ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>MSG /?
'msg' blev ikke genkendt som en intern eller ekstern kommando,
et program eller en batchfil.C:\WINDOWS>NBTSTAT /?

Viser protokolstatistikker og nuværende TCP/IP-forbindelser, der
bruger NBT
(NetBIOS over TCP/IP).

NBTSTAT [ [-a fjerncomputer] [-A IP-adresse] [-c] [-n]
[-r] [-R] [-RR] [-s] [-S] [interval] ]

-a (Status på netværkskort) Viser fjerncomputerens
navnetabel, når
computernavnet angives
-A (Status på netværkskort) Viser fjerncomputerens
navnetabel, når
IP-adressen angives.
-c (cache) Viser NBT-cache for
fjerncomputernavne
og deres IP-adresser
-n (navne) Viser lokale NetBIOS-navne.
-r (Fortolkning) Viser navne fortolket af
broadcast
og via WINS
-R (Genindlæs) Renser og genindlæser fjerncache
og navnetabel
-S (Sessioner) Viser sessionsliste med
IP-destinationsadresserne
-s (Sessioner) Viser sessionsliste over tabel,
der konverterer IP-
destinationsadresserne til
NETBIOS-navne.
-RR (Frigør/Opdater) Sender navnefrigørelsespakker til
WINs og
starter derefter Opdater

Fjerncomputer Navn på fjerncomputer.
IP-adresse Punktumopdelt repræsentation af IP-adressen.
Interval Viser de valgte statistikker, med
pauseintervaller
i mellem hver visning. Tryk Ctrl+C for at
standse disse
visninger.
C:\WINDOWS>NET /?
Syntaksen for denne kommando er:

NET
[ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP |
HELP |
HELPMSG | LOCALGROUP | PAUSE | PRINT | SESSION | SHARE |
START |
STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando-linje msg - Send en besked til en bruger.

HTTP: ... console/da/099.htm
0.312
11021

Make the Quad-Explorer portable and install silent command line!

 /

Remove the formatting in Word at or before pasted the text!

 /

What makes TripAdvisor on my smart phone is it a virus?

 /

Wie kann ich den Windows 7/ 10 / 8.1 Product Key ändern, um Windows zu aktivieren?

 /

What does anonymous calling mean?

 /

Wie kann ich in MeinPlatz in meine Landessprache übersetzen! 

 /

How to kill programs in windows 8.1/10 (programm hangouts)?

 /

Look at the logging of problems in Windows 10 event viewer!

 /

Disable auto driver updates on Windows 10, how to?

 /

Gibt es einen Papierkorb für den Windows 10 Desktop?

 /

Ausschließen eines Ordners vom Windows 10 Defender, aber wie?

 /

To-tray / notification area Modify or turn off Windows taskbar icons!

 /