NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » delete » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx delete filter ? DELETE komutu, IPX yapılandırmasından girişleri kaldırmak için kullanılır. Komut Sözdizimi: DELETE INTERFACE ifname DELETE STATICROUTE ifname net DELETE STATICSERVICE ifname svtype svname DELETE FILTER ifname mode [SRCNET= net mask] [SRCNODE= node] [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= net mask] [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] [PKTTYPE= pkttype] burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın), net - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), svname - hizmet adı, mask - 4 baytlık ağ maskesi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), node - 6 baytlık düğüm adresi (en fazla 12 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), socket - 2 baytlık yuva adresi (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı),

NETSH / ROUTING / IPX / DELETE / FILTER

netsh routing ipx delete filter - Windows 2000/XP - Komutları Süzgeç listesinden bir paket süzgeç siler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, delete, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan set
Arabirimlerdeki ayarlar? yap?land?r.
netsh routing ipx set filter
Süzgeç listesinde bir paket süzgeci güncelleºtirir.
netsh routing ip add interface
Bir arabirim üstünde IP iletimini etkinleºtirir.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
6to4 arabirim yap?land?rma bilgilerini gösterir.
netsh routing ip rip set flags
Belirtilen bir arabirim için RIP ile ilgili bayraklar? ayarlar.
netsh p2p pnrp dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Süzgeç listesinden bir paket süzgeç siler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/delete/filter.htm
0.515
17520

Disable Auto Connections to WiFi on Windows 10 (Wireless, WLAN)?

 /

Clean Installation of the Windows 10, how to do?

 /

Computermaustipps, die man bei der Maus kennen sollte!

 /

Switch to the classic Windows Defender under Windows 10!

 /

Windows 10 Internet Explorer, how do I find the status bar / menu bar?

 /

Verwenden von Computer Name und User Name in Quick Text Paste!

 /

MMT Installer, Portable, and Desktop Version Difference!

 /

Was ist Amazon Prime Instant Video?

 /

Can I use the stopwatch as a teacher for classwork!

 /

Ich will Q-Dir öffnen, mit bestimmten Einstellungen, von der Taskleiste aus!

 /

Access quick links, find the directory in file explorer views, can I!

 /

In run-command is the control panel not correctly displayed!

 /