ATTRIB: Viser eller ændrer filattributter.


 


... Eksempler på kommandoen "ATTRIB"
... "ATTRIB" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "ATTRIB"

Kommandoen: "ATTRIB" er tændt Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "ATTRIB"

Her er eksempler med kommentarer til det`ATTRIB`-Kommando i Windows kommandoprompt: Eksempel 1: Vis filattributter:

ATTRIB fil.txt

Beskrivelse: Denne kommando viser attributterne for filen "file.txt", såsom: B. om det er skrivebeskyttet eller skjult. Eksempel 2: Slet alle filattributter for en fil:

ATTRIB -R -H fil.txt

Beskrivelse: Denne kommando vil slette den skrivebeskyttede (`-R`) og skjult (`-H`) Fjernede attributter for filen "File.txt". Eksempel 3: Vis filattributter for en mappe:

ATTRIB Folder /D

Beskrivelse: Viser attributterne for mappemappen og dens filer. Parameteren`/D`angiver, at attributterne skal vises rekursivt for undermapper og filer. Eksempel 4: Gør alle filer i den aktuelle mappe skrivebeskyttet:

ATTRIB +R *

Beskrivelse: Denne kommando gør alle filer i den aktuelle mappe skrivebeskyttet. Eksempel 5: Gør alle filer i den aktuelle mappe og undermapper skrivebeskyttet:

ATTRIB +R /S *

Beskrivelse: Her er alle filer i den aktuelle mappe og alle undermapper gjort skrivebeskyttet. Parameteren`/S`står for rekursiv anvendelse på undermapper. Eksempel 6: Ændring af filattributter for en fil i skrivebeskyttet tilstand:

ATTRIB +R fil.txt

Beskrivelse: Ændrer attributterne for filen "File.txt" til skrivebeskyttet. Med`+R`skrivebeskyttet attribut tilføjes. Eksempel 7: Ryd filattributter for en fil i skrivebeskyttet tilstand:

ATTRIB -R fil.txt

Beskrivelse: Låser op for skrivebeskyttet attribut for filen File.txt. Det`ATTRIB`kommando bruges til at administrere attributterne for filer og mapper i Windows kommandoprompt. Bemærk, at ændring af attributter kan påvirke filer, og det er vigtigt at sikre, at sådanne ændringer er passende.

"ATTRIB" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Viser eller ændrer filattributter.

ATTRIB [+R | -R] [+A | -A ] [+S | -S] [+H | -H] [+I | -I] 
[drev:][sti][filnavn] [/S [/D] [/L]]

+ Sætter et attribut.
- Nulstiller et attribut.
R Skrivebeskyttet attribut.
A Arkiv-attribut.
S Systemfil-attribut.
H Skjult-attribut.
I Ikke indholdsindekseret fil-attribut.
[drev:][sti][filnavn]
Angiver en fil eller filer, som attrib skal behandle.
/S Behandler tilsvarende filer i denne mappe
og alle undermapper.
/D Behandler også alle mapper.
/L Arbejder på attributterne af det symbolske link i stedet 
for på det
symbolske links destination

Vigtig information, tip til kommandoen "ATTRIB"

Ja, der er nogle vigtige punkter og overvejelser, som du bør huske på, når du laver`ATTRIB`kommando i Windows kommandoprompt: 1. Tilladelser: Ændring af filattributter kræver skrivetilladelser til filen eller mappen. Sørg for, at du har de relevante tilladelser, eller at kommandoen kører med administratorrettigheder. 2. Forståelse af attributterne: Attributerne kan have forskellige tilstande, såsom skrivebeskyttet (`+R`), skjult (`+H`), arkiveret (`+A`), og system (`+S`). Det er vigtigt at forstå, hvordan disse attributter påvirker filer og mapper. 3. Parameterrækkefølge: Rækkefølgen af ​​parametrene er vigtig. Det`ATTRIB`-Command forventer visse parametre visse steder. For eksempel tilføjelse af skrivebeskyttet attribut med`+R`forventet før filnavnet:`ATTRIB +R fil.txt`. 4. Rekursive ændringer: Hvis du vil ændre attributterne for filer i undermapper, skal du bruge parameteren`/S`for rekursive ændringer. For eksempel:`ATTRIB +R /S *`. 5. Fjern attribut: Hvis du vil fjerne en attribut, skal du bruge parameteren`-`i stedet for`+`. For eksempel:`ATTRIB -R fil.txt`. 6. Overvejelser om skjulte filer: Hvis du arbejder med skjulte filer, skal du sørge for at aktivere Vis skjulte filer i din File Explorer for at sikre, at du ser alle filer. 7. Sikkerhedskopiering: Ændringer af filattributter kan påvirke filernes funktionalitet. Det er tilrådeligt at oprette en sikkerhedskopi, før du foretager større ændringer i filattributter. 8. Filsikkerhed: Tilføjelse af skrivebeskyttet attribut forhindrer kun utilsigtede ændringer. Det beskytter dog ikke mod målrettede ændringer af brugere med passende tilladelser. Sørg for, at du forstår virkningen af ​​at ændre filattributter, og brug`ATTRIB`- Befal klogt. Det er også vigtigt at bruge hjælpen fra kommandoen (`ATTRIB /?`) for mere information og muligheder.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje ATTRIB - Viser eller ændrer filattributter.

HTTP: ... console/da/003.htm
0.124
13382
Wie kann ich die Desktop Pixel Abfrage Software loswerden auf Windows 11, 10, ...? Can I delete temporary files in Windows! Find out the command line of programs on Windows 11 and 10! What is the difference between memory and hard disk space? Eingabeaufforderung oder die ColorConsole als Admin und Vorteile? Download free trial versions from Adobe.com! Erhöhter Arbeitsspeicher-Bedarf der Desktop Uhr? Who needs a tool that rotates desktop images in 3D? The difference in file explorer between favorites and Quick links? In der Explorer-Ansicht, FTP mit Passwort geschützten Ordnern funktioniert nicht?(0)