FORMAT: Formaterer en disk til brug i Windows.


... "FORMAT" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Eksempler på kommandoen "FORMAT"
... Vigtig information, tip til kommandoen "FORMAT"

Kommandoen: "FORMAT" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

"FORMAT" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Formaterer en disk til brug under Windows.

FORMAT diskenhed [/FS:filsystem] [/V:etiket] [/Q] [/A:str] [/C] 
[/X] [/P:trin]
FORMAT diskenhed [/V:etiket] [/Q] [/F:str] [/P:trin]
FORMAT diskenhed [/V:etiket] [/Q] [/T:spor /N:sektorer] [/P:trin]
FORMAT diskenhed [/V:etiket] [/Q] [/P:trin]
FORMAT diskenhed [/Q]

diskenhed Angiver drevbogstav (efterfulgt af et kolon),
tilslutningspunkt eller diskenhedsnavn.
/FS:filsystem Angiver filsystemets type (FAT, FAT32, NTFS
eller UDF).
/V:navn Angiver diskenhedsnavn.
/Q Udfører ekspresformatering. Bemærk, at denne
parameter tilsidesætter /P.
/C Kun NTFS: Filer, som oprettes på den nye 
diskenhed,
vil automatisk blive komprimeret.
/X Tvinger diskenheden til at koble sig fra først, 
hvis det er
nødvendigt. Alle åbne handles til diskenheden 
vil ikke
længere være gyldige.
/R:version Kun UDF: Tvinger formatet til at overholde en 
bestemt UDF-version (1.02, 1.50, 2.00, 
2.01, 2.50).
Standardversionen er 2.01.
/D Kun UDF 2.50: Metadata duplikeres.
/A:str Tilsidesætter standardstørrelsen på 
allokeringsenheden.
Standardindstillinger anbefales på det 
kraftigste til
generel brug.
NTFS understøtter 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 
16K, 32K, 64K.
FAT understøtter 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 
16K, 32K, 64K,
(128K, 256K for sektorstørrelse > 512 byte).
FAT32 understøtter 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 
16K, 32K, 64K,
(128K, 256K for sektorstørrelse > 512 byte).

Bemærk, at filsystemerne FAT og FAT32 angiver
følgende begrænsninger på antallet af klynger 
på en diskenhed:

FAT: Antal klynger <= 65526
FAT32: 65526 < Antal klynger < 4177918

Format standser behandlingen øjeblikkeligt,
hvis ovenfor anførte krav ikke opfyldes med 
brug af den
angivne klyngestørrelse.

NTFS-komprimering understøttes ikke for 
størrelser på
allokeringsenheder, der ligger over 4096.

/F:str Angiver størrelsen på den diskette, der skal 
formateres (1,44)
/T:spor Angiver antallet af spor pr. side på disken.
/N:sektorer Angiver antallet af sektorer pr. spor.
/P:trin Angiver nul for alle sektorer i tiden for 
diskenhedstrin.
Denne parameter er ikke gyldig med /Q.

Eksempler på kommandoen "FORMAT"

Det`FORMAT`kommando bruges normalt ikke direkte i Windows kommandoprompt, især i de nyere versioner af Windows (som Windows 10). Dette skyldes, at formatering af drev normalt udføres gennem andre mekanismer, såsom GUI (Graphical User Interface) eller specialiserede administrationsværktøjer. I ældre versioner af Windows, såsom Windows XP eller Windows 7, kan der have været`FORMAT`-Kommando bruges til at formatere disken. Her er et eksempel: Eksempel (fiktivt, da kommandoen muligvis ikke er tilgængelig):

FORMAT C: /FS:NTFS /V:mit_volumen /Q

Beskrivelse: Dette eksempel formaterer "C:"-drevet med NTFS-filsystemet, tildeler det volumennavnet "MyVolume" og udfører et hurtigt format (`/Q`for hurtig formatering). Det er dog vigtigt at bemærke, at formatering af drev direkte fra kommandoprompten ved hjælp af`FORMAT`kommando er risikabelt, da det kan resultere i tab af data. Kommandoen skal bruges med ekstrem forsigtighed, og det er tilrådeligt at sikre, at der ikke er vigtige data på det drev, der formateres. I moderne versioner af Windows anbefales det at bruge det indbyggede GUI-værktøj eller PowerShell til at formatere og administrere drev, da de giver sikrere og mere brugervenlige muligheder.

