SUBST: Knytter en sti til et drevbogstav.


... Eksempler på kommandoen "SUBST"
... "SUBST" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "SUBST"

Kommandoen: "SUBST" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "SUBST"

Det`SUBST`kommando i Windows kommandoprompt bruges til at tildele et virtuelt drevbogstav til en sti. Her er nogle eksempler på brug af`SUBST`-Kommando: Eksempel 1: Tildeling af et virtuelt drevbogstav:

SUBST X: C:\min_mappe

Beskrivelse: Dette eksempel viser drevet`X:`stien`C:\min_mappe`til. Du kan nu få adgang til biblioteket`C:\min_mappe`via det virtuelle drev`X:`adgang. Eksempel 2: Se alle tilknyttede virtuelle diske:

SUBST

Beskrivelse: Hvis du`SUBST`uden argumenter viser den alle aktuelt tilknyttede virtuelle diske. Eksempel 3: Fjernelse af kortlægning af en virtuel disk:

SUBST X: /D

Beskrivelse: Denne kommando fjerner kortlægningen af ​​den virtuelle disk`X:`på. Eksempel 4: Brug af miljøvariabler:

SET min_mappe=C:\bruger\Dit brugernavn\Egne filer
SUBST Y: %min_mappe%

Beskrivelse: En miljøvariabel (`min_mappe`) og derefter drevet`Y:`tildelt. Dette kan være nyttigt, hvis du vil bruge variable stier i et script. Eksempel 5: Brug af relative stier:

CD \Projekter
SUBST P: .

Beskrivelse: Kommandoen`SUBST P: .`peger på drevet`P:`den aktuelle mappe (`.`) som en vej til. Dette giver dig adgang til den aktuelle mappe via det virtuelle drev`P:`adgang. Der er dog et par ting at huske på: - Virtuelle drev, der følger med`SUBST`er kun gyldige for den aktuelle session og går tabt efter en genstart. - Sletning af et virtuelt drev udføres med`/D`. - Sørg for, at de tildelte drevbogstaver ikke allerede er i brug af et andet drev. - Hvis du`SUBST`i et script eller en batch-fil skal du bemærke, at den virtuelle drevtilknytning kun er gyldig inden for udførelsen af ​​scriptet og deallokeres, når scriptet afsluttes. Det er vigtigt at vide, at virtuelle drev, der følger med`SUBST`blev oprettet, er ikke vedvarende og annulleres efter en systemgenstart. Hvis du vil have vedvarende associationer, skal du i stedet`NET USE`eller brug Windows-registreringsdatabasen.

"SUBST" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Tilknytter et drevbogstav med en sti.

SUBST [drev1: [drev2:]sti]
SUBST drev1: /D

drev1: Angiver et virtuelt drev, der skal tilknyttes en 
sti
[drev2:]sti: Angiver en fysisk sti og drev, der skal tildeles
til et virtuelt drev.
/D Sletter et virtuelt drev (oprettet med ovenstående 
kommando).

SUBST uden parametre giver en liste over nuværende virtuelle 
drev.

Vigtig information, tip til kommandoen "SUBST"

Ved brug af`SUBST`kommando i Windows kommandoprompt, er der et par vigtige punkter at bemærke: 1. Opgave Persistens: Den med`SUBST`De oprettede virtuelle drev er kun gyldige for den aktuelle session og går tabt efter en systemgenstart. Har du brug for vedvarende associationer, skal du i stedet`NET USE`eller brug Windows-registreringsdatabasen. 2. Forsigtig ved valg af drevbogstav: Sørg for, at det tildelte drevbogstav ikke allerede er i brug af et andet drev eller en anden enhed. Valg af drevbogstaver bør undgås, hvis fysiske drev eller netværksshares allerede bruger dette bogstav. 3. Fjern kortlægning: Brug kommandoen for at fjerne kortlægningen af ​​en virtuel disk`SUBST`med kontakten`/D`.

SUBST X: /D

4. Brug af miljøvariabler: Du kan bruge miljøvariabler til at gøre stier mere fleksible. Bemærk dog, at disse miljøvariabler kun er gyldige i den aktuelle session.

SET min_mappe=C:\bruger\Dit brugernavn\Egne filer
SUBST Y: %min_mappe%

5. Relative stier: `SUBST`tillader også brugen af ​​relative stier. Du kan bruge den aktuelle mappe som den virtuelle drevsti.

CD \Projekter
SUBST P: .

Det er vigtigt at bemærke det`SUBST`har en tendens til kun at give midlertidige, sessionsbaserede kortlægninger. Hvis du vil have vedvarende tilknytninger, især efter en systemgenstart, kan det være bedre at ty til andre mekanismer såsom: b.`NET USE`til netværksdrev eller Windows-registreringsdatabasen for permanente drevbogstavstildelinger.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje SUBST - Knytter en sti til et drevbogstav.

HTTP: ... console/da/063.htm
0.093
12726
The analog desktop clock no longer starts with Windows 11, 10, ...? Ist das Service Pack 2 für Windows Vista oder für Server 2008? Anzeigedauer für den Windows 11 Sperrbildschirm anpassen? Use Windows 11 device manager to update the drivers? Get old programs running under Windows 11? Geräteinstallationseinstellungen ändern unter Windows 11! What kind of keys can I use to install / activate Windows 11? Kann ich E-Mails per Tastenkürzel versenden? Where is voice control on windows 11? Window always on top on Windows 11?(0)