NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » ipsec » dynamic » show » qmfilter

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh ipsec dynamic show qmfilter ? Kullanim: qmfilter [ name = ] | [ all ] [ [ type = ] (generic | specific) ] [ [ srcaddr = ] (ipv4 | ipv6 | ipv4-ipv4 | ipv6-ipv6 | dns | server)] [ [ dstaddr = ] (ipv4 | ipv6 | ipv4-ipv4 | ipv6-ipv6 | dns | server)] [ [ srcmask = ] (mask | prefix) ] [ [ dstmask = ] (mask | prefix) ] [ [ protocol = ] (ANY | ICMP | TCP | UDP | RAW | ) ] [ [ srcport = ] ] [ [ dstport = ] ] [ [ actioninbound = ] (permit | block | negotiate) ] [ [ actionoutbound = ] (permit | block | negotiate) ] [ [ resolvedns = ] (yes | no) ] SPD'den hizli mod filtre ayrintilarini görüntüler. Parametreler: Etiket Deger name | all -Hizli mod filtresinin adi. type -Görüntülenecek filtre türü, specific veya generic. srcaddr -Kaynak ip adresi (ipv4 veya ipv6), adres araligi, dns adi veya sunucu türü. dstaddr -Hedef ip adresi (ipv4 veya ipv6), adres araligi, dns adi veya sunucu türü. srcmask -Kaynak adres maskesi veya 1 ile 32 arasinda bir önek. dstmask -Hedef adres maskesi veya 1 ile 32 arasinda bir önek. protocol -ANY, ICMP, TCP, UDP, RAW veya bir tamsayi olabilir. srcport -Kaynak baglanti noktasi. 0, herhangi bir baglanti noktasi anlamina gelir. dstport -Hedef baglanti noktasi. 0, herhangi bir baglanti noktasi anlamina gelir. actioninbound -Gelen paketlere uygulanacak eylem. actionoutbound -Giden paketlere uygulanacak eylem. resolvedns -'yes' degeri çözümlenen dns adini görüntüler. Açiklamalar: 1. Tür belirtilmezse, hem 'generic' hem de 'specific' filtresi görüntülenir. 2. Sunucu türü WINS, DNS, DHCP veya GATEWAY olabilir. 3. Adres araligi belirtildiginde bitis noktalari belirli adresler (liste veya alt ag olamaz) ve ayni türde (ikisi de v4 veya ikisi de v6 olmalidir) olmak zorundadir. Örnekler: 1. show qmfilter name=qmf 2. show qmfilter all srcaddr=192.134.135.133 proto=TCP 3. 'all' belirtildiginde tüm hizli mod filtreleri görüntülenir. 4. Kaynak veya hedef adres adi belirtildiginde, yalnizca bu adresle iliskili filtreler görüntülenir.

NETSH / IPSEC / DYNAMIC / SHOW / QMFILTER

netsh ipsec dynamic show qmfilter - Windows Seven - Komutları SPD'deki hizli mod filtresi ayrintilarini görüntüler. / Windows Seven
netsh, ipsec, dynamic, show, qmfilter, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client set csp
CSP yapilandirmasini ayarlar.
netsh branchcache exportkey
Içerik bilgisi anahtarini verir.
netsh namespace help
Komutlarin bir listesini gösterir.
netsh advfirewall monitor
`netsh advfirewall monitor' baglaminda yapilan degisiklikler.
netsh mbn
`netsh mbn' baglaminda yapilan degisiklikler.
netsh advfirewall consec set rule
Varolan bir kuralin özellikleri için yeni degerler ayarlar.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

SPD'deki hizli mod filtresi ayrintilarini görüntüler. / Windows 10, 8.1, Seven

HTTP: ... cmd/tr/Windows_7/netsh/ipsec/dynamic/show/qmfilter.htm
0.187
19764

CalendarOK - an alternative to the standard Windows Desktop Calendar! 

 /

Easy Uninstall the Keep Mouse Speed OK from Windows 10, 8.1!

 /

Suche einen portablen Multimedia-Player als Bildbetrachter, Texteditor und ev. Dateimanager?

 /

Window freezes and the program crashes, why?

 /

Help, the Windows 8, 10 Explorer does not update e.g. auto refresh the file list view?

 /

To short Image Tool-Tips on Removable Driver in Q-Dir and MS-Explorer!

 /

Enable the admin account in Windows 7 with full access, can I?

 /

Copying files with COPY commands, cmd with examples?

 /

Windows 10 bei Update-Problem zurücksetzen (Reset machen)!

 /

Can I customize what happens when I close the laptop or Windows-7 notebook?

 /

Suche kostenlose Adressverwaltung zum Downloaden für Windows 10, 8.1, 7.0?

 /

How can i customize the colour of the header bar of the active window?

 /