ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP MOVE
Flytter filer og omdøber filer og mapper.

Sådan flyttes en eller flere filer:
MOVE [/Y | /-Y] [drev:][sti]filnavn1[,...] destination

Sådan omdøbes en mappe:
MOVE [/Y | /-Y] [drev:][sti]mappenavn1 mappenavn2

[drev:][sti]filnavn1 Angiver placeringen og navnet på filen
eller
filerne, du vil flytte.
destination Angiver den nye placering af filen.
Destination
kan består af et drevbogstav og et
kolon, et
mappenavn eller en kombination heraf.
Hvis du kun
flytter én fil, kan du desuden medtage
et filnavn,
hvis du vil omdøbe filen, når du
flytter den.
[drev:][sti]mappenavn1 Angiver den mappe, du vil omdøbe.
mappenavn2 Angiver mappens nye navn.

/Y Undertrykker anmodningen om at
bekræfte, at den
eksisterende destinationsfil må
overskrives.
/-Y Medfører en anmodning om at bekræfte,
at en
eksisterende destinationsfil må
overskrives.

Parameteren /Y må medtages i miljøvariablen COPYCMD. Dette kan
tilsidesættes med /-Y på kommandolinjen. Standard er at bede om
bekræftelse ved overskrivning, medmindre kommandoen MOVE udføres
fra et batchscript.C:\WINDOWS>HELP PATH
Viser eller definerer søgestien til eksekverbare filer.

PATH [[drev:]sti[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; for at rydde alle søgestier og få cmd.exe til kun
at søge i den aktuelle mappe.
Skriv PATH uden parametre for at vise de aktuelle søgestier.
Inkludering af %PATH% i den nye definition af søgestier betyder,
at de gamle søgestier vedhæftes den nye definition.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Tilsidesætter behandlingen af et batchprogram og viser
meddelelsen
Tryk på en vilkårlig tast for at fortsætte . . .GOTO : HELP POPD

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando-linje MOVE - Flytter en eller flere filer fra en mappe til en anden mappe.

HTTP: ... console/da/044.htm
0.28
17169

Create A Share via Shared Folder Wizard in Windows 11 / 10!

 /

What is an Office Product Key Card?

 /

Gran Carribien Canion Isola 3d Test for MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

How do I find out how much RAM is installed on a computer?

 /

Help, I can't find the desktop directory?

 /

Show My Computer or This PC as an icon?

 /

Printer connection and printing problems!

 /

Individuelle Spalte speichern plus Datei-Explorer Ansichten unter Win 11, 10, 8.1, ...!

 /

Find Snipping Tool on Windows 10/11!

 /

The device failed the performance test - Samsung?

 /

Start the system configuration tools in Windows (11, 10, 8.1 and 7)!

 /

Change a user account type using Command Prompt line on Windows 10/11! 

 /