTER nazwaif tryb typusługi nazwausł DELETE FILTER nazwaif tryb typusługi nazwausł SET FILTER nazwaif tryb akcja Gdzie: nazwaif - nazwa interfejsu, tryb - INPUT lub OUTPUT typusługi - 2 bajtowy typ usługi (do 4 znaków szesnastkowych, zera wiodące opcjonalne), nazwausł - nazwa usługi, akcja - PERMIT lub DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / DELETE / FILTER

netsh routing ipx sap delete filter - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa wpis filtru protokołu z listy filtrów. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, delete, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag ping gateway
Bada usługą ping domyślne serwery bram dla każdej z kart.
netsh routing ip igmp show global
Wyświetla globalne parametry protokołu IGMP.
netsh interface ipv6 show privacy
Wyświetla parametry konfiguracji prywatności.
netsh routing ipx delete filter
Usuwa filtr pakietów z listy filtrów.
netsh ras ip
Zmiany w kontekście `netsh ras ip'.
netsh interface delete interface
Usuwa interfejs z routera.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Usuwa wpis filtru protokołu z listy filtrów. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/delete/filter.htm
0.327
18058

How To Restore on Windows 8.1 or 10 Files and Folders?

 /

Install Windows eight and 8.1 without Windows Live ID and Microsoft account!

 /

What is a virtual hard drive?

 /

Where to find Experience Index, PC rating in Windows-10?

 /

Can I pin programs on Win7 Taskbar (unpin)?

 /

What is going on with the duration column on Windows 10?

 /

Can I open the installed applications (APPs) on my Samsung Galaxy?

 /

What is the XPS Viewer in Windows 10, can i uninstall it (printer)?

 /

Of multiple movies and videos the amount duration query!

 /

Recycle Bin on the Desktop Taskbar in Windows 8.1 / 10 for drag and drop to trash, how to?

 /

Alpha-Transparency and Tools?

 /

Can I share, post the analog freeware desktop clock for Windows for free to all?

 /