netsh routing ipx set filter - Windows 2000/XP - Komutları


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ set ğ filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set filter ? SET komutu, IPX yapılandırmasını güncelleştirmek için kullanılır. Komut Sözdizimi: SET INTERFACE ifname [[ADMSTATE= ] admstate] [[WANPROTOCOL= ] prot] SET STATICROUTE ifname net [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] ticks] [[HOPS=] hops] SET STATICSERVICE ifname svtype svname [[NETWORK=] net] [[NODE=] node] [[SOCKET=] socket] [[HOPS=] hops] SET FILTER ifname mode action burada: ifname - arabirimin adı (RAS istemciler için İçeri Arama'yı kullanın), admstate- ENABLED ya da DISABLED, prot - PPP ya da IPXWAN, net - 4 baytlık ağ adresi (en fazla 8 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), mac - 6 baytlık sonraki atlama mac adresi (en fazla 12 onaltılı basamak, öndeki sıfırlar isteğe bağlı), ticks - işaret sayısı (ondalık), hops - atlama sayısı (ondalık). mode - INPUT ya da OUTPUT action - PERMIT ya da DENY

NETSH / ROUTING / IPX / SET / FILTER

netsh routing ipx set filter - Windows 2000/XP - Komutları Süzgeç listesinde bir paket süzgeci güncelleştirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show bindingcacheentries
Ba?lama önbelle?i girdilerini gösterir.
netsh routing ip show scope
Yönlendirici üstünde yap?land?r?lm?ş olan çok noktaya yay?n kapsamlar?n? görüntüler.
netsh ras appletalk set negotiation
Appletalk üzerinde istemci uzaktan erişim ba?lant?lar? için
netsh firewall show multicastbroadcastresponse
Güvenlik duvar? çok noktaya yay?n/yay?n tepkisi yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf install
Geçerli içeri?e karş?l?k gelen yönlendirme iletişim kural?n? yükler.
netsh lan set tracing
?zlemeyi etkinleştirir veya devre d?ş? b?rak?r.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Süzgeç listesinde bir paket süzgeci güncelleştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set/filter.htm
0.264
17972

Auto Word Wrap Example for Microsoft Excel and Word and other Office Tools!

 /

Can I customize font name and size in cells of Explorer View!

 /

Command Prompt cmd.exe not receive all paste commands!

 /

Fastest way to a Quick-ly scan for malware and spyware on Windows-10!

 /

Timer Blockierung aufheben + Bitte Schlafen Modus?

 /

Background color and selection in Explorer and tree structure Win 10, 8.1, ...!

 /

Where is the Quick Launch for the Windows 10 Taskbar, how to enable?

 /

Windows 10 Adapter Settings Find Network?

 /

Verzögerung beim Tippen am Samsung Android Handy anpassen?

 /

IIS Web Server on Windows 10!

 /

Help: "Connection error" in Windows-10 when the folder is locked!

 /

How can i start the paint program in Windows 8.1 or Win 10 (run, open, find)?

 /