Vigtig information, tip til kommandoen "FORMAT"

Ja, formatering af drev er en kritisk handling, der kan resultere i tab af data. Her er nogle vigtige punkter og overvejelser, du skal huske på, når du gør dette`FORMAT`værktøj i Windows kommandoprompt eller et andet formateringsværktøj: 1. Datatab: Formatering af et drev sletter alle data på det. Sørg for, at du har sikkerhedskopieret alle vigtige data, før du formaterer et drev. 2. Korrekt drevvalg: Sørg for at vælge det korrekte drev til formatering. Formatering af det forkerte drev kan resultere i uigenkaldeligt tab af data. 3. Valg af filsystem: Vælg det korrekte filsystem til dit drev. NTFS er fælles for Windows-systemer, mens exFAT eller FAT32 kan bruges til flytbare medier såsom USB-sticks. Bemærk, at nogle ældre enheder muligvis kun understøtter visse filsystemer.

FORMAT C: /FS:NTFS

4. Lydstyrketiket: Du kan tilføje en lydstyrketiket for bedre at identificere den. Dette er valgfrit, men det kan være nyttigt.

FORMAT C: /V:mit_volumen

5. Hurtig eller fuld formatering: Et hurtigt format opretter kun en ny filallokeringstabel, mens et fuldt format kontrollerer hver sektor af drevet og markerer dårlige sektorer, hvis det er nødvendigt.

FORMAT C: /Q   (for hurtigt Format)
FORMAT C:       (for komplet Format)

6. Flere muligheder: Tjek de tilgængelige muligheder for`FORMAT`værktøj af`FORMAT /?`i kommandoprompten. Dette udsender en liste over tilgængelige parametre og muligheder.

FORMAT /?

7. Brug af værktøjer til grafisk brugergrænseflade (GUI): I moderne versioner af Windows er det ofte nemmere og sikrere at bruge de indbyggede grafiske drevstyringsværktøjer. Du kan få adgang til disse via kontekstmenuen i File Explorer eller bruge "Diskhåndtering". 8. Bemærk partitioner: Hvis du kun ønsker at formatere en bestemt partition i stedet for hele drevet, skal du vælge den relevante partition.

FORMAT D: /FS:NTFS

9. Administratorrettigheder: Formatering kræver normalt administratorrettigheder. Du bør køre kommandoprompt som administrator, hvis du vil have adgang til systemdrev. 10. Disktjek før formatering: Det tilrådes at tjekke drevet for fejl før formatering. Du kan gøre dette med dette`CHKDSK`- Udfør kommando.

CHKDSK C: /F

11. Diskdeling: Sørg for, at intet program eller proces har adgang til det drev, du vil formatere. Et kørende program eller åbne filer kan forhindre formatering. Generelt er formatering en handling, der skal udføres med forsigtighed. Det er vigtigt at sikre, at du følger de korrekte trin og tager alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå tab af data. Brug Windows formateringsværktøjer ansvarligt.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje FORMAT - Formaterer en disk til brug i Windows.

HTTP: ... console/da/033.htm
0.077
13549

Mobile hotspot under Windows 11/10 for shared internet use!

Help for Explorer in Windows-10/11!

Autologin bei Windows 10 einrichten mit MS Konto!

Move across the File Explorer Menus and customize settings on Windows OS!

Digital desktop clock free download full version for Windows 11, 10, ...!

Freigeben und Teilen vom Drucker unter Windows (11, 10, 8.1, ...)!(0)