NET HELP CONFIG: viser konfiguration information af Workstation eller Server service. Når der anvendes uden serveren eller arbejdsstationen skift ...


 


... Eksempler på kommandoen "NET HELP CONFIG"
... "NET HELP CONFIG" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "NET HELP CONFIG"

Kommandoen: "NET HELP CONFIG" er tændt Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "NET HELP CONFIG"

Her er selvfølgelig eksempler på, hvordan man bruger det`NET CONFIG`kommando i Windows-kommandolinjen (`cmd`), sammen med detaljerede beskrivelser: Eksempel 1: Se lokale computerkonfigurationsindstillinger

net config

Beskrivelse: Denne kommando viser de aktuelle konfigurationsindstillinger for den lokale computer. Outputtet kan indeholde oplysninger om arbejdsgruppemedlemskab, servertjenester og andre netværksrelaterede indstillinger. --- Eksempel 2: Se konfigurationsindstillingerne for en specifik fjerncomputer

net config \\RemoteComputerName

Beskrivelse: Denne kommando giver dig mulighed for at se konfigurationsindstillingerne for en specifik fjerncomputer ved navn "RemoteComputerName". Dette omfatter oplysninger såsom arbejdsgruppemedlemskab og netværkstjenester. --- Eksempel 3: Se nuværende arbejdsgruppemedlemskab

net config workstation

Beskrivelse: Giver dig mulighed for at se specifikke oplysninger om den lokale computers arbejdsgruppemedlemskab. Outputtet inkluderer detaljer såsom arbejdsgruppenavn, computernavn og brugernavn. --- Eksempel 4: Se serverservicekonfigurationsindstillinger

net config server

Beskrivelse: Denne kommando returnerer specifikke oplysninger om konfiguration af servertjenesten på den lokale computer. Dette kan omfatte ting som deling og andre serverrelaterede indstillinger. --- Eksempel 5: Ændring af arbejdsgruppemedlemskab

net config workstation /join:Ny_arbejdsgruppe

Beskrivelse: Denne kommando giver dig mulighed for at ændre arbejdsgruppemedlemskabet og tilføje den lokale computer til en ny arbejdsgruppe ved navn NewWorkgroup. --- Eksempel 6: Ændring af serverservicekonfigurationsindstillinger

net config server /autodisconnect:15 /srvcomment:"Min Server"

Beskrivelse: Her er auto-frakoblingstiden for servertjenesten sat til 15 minutter og en kommentar "Min server" tilføjes for delinger. --- Eksempel 7: Se aktuelle netværksindstillinger

net config workstation | findstr /C:"Netværkskonfiguration"

Beskrivelse: Denne kommando viser specifikke oplysninger om den lokale computers netværkskonfiguration. Brugen af`findstr`tillader kun de relevante linjer at blive vist. --- Bemærk venligst, at de tilgængelige muligheder og adfærd kan variere afhængigt af versionen af ​​Windows. For at kontrollere de specifikke muligheder kan du`NET CONFIG /?`brug i kommandoprompten. Her er eksempler på brug af`NET CONFIG`kommando i Windows-kommandolinjen (`cmd`), sammen med detaljerede beskrivelser: Eksempel 1: Se lokale computerkonfigurationsindstillinger

net config

Beskrivelse: Denne kommando viser de aktuelle konfigurationsindstillinger for den lokale computer. Outputtet kan indeholde oplysninger om arbejdsgruppemedlemskab, servertjenester og andre netværksrelaterede indstillinger. Eksempel 2: Se konfigurationsindstillingerne for en specifik fjerncomputer

net config \\RemoteComputerName

Beskrivelse: Denne kommando giver dig mulighed for at se konfigurationsindstillingerne for en specifik fjerncomputer ved navn "RemoteComputerName". Dette omfatter oplysninger såsom arbejdsgruppemedlemskab og netværkstjenester. Eksempel 3: Se nuværende arbejdsgruppemedlemskab

net config workstation

Beskrivelse: Giver dig mulighed for at se specifikke oplysninger om den lokale computers arbejdsgruppemedlemskab. Outputtet inkluderer detaljer såsom arbejdsgruppenavn, computernavn og brugernavn. Eksempel 4: Se serverservicekonfigurationsindstillinger

net config server

Beskrivelse: Denne kommando returnerer specifikke oplysninger om konfiguration af servertjenesten på den lokale computer. Dette kan omfatte ting som deling og andre serverrelaterede indstillinger. Eksempel 5: Ændring af arbejdsgruppemedlemskab

net config workstation /join:Ny_arbejdsgruppe

Beskrivelse: Denne kommando giver dig mulighed for at ændre arbejdsgruppemedlemskabet og tilføje den lokale computer til en ny arbejdsgruppe ved navn NewWorkgroup. Eksempel 6: Ændring af serverservicekonfigurationsindstillinger

net config server /autodisconnect:15 /srvcomment:"Min Server"

