DRIVERQUERY: Viser aktuel status og aktuelle egenskaber for enhedsdriver.


 


... Eksempler på kommandoen "DRIVERQUERY"
... "DRIVERQUERY" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "DRIVERQUERY"

Kommandoen: "DRIVERQUERY" er tændt Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "DRIVERQUERY"

Her er nogle eksempler på det`DRIVERQUERY`-Kommando i Windows kommandoprompt med forklarende kommentarer: Eksempel 1: Vis alle installerede drivere:

DRIVERQUERY

Denne kommando viser en liste over alle installerede drivere på systemet. Oplysninger såsom modulnavn, displaynavn, type, boot-tilstand og status for driverne vises. Eksempel 2: Vis detaljerede oplysninger for en bestemt chauffør:

DRIVERQUERY /V /FO LIST /FI "MODULER eq ntoskrnl.exe"

Denne kommando viser detaljerede oplysninger om driveren med modulnavnet "ntoskrnl.exe". Mulighederne`/V`vise detaljerede oplysninger, og`/FO LIST`formaterer output som en liste. Eksempel 3: Gem liste over drivere i en tekstfil:

DRIVERQUERY /FO TABLE > Driver liste.txt

Her er listen over installerede drivere gemt i en tekstfil kaldet "Driverlist.txt". Muligheden`/FO TABLE`formaterer output som en tabel. Eksempel 4: Vis kun aktive drivere:

DRIVERQUERY /FO LIST /FI "STATUS eq Running"

Denne kommando viser en liste over alle aktive (kørende) drivere. Muligheden`/FI "STATUS eq Running"`filtrerer chaufførerne efter deres status. Eksempel 5: Filtrering af drivere efter type:

DRIVERQUERY /FO LIST /FI "IMAGETYPE eq Kernel Mode Driver"

Kun kernetilstandsdrivere vises her. Muligheden`/FI "IMAGETYPE eq Kernel Mode Driver"`filtrerer driverne efter deres billedtype. Eksempel 6: Eksporter driveroplysninger som en CSV-fil:

DRIVERQUERY /FO CSV > Driver oplysninger.csv

Denne kommando eksporterer driveroplysningerne til en CSV-fil med navnet "driverinformation.csv". Dette kan være nyttigt til yderligere behandling af dataene i regnearksprogrammer. Disse eksempler skulle give dig et indblik i, hvordan du bruger`DRIVERQUERY`kommando for at få oplysninger om drivere på et Windows-system. Bemærk, at der muligvis kræves administrative rettigheder for at få adgang til nogle driveroplysninger.

"DRIVERQUERY" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


DRIVERQUERY [/S system [/U brugernavn [/P [adgangskode]]]]
[/FO format] [/NH] [/SI] [/V] 
Beskrivelse:
Gør det muligt for en administrator at vise en liste over 
de installerede enhedsdrivere.

Parameterliste:
/S system Angiver det fjernsystem, der skal 
oprettes
forbindelse til.

/U [domæne\]bruger Angiver den brugerkontekst,
som kommandoen skal køres under.

/P [adgangskode] Angiver adgangskoden for den 
angivne 
brugerkontekst.

/FO format Angiver den outputtype, der bliver 
vist.
Gyldige værdier, som kan overføres 
med
parameteren er: "TABLE", "LIST", 
"CSV".

/NH Angiver, at "kolonneoverskriften" 
skal ikke vises. Kun gyldig for 
formaterne "TABLE" og "CSV".

/SI Viser oplysninger for signerede 
drivere.

/V Viser kontroloutput. Gælder ikke 
for signerede drivere.

/? Viser denne Hjælp-meddelelse.

Eksempler:
DRIVERQUERY
DRIVERQUERY /FO CSV /SI
DRIVERQUERY /NH
DRIVERQUERY /S IP-adresse /U bruger /V 
DRIVERQUERY /S system /U domæne\bruger /P adgangskode /FO 
LIST

Vigtig information, tip til kommandoen "DRIVERQUERY"

Når man beskæftiger sig med det`DRIVERQUERY`kommando i Windows kommandoprompt, er der nogle vigtige punkter at bemærke: 1. Administrative privilegier: Den`DRIVERQUERY`kommandoen viser detaljerede oplysninger om drivere, der kan kræve administrative rettigheder. Sørg for at åbne kommandoprompt med administratorrettigheder. 2. Forskellig udførelse på forskellige Windows-versioner: De understøttede muligheder og outputformatering kan variere afhængigt af versionen af ​​Windows. Sørg for at tjekke dokumentationen til din specifikke version af Windows. 3. Bemærk filter- og formatindstillinger: Kommandoen understøtter forskellige filter- og outputformateringsindstillinger (`/FI`,`/FO`). Overvej de mulige kombinationer og vælg dem, der passer bedst til dine behov. 4. Forstå førerstatus og type: Forstå de forskellige statusser (`Running`,`Stopped`osv.) og typeindstillinger (`Kernel Mode Driver`,`File System Driver`osv.) for effektivt at filtrere efter chauffører. 5. Interaktion med andre kommandoer: `DRIVERQUERY`kan bruges med andre kommandoer som f.eks`FIND`eller`FINDSTR`kan kombineres for yderligere at filtrere og søge efter output. Dette kan være nyttigt, hvis du leder efter specifikke oplysninger. 6. Gem output til eksterne filer: Du kan gemme output fra`DRIVERQUERY`Gem til eksterne filer til fremtidig reference eller analyse. Sørg for, at filformaterne og mulighederne opfylder dine behov. 7. Fortolkning af output: Forstå de oplysninger, der`DRIVERQUERY`giver. Dette inkluderer information såsom modulnavn, visningsnavn, type, boot-tilstand og status for driverne. Se om nødvendigt dokumentationen for mere specifikke detaljer. 8. Potentielle systemændringer: Kommandoen viser oplysninger om installerede drivere. Vær forsigtig, når du udfører handlinger baseret på disse oplysninger, især hvis du ikke ved præcis, hvordan ændringer kan påvirke systemet. 9. Brug i scripts eller automatisering: `DRIVERQUERY`kan bruges i scripts eller automatiseringsopgaver. Sørg for at tilpasse indstillingerne i overensstemmelse hermed og forstå alle handlinger i den kontekst, hvor de udføres. 10. Periodisk førerkontrol: Det kan være nyttigt at`DRIVERQUERY`Kør med jævne mellemrum for at overvåge ændringer af chauffører og identificere potentielle problemer tidligt. Det anbefales, at du bruger den officielle Microsoft-dokumentation til`DRIVERQUERY`kommando for detaljerede oplysninger og brugssager, der er specifikke for din version af Windows.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje DRIVERQUERY - Viser aktuel status og aktuelle egenskaber for enhedsdriver.

HTTP: ... console/da/076.htm
0.093
19236
Zoom-Blockierung in allen Webbrowsern mit Javascript? A clock developed for Windows 11 as Gif Animation Demo? Drag your favorite site to the bookmark bar? gl_FragDepth Manipulation, Täuschung und Effekte! DirPrintOK - Print Folders and Directory structure ergo Tree on Windows 11, 10, ...! The performance index of 8.1 / 10 / 11 Windows is back! Bitte.Wenden countdown APP with playlist for Windows and Android!! Delete non-erasable files if restarts the MS Windows 11, 10, ... PC and Server!  The created file can not be compressed! Easily Copy Selected File and Full Folder Paths on all Windows 10, 8.1, ...!(0)