NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ sap ğ set ğ filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap set filter ? FILTER nesnesi, yönlendirici arabirimlerindeki SAP süzgeçlerini yapılandırmak için kullanılır. Komut sözdizimi: SHOW FILTER ifname [mode] ADD FILTER ifname mode svtype svname DELETE FILTER ifname mode svtype svname SET FILTER ifname mode action Burada: ifname - arabirimin adı, mode - INPUT ya da OUTPUT svtype - 2 baytlık hizmet türü (en fazla 4 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı). svname - hizmet adı. action - PERMIT ya da DENY

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SET / FILTER

netsh routing ipx sap set filter - Windows 2000/XP - Komutları Süzgeç listesinde bir iletişim kurallar? süzgeç girdisini güncelleştirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show logging
Güvenlik duvar? günlü?ünün yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh lan set autoconfig
Arabirim üzerinde otomatik yap?land?rmay? etkinleştirir veya devre d?ş? b?rak?r.
netsh routing ipx set global
Genel IPX yap?land?rmas?n? güncelleştirir.
netsh routing ip add persistentroute
Kal?c? statik bir yol ekler.
netsh interface ipv6 6to4 show relay
6to4 geçiş bilgilerini gösterir.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Süzgeç listesinde bir iletişim kurallar? süzgeç girdisini güncelleştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/set/filter.htm
0.218
21056

Calibrate joystick / game controller under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Windows 7 Product Key ändern?

 /

Prüfen, ob ein Datei-Pfad vorhanden ist, per Befehlszeile?

 /

What is a paper size?

 /

Falsche Erkennung von CPU Hersteller sowie Baureihe i5, i9, warum?

 /

How to see auto startup programs in Windows 10 (Apps)?

 /

A short, how do I use the new file time stamp setter!

 /

Mouse pointer shadow in Windows 10, (enable, turn off)?

 /

Are the full versions of Software freeware on SoftwareOK?

 /

Understand and use freely selectable colors, frames and backgrounds!

 /

Turn off Please Sleep in Don't Sleep for all Windows OS?

 /

What are background programs?

 /