nbtstat: Displays protocol statistikker og nuværende TCP / IP-forbindelser bruger NBT (NetBIOS over TCP / IP).


... Eksempler på kommandoen "nbtstat"
... "nbtstat" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "nbtstat"

Kommandoen: "nbtstat" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "nbtstat"

Her er nogle eksempler på brug af`nbtstat`kommando i Windows-kommandolinjen (`cmd`): Eksempel 1: Se lokal NetBIOS-navnestatistik:

nbtstat -n

Denne kommando viser den lokale NetBIOS-navnestatistik, inklusive registrerede navne og deres typer. Eksempel 2: Se ekstern NetBIOS-navnestatistik for en bestemt computer:

nbtstat -a Computernavn

Dette viser NetBIOS-navnestatistikken for en fjerncomputer med navnet "computernavn". Den viser navnetabellen og tilhørende IP-adresser. Eksempel 3: Vis lokalt og eksternt NetBIOS-navn og cacheoplysninger:

nbtstat -c

Denne kommando viser både lokale og eksterne NetBIOS-navne og cacheoplysninger, inklusive de cachelagrede navne og deres IP-adresser. Eksempel 4: Indhentning af oplysninger om NetBIOS-navnet på en fjerncomputer:

nbtstat -A IP-adresse

Dette henter detaljerede oplysninger om NetBIOS-navnet på en fjerncomputer med den angivne IP-adresse. Den viser navnetabellen og deres typer. Eksempel 5: Se lokal sessionsstatistik for NetBIOS:

nbtstat -s

Denne kommando viser den lokale sessionsstatistik for NetBIOS, inklusive antallet af åbne sessioner og det samlede antal sessioner. Disse eksempler giver et overblik over nogle nyttige funktioner i`nbtstat`kommando i Windows-kommandolinjen. Bemærk, at nogle muligheder kan variere afhængigt af versionen af ​​Windows, og du kan finde flere oplysninger om kommandoen ved at skrive`nbtstat /?`modtage.

"nbtstat" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Viser protokolstatistikker og nuværende TCP/IP-forbindelser, der 
bruger NBT
(NetBIOS over TCP/IP).

NBTSTAT [ [-a fjerncomputer] [-A IP-adresse] [-c] [-n]
[-r] [-R] [-RR] [-s] [-S] [interval] ]

-a (Status på netværkskort) Viser fjerncomputerens 
navnetabel, når
computernavnet angives
-A (Status på netværkskort) Viser fjerncomputerens 
navnetabel, når
IP-adressen angives.
-c (cache) Viser NBT-cache for 
fjerncomputernavne
og deres IP-adresser
-n (navne) Viser lokale NetBIOS-navne.
-r (Fortolkning) Viser navne fortolket af 
broadcast
og via WINS
-R (Genindlæs) Renser og genindlæser fjerncache
og navnetabel
-S (Sessioner) Viser sessionsliste med
IP-destinationsadresserne
-s (Sessioner) Viser sessionsliste over tabel,
der konverterer IP-
destinationsadresserne til 
NETBIOS-navne.
-RR (Frigør/Opdater) Sender navnefrigørelsespakker til 
WINs og
starter derefter Opdater

Fjerncomputer Navn på fjerncomputer.
IP-adresse Punktumopdelt repræsentation af IP-adressen.
Interval Viser de valgte statistikker, med 
pauseintervaller
i mellem hver visning. Tryk Ctrl+C for at 
standse disse
visninger.

Vigtig information, tip til kommandoen "nbtstat"

Ja, der er nogle vigtige punkter at bemærke, når du bruger`nbtstat`-Kommandoer, du skal være opmærksom på: 1. OS-kompatibilitet: De tilgængelige muligheder og adfærd for`nbtstat`kan variere afhængigt af Windows-versionen. Sørg for at tjekke dokumentationen for den specifikke version af det operativsystem, du kører på. 2. Administrative tilladelser: For at få adgang til alle funktioner i`nbtstat`For at køre det skal du have administrative tilladelser. Kør kommandoprompt som administrator for at sikre, at du kan få adgang til alle de ressourcer, du har brug for. 3. Firewall-indstillinger: Når du får adgang til en fjerncomputer og`nbtstat`For at bruge dette skal firewall-indstillingerne på målcomputeren konfigureres til at give adgang til de nødvendige porte og tjenester. 4. Navneopløsning: Den`nbtstat`kommandoen er baseret på NetBIOS, en ældre navneopløsningsprotokol. DNS bruges ofte i moderne netværk. Det er vigtigt at forstå, hvordan navneopløsning er konfigureret på dit netværk, da dette påvirker adfærden af`nbtstat`kan påvirke. 5. Nøjagtige IP-adresser eller computernavne: Vær sikker på, når du bruger`nbtstat`angive nøjagtige IP-adresser eller computernavne. Indtastningsfejl kan føre til forkerte eller uventede resultater. 6. Sikkerhedsproblemer: NetBIOS er udsat for sikkerhedsproblemer. I moderne netværk anbefales det at skifte til mere sikre protokoller såsom DNS og Active Directory. brug`nbtstat`kun hvis det er absolut nødvendigt og alle sikkerhedsaspekter er taget i betragtning. 7. Tjek dokumentationen: Microsofts detaljerede dokumentation for`nbtstat`kommando kan give yderligere oplysninger og muligheder. Du kan gøre dette ved at skrive`nbtstat /?`tjek i kommandoprompten. Ved at overveje disse punkter kan du sikre dig, at du har`nbtstat`-Brug kommando sikkert og effektivt i din netværksinfrastruktur.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje nbtstat - Displays protocol statistikker og nuværende TCP / IP-forbindelser bruger NBT (NetBIOS over TCP / IP).

HTTP: ... console/da/100.htm
0.124
22595

Start and run programs in Windows compatibility mode?

Find similar or identical images under Windows (11, 10, 8.1, 7)!

Assign Windows 10/11 and DVD drive letters!

How does automatic head cleaning work?

Turn off and modify APPs Windows 10 notifications!

AutoPlay Settings in Windows Control Panel!(0)