Beskrivelse: Her er auto-frakoblingstiden for servertjenesten sat til 15 minutter og en kommentar "Min server" tilføjes for delinger. Eksempel 7: Se aktuelle netværksindstillinger

net config workstation | findstr /C:"Netværkskonfiguration"

Beskrivelse: Denne kommando viser specifikke oplysninger om den lokale computers netværkskonfiguration. Brugen af`findstr`tillader kun de relevante linjer at blive vist. Bemærk venligst, at de tilgængelige muligheder og adfærd kan variere afhængigt af versionen af ​​Windows. For at kontrollere de specifikke muligheder kan du`NET CONFIG /?`brug i kommandoprompten.

"NET HELP CONFIG" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Syntaksen for denne kommando er:

NET CONFIG
[SERVER | WORKSTATION]

NET CONFIG viser konfigurationsoplysninger for tjenesten 
Workstation eller 
Server. Når kommandoen bruges uden parameteren SERVER eller 
WORKSTATION, 
viser den en liste over tjenester, der kan konfigureres.
Hvis du ønsker hjælp til at konfigurere en tjeneste, skal du 
skrive
NET HELP CONFIG tjeneste.

SERVER Viser oplysninger om konfigurationen af 
tjenesten Server.
WORKSTATION Viser oplysninger om konfigurationen af 
tjenesten Workstation.

NET HELP kommando | MORE viser et hjælpeskærmbillede ad gangen.

Vigtig information, tip til kommandoen "NET HELP CONFIG"

Ja, der er nogle vigtige punkter at overveje, når du bruger`NET CONFIG`-Brug kommando: 1. Administrative privilegier: - Udførelse af`NET CONFIG`kræver administrative tilladelser. Sørg for at åbne kommandoprompt som administrator for at få adgang til alle nødvendige ressourcer. 2. Kendskab til parametre: - Forstå de tilgængelige parametre og deres virkninger. Forkert konfiguration kan føre til uventet adfærd. 3. Tjek dokumentationen: - Se den officielle Microsoft-dokumentation for`NET CONFIG`kommando for at få detaljerede oplysninger om tilgængelige muligheder og bedste praksis. 4. Tjek tilladelser: - Nogle`NET CONFIG`-Indstillinger kræver administrative rettigheder eller særlige privilegier til konfiguration af netværkstjenester. Sørg for, at du har de nødvendige rettigheder. 5. Kompatibilitet med Windows-versioner: - Tilgængelige muligheder og adfærd kan variere afhængigt af versionen af ​​Windows. Sørg for, at dine kommandoer er kompatible med den specifikke version af operativsystemet. 6. Fortryder ændringer: - Før du foretager ændringer, skal du sørge for, at du ved, hvordan du fortryder dem. Dette er især vigtigt for at minimere uønskede effekter. 7. Brug testmiljø: - Test det, hvis det er muligt`NET CONFIG`kommando i et testmiljø for at minimere indvirkningen på produktionsmiljøet og verificere forventet adfærd. 8. Bemærk sikkerhedsovervejelser: - Nogle`NET CONFIG`-Options kan afsløre eller foretage ændringer i sikkerhedsrelaterede oplysninger. Brug dem omhyggeligt og følg din organisations sikkerhedspolitikker. 9. Effekter på netværkstjenester: - Vær opmærksom på ændringer vedr`NET CONFIG`Indstillinger kan påvirke netværkstjenester og deling. Forstå sammenhængene for at undgå uønskede konsekvenser. 10. Privatlivsproblemer: - Hvis`NET CONFIG`- Muligheder for at videregive oplysninger om computeren eller netværket, følge privatlivspolitikker og bedste praksis for at beskytte følsomme oplysninger. Ved at overveje disse punkter kan du`NET CONFIG`-Brug kommando sikkert og effektivt i dit miljø.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje NET HELP CONFIG - viser konfiguration information af Workstation eller Server service. Når der anvendes uden serveren eller arbejdsstationen skifte, vises en liste med konfigurerbare tjenester. For at få hjælp til at opsætte en service, skal du skrive NET HELP CONFIG service.

HTTP: ... console/da/104.htm
0.14
39560
Create desktop shortcut in Windows (11, 10, 8.1, 7)? Text in Microsoft Excel großschreiben lassen? Green Flower on the Windows Desktop! Rename multiple files at the same time. Is that possible in Windows? Wie groß ist Windows XP auf der Festplatte? Windows 10 with HEIF format? Lines in the Windows Explorer directory Tree with Q-Dir! Clear the temporary Windows 10/11 directory! Via new setting uninstall Programs and APPs in Windows 10/11! Is there a list of WMIC commands on MS Windows?(0)