HELP: Giver oplysninger om Windows-kommandoer.


... Eksempler på kommandoen "HELP"
... "HELP" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "HELP"

Kommandoen: "HELP" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "HELP"

Det`HELP`kommando i Windows Kommandoprompt bruges til at vise hjælp om en bestemt kommando. Her er nogle eksempler: Eksempel 1: Vis hjælp til en bestemt kommando:

HELP DIR

Beskrivelse: Denne kommando viser hjælpen til`DIR`-kommando. Du vil modtage information om brugen og mulighederne for denne kommando. Eksempel 2: Vis generel hjælp:

HELP

Beskrivelse: Hvis du`HELP`uden at angive en specifik kommando, viser dette en liste over tilgængelige kommandoer i kommandoprompten. Så kan du`HELP`efterfulgt af en kommando for at få specifik hjælp. Eksempel 3: Hjælp til`COPY`-Vis kommando:

HELP COPY

Beskrivelse: Denne kommando viser hjælpen til`COPY`-kommando. Du vil få detaljerede oplysninger om mulighederne og syntaksen for denne kommando. Eksempel 4: Hjælp til`MKDIR`-Vis kommando:

HELP MKDIR

Beskrivelse: Her er hjælpen til`MKDIR`kommandoen vises. Du lærer, hvordan du opretter mapper, og hvilke muligheder der er tilgængelige. Eksempel 5: Hjælp til`IPCONFIG`-Vis kommando:

HELP IPCONFIG

Beskrivelse: Denne kommando viser hjælpen til`IPCONFIG`kommando, der giver oplysninger om netværkskonfiguration. Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle kommandoer giver detaljerede hjælpeoplysninger`HELP`give. Nogle kommandoer kan give deres specifikke hjælpeoplysninger ved at bruge muligheder som f.eks`/?`vise f.eks`DIR /?`eller`COPY /?`. Disse muligheder viser ofte en kortere oversigt over kommandosyntaks og muligheder. Det`HELP`funktion er et nyttigt værktøj til hurtigt at få information om de forskellige kommandoer i kommandoprompten og forstå den korrekte syntaks.

"HELP" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Viser hjælp til Windows-kommandoer.

HELP [kommando]

kommando - viser hjælp til den pågældende kommando.

Vigtig information, tip til kommandoen "HELP"

Ved brug af`HELP`kommando i Windows kommandoprompt, er der et par punkter at bemærke: 1. Kommandospecifik hjælp: `HELP`udskriver information for den angivne kommando. Så hvis du har brug for specifikke oplysninger om en bestemt kommando, skal du blot give dem`HELP`efterfulgt af kommandonavnet, f.eks. b.`HELP DIR`eller`HELP COPY`. 2. Generel hjælp: Hvis du`HELP`uden at indtaste et kommandonavn, viser den en liste over tilgængelige kommandoer. Så kan du`HELP`efterfulgt af et kommandonavn for at få specifik hjælp. 3. Kommandoer uden`HELP`-Support: Ikke alle kommandoer har verbose`HELP`-Support. Nogle kommandoer har kun grundlæggende syntaks`/?`vise, f.eks. b.`DIR /?`eller`COPY /?`. Andre kommandoer viser muligvis en kort beskrivelse, når de bruges uden et kommandonavn, men giver muligvis ikke detaljeret hjælp. 4. Alternativer: Nogle kommandoer kan give mere omfattende dokumentation via eksterne dokumentationskilder eller tredjepartswebsteder. I sådanne tilfælde giver det mening at tjekke officiel dokumentation eller andre onlineressourcer. 5. Indstillinger for kommandoargumenter: Den`HELP`-Output indeholder ofte information om de tilgængelige muligheder og kommandoargumenter for en bestemt kommando. Dette er især nyttigt, når du vil forstå den nøjagtige syntaks for en kommando. 6. Kombination med /? Mulighed: Nogle kommandoer understøtter dette`/?`-Mulighed som alternativ til`HELP`. For eksempel:`DIR /?`viser hjælpen til`DIR`-kommando.

DIR /?

7. Læsbarhed af hjælp: Hjælpeoplysninger er ofte tekstbaserede. Du kan rulle gennem oplysningerne ved at bruge rullepanelet i kommandoprompten. Hvis outputtet er for stort, kan det være nyttigt at omdirigere oplysningerne til en fil, der skal læses i en teksteditor.

HELP > Hjælp.txt

8. Sprogafhængighed: Hjælpeoplysningerne vises på sproget for Windows-installationen. Hvis du ønsker et andet sprog, skal din Windows-installation konfigureres i overensstemmelse hermed. Samlet set er`HELP`et nyttigt værktøj til at få hurtig adgang til grundlæggende oplysninger om de kommandoer, der er tilgængelige i kommandoprompten. Det er dog vigtigt at bemærke, at mere detaljerede eller specifikke oplysninger kan findes i den officielle Microsoft-dokumentation eller andre specialiserede ressourcer.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje HELP - Giver oplysninger om Windows-kommandoer.

HTTP: ... console/da/037.htm
0.109
13917
Single or different pictures to a file! Leaves on the windows desktop! The Desktop Classic Analog Watch! Einstellen, dass beim PDF-Speichern diese automatisch geöffnet wird? Gran Carribien Canion Isola 3d Test for MS Windows 11, 10, ... OS! Background color and selection in Explorer and tree structure Win 11, 10, 8.1, ...! Windows BIN to ISO Converter Software for free 10, 8.1, 7.0 and MS Server Systems! V-Ram die Qualität des Rams sowie der Virtual PC / CPU testen! Variable size rotate and random snowflakes on the Desktop! A clock developed for Windows 11 as Gif Animation Demo?(0)