NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete filter ? DELETE komutu, IPX yapılandırmasından girişleri kaldırmak için kullanılır. Komut Sözdizimi: DELETE INTERFACE ifname DELETE STATICROUTE ifname net DELETE STATICSERVICE ifname svtype svname DELETE FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node] [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask] [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] [PKTTYPE= pkttype] burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın), net - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), svname - hizmet adı, mask - 4 baytlık ağ maskesi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), node - 6 baytlık düğüm adresi (en fazla 12 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), socket - 2 baytlık yuva adresi (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı),

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE / FILTER

netsh routing ipx delete filter - Windows 2000/XP - Komutları Süzgeç listesinden bir paket süzgeç siler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan set
Arabirimlerdeki ayarlar? yap?land?r.
netsh routing ipx set filter
Süzgeç listesinde bir paket süzgeci güncelleºtirir.
netsh routing ip add interface
Bir arabirim üstünde IP iletimini etkinleºtirir.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
6to4 arabirim yap?land?rma bilgilerini gösterir.
netsh routing ip rip set flags
Belirtilen bir arabirim için RIP ile ilgili bayraklar? ayarlar.
netsh p2p pnrp dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Süzgeç listesinden bir paket süzgeç siler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete/filter.htm
0.155
17520

Wie kann ich zurück zu extra große Miniaturansicht in Windows 8 / 10?

 /

Windows 10 Spring Creators Update Problem (Redstone 4)!

 /

What is a screen frequency?

 /

Kann ich Sprachen in Windows 8.1 hinzufügen, ändern, installieren?

 /

How can I display the Windows version number on the desktop?

 /

Import from the clipboard text and windows commands!

 /

Windows 10/11 Volume Mixer Desktop Shortcut, how to create?

 /

Show SSD, HD USB drives Windows 10, 8.1?

 /

Bei hohem Windows DPI, verwischte Darstellung der Schrift und Symbole!

 /

How do I benefit from the standby timer under MS Windows OS?

 /

To-Tray über das Schließen-Button funktioniert nicht mehr?

 /

Can I set up my Windows 11/10 to play DVD's automatically when inserting?

 /