netsh ğ routing ğ ipx ğ add ğ filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx add filter ? ADD komutu, IPX yapılandırmasına yeni girdiler eklemek için kullanılır. Komut Sözdizimi: ADD INTERFACE ifname ADD STATICROUTE ifname net [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] ticks [HOPS=] hops ADD STATICSERVICE ifname svtype svname [NETWORK=] net [NODE=] node [SOCKET=] socket [HOPS=] hops ADD FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node] [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask] [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] [PKTTYPE= pkttype] [LOG] burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın), network - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), mac - 6 baytlık sonraki durak mac adresi (en fazla 12 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), ticks - işaret sayısı (ondalık), hops - atlama sayısı (ondalık). svtype - 2 baytlık hizmet türü (up t

NETSH / ROUTING / IPX / ADD / FILTER


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQSüzgeç listesine bir paket süzgeci ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/add/filter.htm
0.061
16611

Probleme bei 4K Bildschirmauflösung unter Windows 11, 10, 8.1, ....?

Wie kann ich meine Telekom Sprach-Box einschalten, bzw. Ausschalten des Anrufbeantworters?

Disable auto sleep mode on Windows 10 / 11 tablet PC, how to?

Why hide the Windows 11, 10, ... mouse pointer or cursor?

External drives are not displayed under Windows 10 (USB, HDD)?

Upgrade Windows 7 or 8.1 to Windows 10, anything else I should know?(0)