NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » add » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx add filter ? ADD komutu, IPX yapılandırmasına yeni girdiler eklemek için kullanılır. Komut Sözdizimi: ADD INTERFACE ifname ADD STATICROUTE ifname net [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] ticks [HOPS=] hops ADD STATICSERVICE ifname svtype svname [NETWORK=] net [NODE=] node [SOCKET=] socket [HOPS=] hops ADD FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node] [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask] [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] [PKTTYPE= pkttype] [LOG] burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın), network - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), mac - 6 baytlık sonraki durak mac adresi (en fazla 12 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), ticks - işaret sayısı (ondalık), hops - atlama sayısı (ondalık). svtype - 2 baytlık hizmet türü (up t

NETSH / ROUTING / IPX / ADD / FILTER

netsh routing ipx add filter - Windows 2000/XP - Komutları Süzgeç listesine bir paket süzgeci ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, add, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Önek ilkesi bilgilerini de?iºtirir.
netsh routing ip show mfe
Çok noktaya yay?n ileten giriºleri görüntüler
netsh ras add multilink
PPP'nin anlaºaca?? birden çok ba?lant? türleri listesine ekler
netsh firewall set service
Güvenlik duvar? hizmetinin yap?land?rmas?n? ayarlar.
netsh routing ip ospf delete neighbor
Belirtilen OSPF komºusunu siler.
netsh lan dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Süzgeç listesine bir paket süzgeci ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/add/filter.htm
0.186
16611

Help I have too many smartphone pictures, what should I do?

 /

Scroll via mouse wheel even if the window is not in the foreground ergo focused!

 /

Change Mouse Pointer and Cursor size on Windows-10/11, (smaller, larger)?

 /

Change the workgroup / PC name using the command prompt or PowerShell!

 /

Windows 10/11 die Erweiterte Verwaltung von Festplatten und Laufwerken!

 /

What is remote access?

 /

Was ist eine Vektorgrafik?

 /

Make all sticky notes visible again at once!

 /

Zigarettenschachtel-Spruch für alle Windows Betriebssysteme griffbereit! 

 /

Find duplicate files with different file size or compression!

 /

What is a benchmark?

 /

Add desktop context menu for Windows security settings!

 /