ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP MOVE
Flytter filer og omdøber filer og mapper.

Sådan flyttes en eller flere filer:
MOVE [/Y | /-Y] [drev:][sti]filnavn1[,...] destination

Sådan omdøbes en mappe:
MOVE [/Y | /-Y] [drev:][sti]mappenavn1 mappenavn2

[drev:][sti]filnavn1 Angiver placeringen og navnet på filen
eller
filerne, du vil flytte.
destination Angiver den nye placering af filen.
Destination
kan består af et drevbogstav og et
kolon, et
mappenavn eller en kombination heraf.
Hvis du kun
flytter én fil, kan du desuden medtage
et filnavn,
hvis du vil omdøbe filen, når du
flytter den.
[drev:][sti]mappenavn1 Angiver den mappe, du vil omdøbe.
mappenavn2 Angiver mappens nye navn.

/Y Undertrykker anmodningen om at
bekræfte, at den
eksisterende destinationsfil må
overskrives.
/-Y Medfører en anmodning om at bekræfte,
at en
eksisterende destinationsfil må
overskrives.

Parameteren /Y må medtages i miljøvariablen COPYCMD. Dette kan
tilsidesættes med /-Y på kommandolinjen. Standard er at bede om
bekræftelse ved overskrivning, medmindre kommandoen MOVE udføres
fra et batchscript.C:\WINDOWS>HELP PATH
Viser eller definerer søgestien til eksekverbare filer.

PATH [[drev:]sti[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; for at rydde alle søgestier og få cmd.exe til kun
at søge i den aktuelle mappe.
Skriv PATH uden parametre for at vise de aktuelle søgestier.
Inkludering af %PATH% i den nye definition af søgestier betyder,
at de gamle søgestier vedhæftes den nye definition.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Tilsidesætter behandlingen af et batchprogram og viser
meddelelsen
Tryk på en vilkårlig tast for at fortsætte . . .GOTO : HELP POPD

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando-linje MOVE - Flytter en eller flere filer fra en mappe til en anden mappe.

HTTP: ... console/da/044.htm
0.374
17169

I can not download the alternative command prompt for windows 10, why?

 /

Wo ist die Soft-Refresh in der Quad-Explorer-Listenansicht?

 /

I wonder about the function of 'Text to time tester'!

 /

Wenn die Symbole / Icons falsch angezeigt werden im Windows Explorer!

 /

Soccer balls on the desktop even excluding Sky Receiver!

 /

Add a little winter magic feeling on your Desktop!

 /

Freigeben und Teilen vom Drucker unter Windows (10, 8.1, ...)!

 /

Maximize QuickTextPaste to see more information, can I?

 /

Make data recovery impossible on Windows overwrites the data with random numbers!   

 /

How can I turn off Windows 10 properly?

 /

Was ist in Windows der Infobereich?

 /

How to find the calculator in Windows 8 and 8.1 (open, start, run)?

 /