NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » dynamic » show » qmfilter

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec dynamic show qmfilter ? Kullanim: qmfilter [ name = ] | [ all ] [ [ type = ] (generic | specific) ] [ [ srcaddr = ] (ipv4 | ipv6 | ipv4-ipv4 | ipv6-ipv6 | dns | server)] [ [ dstaddr = ] (ipv4 | ipv6 | ipv4-ipv4 | ipv6-ipv6 | dns | server)] [ [ srcmask = ] (mask | prefix) ] [ [ dstmask = ] (mask | prefix) ] [ [ protocol = ] (ANY | ICMP | TCP | UDP | RAW | ) ] [ [ srcport = ] ] [ [ dstport = ] ] [ [ actioninbound = ] (permit | block | negotiate) ] [ [ actionoutbound = ] (permit | block | negotiate) ] [ [ resolvedns = ] (yes | no) ] SPD'den hizli mod filtre ayrintilarini görüntüler. Parametreler: Etiket Deger name | all -Hizli mod filtresinin adi. type -Görüntülenecek filtre türü, specific veya generic. srcaddr -Kaynak ip adresi (ipv4 veya ipv6), adres araligi, dns adi veya sunucu türü. dstaddr -Hedef ip adresi (ipv4 veya ipv6), adres araligi, dns adi veya sunucu türü. srcmask -Kaynak adres maskesi veya 1 ile 32 arasinda bir önek. dstmask -Hedef adres maskesi veya 1 ile 32 arasinda bir önek. protocol -ANY, ICMP, TCP, UDP, RAW veya bir tamsayi olabilir. srcport -Kaynak baglanti noktasi. 0, herhangi bir baglanti noktasi anlamina gelir. dstport -Hedef baglanti noktasi. 0, herhangi bir baglanti noktasi anlamina gelir. actioninbound -Gelen paketlere uygulanacak eylem. actionoutbound -Giden paketlere uygulanacak eylem. resolvedns -'yes' degeri çözümlenen dns adini görüntüler. Açiklamalar: 1. Tür belirtilmezse, hem 'generic' hem de 'specific' filtresi görüntülenir. 2. Sunucu türü WINS, DNS, DHCP veya GATEWAY olabilir. 3. Adres araligi belirtildiginde bitis noktalari belirli adresler (liste veya alt ag olamaz) ve ayni türde (ikisi de v4 veya ikisi de v6 olmalidir) olmak zorundadir. Örnekler: 1. show qmfilter name=qmf 2. show qmfilter all srcaddr=192.134.135.133 proto=TCP 3. 'all' belirtildiginde tüm hizli mod filtreleri görüntülenir. 4. Kaynak veya hedef adres adi belirtildiginde, yalnizca bu adresle iliskili filtreler görüntülenir.

NETSH / IPSEC / DYNAMIC / SHOW / QMFILTER

netsh ipsec dynamic show qmfilter - Windows Seven - Komutları SPD'deki hizli mod filtresi ayrintilarini görüntüler. / Windows Seven
netsh, ipsec, dynamic, show, qmfilter, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client set csp
CSP yapilandirmasini ayarlar.
netsh branchcache exportkey
Içerik bilgisi anahtarini verir.
netsh namespace help
Komutlarin bir listesini gösterir.
netsh advfirewall monitor
`netsh advfirewall monitor' baglaminda yapilan degisiklikler.
netsh mbn
`netsh mbn' baglaminda yapilan degisiklikler.
netsh advfirewall consec set rule
Varolan bir kuralin özellikleri için yeni degerler ayarlar.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
SPD'deki hizli mod filtresi ayrintilarini görüntüler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/ipsec/dynamic/show/qmfilter.htm
0.296
19764

Immer im Windows Infobereich starten, geht das?

 /

Translate or change the Language, how to?

 /

Everything on the Windows desktop has been moved, what can I do?

 /

Can I enable the guest account for guest access under Windows 8.1?

 /

Use the directory tree in the Explorer address line!

 /

Write short invitations and reports on Windows 10/11!

 /

Can I install Windows 11 offline?

 /

Can I run a simple ping with TraceRouteOK?

 /

Find and use the pre-installed calculator app at Windows 10!

 /

Ich habe Probleme bei der Installation der CPU-Abfrage!

 /

Can I see all installed Windows updates in Windows 7?

 /

Where did my downloads go on Windows 11/10!

 /