netsh routing ipx sap add filter - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » add » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap add filter ? FILTER nesnesi, yönlendirici arabirimlerindeki SAP süzgeçlerini yapılandırmak için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW FILTER ifname [mode] ADD FILTER ifname mode svtype svname DELETE FILTER ifname mode svtype svname SET FILTER ifname mode action Burada: ifname - arabirimin adı, mode - INPUT ya da OUTPUT svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı). svname - hizmet adı. action - PERMIT ya da DENY

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / ADD / FILTER

netsh routing ipx sap add filter - Windows 2000/XP - Komutları Süzgeç listesine bir iletiºim kurallar? süzgeç girdisi ekler. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, add, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh

netsh routing ip delete rtmroute
A? yönetimi için kullan?lan kal?c? olmayan bir yolu siler.
netsh interface ipv6 isatap set router
ISATAP yönlendirici bilgilerini ayarlar.
netsh routing ip set interface
Arabirim durumunu belirler.
netsh ras aaaa set accounting
Hesap sa?lay?c?s?n? ayarlar.
netsh firewall delete portopening
Güvenlik duvar? ba?lant? noktas? yap?land?rmas?n? siler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Süzgeç listesine bir iletiºim kurallar? süzgeç girdisi ekler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/add/filter.htm
0.281
19480

Easy Open Duplicate of Picture or Delete it!

 /

Under Windows 10 programs and windows apps disappear, why?

 /

How to see all installed Windows updates in Windows 7?

 /

Windows 10 control system (classic panel)!

 /

Wie kann ich Windows-7 / 10 im abgesicherten Modus starten?

 /

Win-10 alle APPs auf einen Schlag deinstallieren!

 /

Keep the shift key pressed and edit the command!

 /

Install Windows 10 without Product Key, can I do this?

 /

NewFileTime Video!

 /

I can not find the bytes on my Windows 10 PC?

 /

Can I install Windows-10 from the USB stick, if so, how to?

 /

After upgrading from Windows 8.1 to 10 on the notebook again and again driver problems!

 /