NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add » acceptfilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add acceptfilter ? Kullanım: add acceptfilter [name=] [addr=] Parametreler: Etiket Değer name - RIP'in kullanılabilir olduğu arabirimin adı. addr - Bir IP adresi çifti. Birinci adres, süzgecin oluşturulmasında kullanılacak en küçük IP adresi ve ikinci adres en büyük IP adresidir. Açıklamalar: Bir arabirimde alınan yollar için bir kabul süzgeci ekler. Örnekler: add acceptfilter "Yerel Ağ Bağlantısı" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD / ACCEPTFILTER

netsh routing ip rip add acceptfilter - Windows 2000/XP - Komutları Bir arabirimde al?nan tüm yollar için bir kabul süzgeci ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, acceptfilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show client
Tüm a? istemcilerini görüntüler.
netsh routing ip nat add addressrange
NAT arabirim adres havuzuna adres aral??? ekler.
netsh interface portproxy add v6tov4
IPv6 dinlemesi ve IPv4 yoluyla proxy ba?lant?s? yapmak için kullan?lacak bir girdi ekler.
netsh routing ipx netbios delete nbname
NETBIOS adlar? listesinden bir NETBIOS ad?n? siler.
netsh ras ip set access
?stemcilerin uzak eriºim sunucusundan ötesine eriºimine
netsh interface ip delete
Bir yap?land?rma giriºini tablodan siler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Bir arabirimde al?nan tüm yollar için bir kabul süzgeci ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add/acceptfilter.htm
0.249
20188

Windows 10 search indexing service, customize, disable!

 /

Erstellen eines Screenshots mit Paint in Windows 10!

 /

Disable or Enable the Auto-Update in Quad-Explorer on MS Windows!

 /

What are variables?

 /

Start with last setting, no lost the File-Explorer Views and settings?

 /

Find file by owner in Windows 10, 8.1, 7!

 /

In run-command is the control panel not correctly displayed!

 /

Eine prächtige und große Digitale Desktop Uhr für alle MS-Windows-OS!

 /

Classic address bar under Windows 10 instead of a new address line!

 /

Save Icon Layout at Program Start and exit!

 /

When the computer or monitor does not go into sleep mode!

 /

Was sind die Vorteile und Nachteile von exFat bei Windows 10, 8.1, 7, ...?

 /