netsh routing ipx rip add filter - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ rip ğ add ğ filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip add filter ? FILTER nesnesi, yönlendirici arabirimlerindeki RIP süzgeçlerini yapılandırmak için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW FILTER ifname [mode] ADD FILTER ifname mode net mask DELETE FILTER ifname mode net mask SET FILTER ifname mode action Burada: ifname - arabirimin adı, mode - INPUT ya da OUTPUT net - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı). mask - 4 baytlık ağ maskesi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), action - PERMIT ya da DENY

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / ADD / FILTER

netsh routing ipx rip add filter - Windows 2000/XP - Komutları Süzgeç listesine bir iletişim kurallar? süzgeç girdisi ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, add, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf delete interface
Belirtilen arabirimden OSPF'yi kald?r?r.
netsh lan delete profile
Bir veya daha çok arabirimden LAN profili siler.
netsh routing ipx sap set interface
Arabirimdeki iletişim kurallar? yap?land?rmas?n? güncelleştirir.
netsh routing dump
Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir.
netsh interface ipv6 6to4 set
Yap?land?rma bilgilerini ayarlar.
netsh routing ip rip delete neighbor
Arabirimden RIP komşusunu siler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Süzgeç listesine bir iletişim kurallar? süzgeç girdisi ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/add/filter.htm
0.202
19494

Dateioperationen am System verbessern, aber wie!

 /

Can I disable the SmartScreen filter on Windows 10?

 /

Can I remove the OneDrive directory from File Explorer in Windows-10?

 /

Windows-8 Download?

 /

Nutzungsbedingungen facebook.de kann ich nicht finden, gibt es sowas wie facebok.de AGB'S?

 /

Wo ist das Windows Media Center in Windows 10?

 /

Search query windows-10 ms file explorer (simple example)?

 /

Gruppierung abstellen im Datei-Explorer unter Windows-10!

 /

Switch in Windows 8.1 between local and Microsoft account!

 /

Timestamps?

 /

Easy of Access Center missing on Windows 10?

 /

Eigene Dateien auf Laufwerk (D) bei Windows-XP!

 /