BREAK: Indstiller eller fjerner udvidet CTRL+C-kontrol.


... Eksempler på kommandoen "BREAK"
... "BREAK" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "BREAK"

Kommandoen: "BREAK" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "BREAK"

Kommandoen "BREAK" bruges nu kun i Windows-kommandolinjen (cmd) til batch-filer og har ingen effekt på moderne versioner af Windows, i modsætning til tidligere operativsystemer såsom Windows XP. I Windows XP blev kommandoen brugt til at slå Ctrl+C (annuller) overvågning til eller fra i en batchfil. Her er enkle eksempler på brug af kommandoen "BREAK" i en batchfil: Eksempel 1: Brug af BREAK i en simpel batchfil

@echo off
echo Før BREAK
break
echo Efter BREAK

Beskrivelse: Dette eksempel viser en simpel batchfil. Det`BREAK`kommandoen udføres, men har ingen effekt på moderne versioner af Windows. Før og efter`BREAK`tekstlinjer udskrives. Eksempel 2: BREAK i en FOR-løkke

@echo off
for /L %%i in (1, 1, 10) do (
  echo %%i
  if %%i == 5 (
    echo Afbryd løkken.
    break
  )
)

Beskrivelse: Dette eksempel viser brugen af`BREAK`i en FOR-løkke. Sløjfen vil iterere fra 1 til 10, og hvis løkkevariablen`%%i`når værdien 5, slutter løkken for tidligt`BREAK`aflyst. Denne kommando har dog ingen effekt i moderne versioner af Windows. Det er vigtigt at bemærke, at eksemplerne er beregnet til`BREAK`kommando, der måske ikke længere er relevant i moderne miljøer. Hvis der er yderligere spørgsmål eller behov for yderligere forklaringer, er jeg klar!

"BREAK" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Slår udvidet CTRL+C-kontrol på DOS-systemet til eller fra.

Denne facilitet er til rådighed af hensyn til kompatibilitet med 
DOS-systemer.
Den har ingen virkning under Windows.

Hvis kommandoudvidelserne er aktiveret og kører på Windows-
platformen, vil kommandoen BREAK indsætte et hardcoded 
afbrydelsespunkt,
hvis der foretages fejlfinding.

Vigtig information, tip til kommandoen "BREAK"

Ja, der er visse aspekter, du skal være opmærksom på, når du bruger`BREAK`- Kommando i batchfiler skal være opmærksom på: 1. Kun gyldig i batchfiler: Den`BREAK`kommandoen er specifik til brug i batchfiler på Windows-kommandolinjen. Det har ingen effekt uden for batchfiler. 2. Ikke altid understøttet: Under moderne versioner af Windows, især fra Windows XP og fremefter,`BREAK`-Kommando har generelt ingen praktisk nytte. Det er til stede for at sikre kompatibilitet med ældre batchfiler. 3. Brug i sløjfer: Kommandoen bruges ofte i sløjfer som f.eks`FOR`bruges til at afslutte løkken tidligt, hvis en bestemt betingelse er opfyldt. 4. Debugger-funktionalitet under Windows XP: Under Windows XP er det nævnt, at`BREAK`kommando kan også indstille et hårdkodet brudpunkt for en debugger, hvis kommandoudvidelser er aktiveret. 5. Tilgængelighed i fremtidige udgivelser: Det er vigtigt at bemærke, at brugen af`BREAK`anbefales muligvis ikke til fremtidige versioner af Windows. Derfor bør nye scripts eller automatiseringsopgaver overveje at bruge mere moderne mekanismer. Sammenfattende bør man`BREAK`Brug med forsigtighed, især når du målretter mod ældre systemer. I moderne scenarier kan der være bedre alternativer til at kontrollere batchfiler og scripts.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje BREAK - Indstiller eller fjerner udvidet CTRL+C-kontrol.

HTTP: ... console/da/004.htm
0.14
15471

Where can I find the Windows 11 version and build number?

Window freezes and the program crashes, why?

Welches ist die aktuellste Windows 11 Version?

I can't find the professional clause button?

How can I maximize the number of windows desktop icon (border, font size)?

Speichern und Laden der Registrierungsschlüssel Favoriten auf Windows!(0)