netsh ğ routing ğ ipx ğ rip ğ add ğ filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip add filter ? FILTER nesnesi, yönlendirici arabirimlerindeki RIP süzgeçlerini yapılandırmak için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW FILTER ifname [mode] ADD FILTER ifname mode net mask DELETE FILTER ifname mode net mask SET FILTER ifname mode action Burada: ifname - arabirimin adı, mode - INPUT ya da OUTPUT net - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı). mask - 4 baytlık ağ maskesi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), action - PERMIT ya da DENY

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / ADD / FILTER


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQSüzgeç listesine bir iletişim kurallar? süzgeç girdisi ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/add/filter.htm
0.077
19494
The desktop clock as a taskbar overlay on Windows 11! Drop your own custom flakes on the desktop? Change the address bar in Explorer-View to Classic or modern Windows 10! Enable background color for the digital desktop clock on Windows? Enable or Disable Microsoft Windows Firewall? What is an integrated graphics card, do I have one? High CPU usage by Windows Explorer at 100 percent? Markieren / Auswählen von Bilder in der Datei Explorer Ansicht! Export to CSV, TXT, HTML, XLS, ... the current Explorer view in Q-Dir! Check the hard drive health using WMIC on Windows 11, 10, ...!(0)