VER: Viser Windows-versionen.


... Eksempler på kommandoen "VER"
... "VER" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "VER"

Kommandoen: "VER" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "VER"

Kommandoen`VER`i Windows Kommandoprompt bruges normalt til at vise oplysninger om operativsystemets version. Der er dog ingen specifikke eksempler eller muligheder som`VER`viser normalt blot versionen af ​​operativsystemet. Her er nogle generelle oplysninger om det: Eksempel: Se Windows-version:

VER

Beskrivelse: Denne kommando viser versionen af ​​det installerede Windows-operativsystem. Bemærkninger: 1.`VER`returnerer normalt output svarende til: "Microsoft Windows [version xyz]". Her repræsenterer "xyz" operativsystemets hovedversion, mindre version og buildnummer. 2. Den`VER`kommandoen er mere informativ og bruges ikke almindeligvis i scripts eller batchfiler. Det bruges normalt af brugere, der hurtigt vil tjekke Windows-versionen på kommandoprompt. 3. Hvis du vil have mere detaljeret information om operativsystemet, kan du bruge kommandoen`SYSTEMINFO`brug. Eksempel: Brug af SYSTEM INFO for detaljerede oplysninger:

SYSTEMINFO

Beskrivelse: Denne kommando giver detaljerede oplysninger om operativsystemet, inklusive Windows-version, servicepakkenummer, buildnummer og andre relevante detaljer. Det`VER`kommando bruges typisk til hurtig Windows-versionskontrol, mens`SYSTEMINFO`giver mere omfattende information.

"VER" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Viser Windows-versionen.

VER

Vigtig information, tip til kommandoen "VER"

Kommandoen`VER`i Windows-kommandoprompten bruges til at vise oplysninger om operativsystemets version. Her er nogle punkter at overveje: 1. Enkeltlinjeudgang: Den`VER`kommandoen udskriver normalt kun en kort linje med versionsoplysningerne. For eksempel kan outputtet se sådan ud: "Microsoft Windows [version xyz]". Her står "xyz" for hovedversionen, mindre version og buildnummeret af operativsystemet. 2. Nemt til scripts og batchfiler: Skønt`VER`er ikke egnet til komplekse opgaver, er det nyttigt til hurtigt at tjekke Windows-versionen i simple scripts eller batchfiler. 3. Kort kommando, begrænset information: Den`VER`kommandoen returnerer kun grundlæggende versionsoplysninger. Hvis du har brug for mere detaljerede oplysninger om operativsystemet, kan du evt`SYSTEMINFO`være en bedre mulighed. 4. Statisk information: Outputtet af`VER`angiver den version, der var indstillet på det tidspunkt, hvor operativsystemet blev installeret. Hvis servicepakker eller opdateringer er blevet installeret, spejles`VER`disse ændringer afspejles muligvis ikke. 5. Ikke til visning af andre versionsoplysninger: `VER`er specifik til at vise Windows-versionen og giver ikke oplysninger om anden installeret software eller applikationer. 6. Ingen særlige muligheder: Generelt er der ingen særlige muligheder eller kontakter til`VER`-Kommando. Det kaldes blot for at vise Windows-versionen. Eksempel:

VER

Det er vigtigt at bemærke det`VER`bruges ikke typisk til komplekse scriptopgaver. Det er mere et værktøj til et hurtigt Windows-versionstjek på kommandolinjen. Hvis du har brug for detaljerede oplysninger om operativsystemet, skal du`SYSTEMINFO`eller brug andre mere specifikke kommandoer.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje VER - Viser Windows-versionen.

HTTP: ... console/da/068.htm
0.077
10605

Windows 10/11 Taskmanager starten!

Remove transparent icons on the Windows 10/11 desktop?

Printer only prints in black and white and not in color, why!

Help my Internet Explorer is suddenly gone on Windows 10!

Set default search engine and prevent customizes on Windows 11/10!

Kleine Textbausteine anlegen für MS Word und Excel!(0)