Kommando-linje FTYPE - Viser eller ændrer filtyper, der bliver brugt i filtypetilknytni....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP FTYPE
Viser eller redigerer filtyper, der bruges i filtypetilknytninger

FTYPE [filtype[=[kommandoåbningsstreng]]]

filtype Angiver filtypen, der skal undersøges
eller ændres
kommandoåbningsstreng Angiver åbningskommandoen, der skal
bruges til at
starte filer af denne type.

Skriv FTYPE uden parametre for at få vist de aktuelle filtyper,
der har
kommandostrenge til åbning af filer. FTYPE startes med et
filtypenavn
og viser den aktuelle kommandoåbningsstreng for den pågældende
filtype.
Hvis du ikke angiver noget for kommandoåbningsstrengen, sletter
kommandoen
FTYPE kommandoåbningsstrengen for filtypen. I en
kommandoåbningsstreng
erstattes %0 eller %1 af filnavnet, der startes via
tilknytningen.
%* henter alle parametre, og %2 henter første parameter, %3 anden
osv.
%~n henter alle de resterende parametre startende med n'te
parameter,
hvor n kan være mellem 2 og 9, begge inklusive.

Eksempelvis vil:

ASSOC .pl=PerlScript
FTYPE PerlScript=perl.exe %1 %*

give dig mulighed for at starte et Perl-script som følger:

script.pl 1 2 3

Hvis du vil eliminere behovet for at skrive filtypenavnene, skal
du gøre
følgende:

set PATHEXT=.pl;%PATHEXT%

Derved startes scriptet som følger:

script 1 2 3C:\WINDOWS>HELP GOTO
Går til en navngivet linje i et batchprogram.

GOTO etiket

etiket Angiver en tekststreng, der er brugt i
batchprogrammet som
etiket.

En etiket angives på en linje for sig selv, begyndende med et
kolon.

Hvis kommandoudvidelserne er aktiveret, ændres GOTO på følgende
måde:

Kommandoen GOTO accepterer nu destinationsetiketten :EOF, der
overfører
kontrollen til slutningen af den aktuelle batch-scriptfil. Dette
er en
let måde at afslutte en batch-scriptfil på uden at definere en
etiket.
Skriv CALL /? for at få en beskrivelse af udvidelserne af
kommandoen
CALL, der gør denne funktion nyttig.C:\WINDOWS>HELP GRAFTABL
'GRAFTABL' blev ikke genkendt som en intern eller ekstern
kommando,
et program eller en batchfil.
GOTO : HELP HELP
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando-linje FTYPE - Viser eller ændrer filtyper, der bliver brugt i filtypetilknytninger.

HTTP: ... console/da/034.htm
0.187
19414

Manipulate and correct any of the time stamps for any windows file and directory!

 /

Can I use MultiClipBoardSlots for Windows, help?

 /

Forward and back-navigation and keep selection of objects in all Explorer Views!

 /

Create sub-menus for multiple text commands!

 /

What is the sense of FindSameImagesOK, for what?

 /

Show full directory path in Title Bar of Quad-Explorer for Windows!

 /

Is the desktop clock not a system resources waster for Windows?

 /

Can i activate the classic design in Windows 10 (98 or 95)!

 /

Setze alle 3 Zeiten, Erstell / Zugriff / Änderungs Datum, funktioniert nicht?

 /

Wie kann ich bei Win-7 den XPS-Drucker entfernen?

 /

Create sub-menus for multiple text commands!

 /

Possibilities to send files or directory by email in the Quad Explorer on Windows!

 /