NET HELP CONFIG WORKSTATION: Displays information about the configuration of the Workstation service.


... Eksempler på kommandoen "NET HELP CONFIG WORKSTATION"
... "NET HELP CONFIG WORKSTATION" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "NET HELP CONFIG WORKSTATION"

Kommandoen: "NET HELP CONFIG WORKSTATION" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "NET HELP CONFIG WORKSTATION"

Her er selvfølgelig eksempler på, hvordan man bruger det`NET CONFIG WORKSTATION`kommando i Windows-kommandolinjen (`cmd`), sammen med detaljerede beskrivelser: Eksempel 1: Visning af den aktuelle konfiguration af arbejdsstationen

net config workstation

Beskrivelse: Denne kommando udskriver detaljerede oplysninger om den aktuelle konfiguration af arbejdsstationen på den lokale computer. Dette kan omfatte oplysninger om arbejdsgruppemedlemskab, netværksdelinger og andre relevante indstillinger. Eksempel 2: Ændring af computeren fra en arbejdsgruppe til et domæne

net config workstation /domain:mit_domæne /reboot

Beskrivelse: Denne kommando ændrer arbejdsstationens arbejdsgruppemedlemskab til et domæne ved navn MyDomain. Skrivebordet`/reboot`genstarter computeren for at anvende ændringerne. Eksempel 3: Se nuværende arbejdsgruppemedlemskab

net config workstation | findstr /C:"Medlemskab af arbejdsgruppe"

Beskrivelse: Denne kommando viser specifikke oplysninger om arbejdsstationens arbejdsgruppemedlemskab. Brugen af`findstr`tillader kun at vise den relevante linje. Eksempel 4: Aktivering af gæsteadgang til delinger

net config workstation /enablegast

Beskrivelse: Dette giver gæster adgang til delinger. Dette giver gæster adgang til delte ressourcer uden at logge ind. Eksempel 5: Ændring af gæsteadgangsadgangskoden

net config workstation /usero:Gæst /passwordo:nyt kodeord

Beskrivelse: Du kan bruge denne kommando til at ændre gæsteadgangsadgangskoden. Erstat "NewPassword" med den ønskede adgangskode. Eksempel 6: Se aktuelle netværksindstillinger

net config workstation | findstr /C:"Netværkskonfiguration"

Beskrivelse: Denne kommando viser specifikke oplysninger om arbejdsstationens netværkskonfiguration. Brugen af`findstr`tillader kun at vise den relevante linje. Eksempel 7: Ændring af den automatiske logout-tid for inaktive brugere

net config workstation /inactimeout:10

Beskrivelse: Brug denne kommando til at indstille den automatiske logouttid for inaktive brugere til 10 minutter. Bemærk venligst, at de tilgængelige muligheder og adfærd kan variere afhængigt af versionen af ​​Windows. For at kontrollere de specifikke muligheder kan du`NET CONFIG WORKSTATION /?`brug i kommandoprompten.

"NET HELP CONFIG WORKSTATION" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Syntaksen for denne kommando er:

NET CONFIG
[SERVER | WORKSTATION]

NET CONFIG viser konfigurationsoplysninger for tjenesten 
Workstation eller 
Server. Når kommandoen bruges uden parameteren SERVER eller 
WORKSTATION, 
viser den en liste over tjenester, der kan konfigureres.
Hvis du ønsker hjælp til at konfigurere en tjeneste, skal du 
skrive
NET HELP CONFIG tjeneste.

SERVER Viser oplysninger om konfigurationen af 
tjenesten Server.
WORKSTATION Viser oplysninger om konfigurationen af 
tjenesten Workstation.

NET HELP kommando | MORE viser et hjælpeskærmbillede ad gangen.

Vigtig information, tip til kommandoen "NET HELP CONFIG WORKSTATION"

Der er nogle vigtige punkter at overveje, når du bruger`NET CONFIG WORKSTATION`-Brug kommando: 1. Administrative privilegier: - Udførelse af`NET CONFIG WORKSTATION`kræver administrative tilladelser. Sørg for at åbne kommandoprompt som administrator for at få adgang til alle nødvendige ressourcer. 2. Kendskab til parametre: - Forstå de tilgængelige parametre og deres virkninger. Forkert konfiguration kan føre til uventet adfærd. 3. Tjek dokumentationen: - Se den officielle Microsoft-dokumentation for`NET CONFIG WORKSTATION`kommando for at få detaljerede oplysninger om tilgængelige muligheder og bedste praksis. 4. Tjek tilladelser: - Nogle`NET CONFIG WORKSTATION`-Indstillinger kræver administrative rettigheder eller særlige privilegier til konfiguration af netværkstjenester. Sørg for, at du har de nødvendige rettigheder. 5. Kompatibilitet med Windows-versioner: - Tilgængelige muligheder og adfærd kan variere afhængigt af versionen af ​​Windows. Sørg for, at dine kommandoer er kompatible med den specifikke version af operativsystemet. 6. Fortryder ændringer: - Før du foretager ændringer, skal du sørge for, at du ved, hvordan du fortryder dem. Dette er især vigtigt for at minimere uønskede effekter. 7. Brug testmiljø: - Test det, hvis det er muligt`NET CONFIG WORKSTATION`kommando i et testmiljø for at minimere indvirkningen på produktionsmiljøet og verificere forventet adfærd. 8. Bemærk sikkerhedsovervejelser: - Nogle`NET CONFIG WORKSTATION`-Options kan afsløre eller foretage ændringer i sikkerhedsrelaterede oplysninger. Brug dem omhyggeligt og følg din organisations sikkerhedspolitikker. 9. Effekter på netværkstjenester: - Vær opmærksom på ændringer vedr`NET CONFIG WORKSTATION`Indstillinger kan påvirke netværkstjenester og deling. Forstå sammenhængene for at undgå uønskede konsekvenser. 10. Privatlivsproblemer: - Hvis`NET CONFIG WORKSTATION`- Muligheder for at videregive oplysninger om computeren eller netværket, følge privatlivspolitikker og bedste praksis for at beskytte følsomme oplysninger. Ved at overveje disse punkter kan du`NET CONFIG WORKSTATION`-Brug kommando sikkert og effektivt i dit miljø.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski









Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQ



Kommando-linje NET HELP CONFIG WORKSTATION - Displays information about the configuration of the Workstation service.

HTTP: ... console/da/106.htm
0.078
23885

Ist der Download von FireFox auf firefox.de die offizielle Downloadadresse?

How to zoom view in Start Menu and Apps Metro Screen Windows-8?

Quick Launch in der Windows 8 / 8.1 Taskleiste aktivieren!

What does the number of pings per host in TraceRouteOK ?

Additional Clocks in MS Windows 8.1 and 10 taskbar!

I am a font lover but what purpose does the font reader button have?



(0)