NET HELP HELPMSG: viser oplysninger om Windows-netværk beskeder (såsom fejl, advarsel, og alarmmeddelelser). Når du skriver NET HELPMSG og 4-cifre ...


... Eksempler på kommandoen "NET HELP HELPMSG"
... "NET HELP HELPMSG" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "NET HELP HELPMSG"

Kommandoen: "NET HELP HELPMSG" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "NET HELP HELPMSG"

Det`NET HELPMSG`kommandoen på Windows-kommandolinjen bruges til at vise en beskrivende meddelelse for en specifik fejlkode. Her er eksempler på brug af denne kommando: Eksempel 1: Vis hjælp til fejlkode 5 (adgang nægtet)

net helpmsg 5

Beskrivelse: Denne kommando udskriver en beskrivende meddelelse for fejlkode 5 (Adgang nægtet). Du kan kontrollere andre fejlkoder ved at erstatte "5" med den faktiske fejlkode. Eksempel 2: Vis hjælp til fejlkode 53 (netværkssti ikke fundet)

net helpmsg 53

Beskrivelse: Her vil du se en beskrivende meddelelse for fejlkode 53 (netværkssti ikke fundet). Du kan kontrollere andre fejlkoder på samme måde. Eksempel 3: Se hjælp til fejlkode 1068 (afhængighedstjenesten eller gruppen kunne ikke startes)

net helpmsg 1068

Beskrivelse: Denne kommando udskriver en beskrivende meddelelse for fejlkode 1068, der angiver, at afhængighedstjenesten eller gruppen ikke kunne starte. Eksempel 4: Vis hjælp til fejlkode 123 (Filen er for lille til at fuldføre)

net helpmsg 123

Beskrivelse: Her vil du se en beskrivende meddelelse for fejlkode 123, der indikerer, at filen er for lille til at fuldføre handlingen. Eksempel 5: Vis hjælp til fejlkode 1066 (tjenesten accepterede ikke opstarts- eller kontrolfilen)

net helpmsg 1066

Beskrivelse: Denne kommando udskriver en beskrivende meddelelse for fejlkode 1066, der angiver, at tjenesten ikke accepterede start- eller kontrolfilen. Eksempel 6: Vis hjælp til fejlkode 87 (parameteren er forkert)

net helpmsg 87

Beskrivelse: Her vil du se en beskrivende meddelelse for fejlkode 87, der angiver, at parameteren er forkert. Bemærk venligst, at de nøjagtige meddelelser og fejlkoder kan variere afhængigt af systemvariabler og Windows-versioner. brug`NET HELPMSG`i forbindelse med specifikke fejlkoder for at få detaljeret information om fejlene.

"NET HELP HELPMSG" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Syntaksen for denne kommando er:

NET HELPMSG
meddelelse#

NET HELPMSG viser oplysninger om Windows-netværksmeddelelser 
(f.eks. fejlmeddelelser, advarsler og beskeder). Når du skriver 
NET HELPMSG og 
nummeret på fejlen (f.eks. "net helpmsg 2182"), fortæller Windows 
dig
om meddelelsen og foreslår de handlinger, du kan udføre for at 
løse problemet.

meddelelse# Er nummeret på den Windows-fejl, du har brug for 
hjælp til.

Vigtig information, tip til kommandoen "NET HELP HELPMSG"

Ved brug af`NET HELPMSG`kommando i Windows-kommandolinjen, skal du bemærke følgende punkter: 1. Syntaks: - Syntaksen for kommandoen er`NET HELPMSG `. Sørg for at angive den korrekte fejlkode for at få den relevante hjælp. 2. Administrative privilegier: - Udførelse af`NET HELPMSG`kræver typisk ikke administrative rettigheder. Du kan normalt bruge kommandoen uden administratorrettigheder. 3. Gyldige fejlkoder: - Den fejlkode, du angiver, skal være gyldig. Kun fejlkoder, for hvilke der er tilgængelig hjælp, understøttes. 4. Netværkstilgængelighed: - Den`NET HELPMSG`kommandoen kræver generelt ikke en netværksforbindelse. Du kan også få hjælp til fejlkoder offline. 5. Systemvariabel: - Den viste meddelelse afhænger af operativsystemets systemvariable. Sørg for, at dit system indeholder de relevante meddelelser for de angivne fejlkoder. 6. Windows-versioner: - Bemærk, at hjælp til fejlmeddelelser kan variere afhængigt af versionen af ​​Windows. Det, der gælder for én version af Windows, gælder muligvis ikke for en anden version. 7. Sprogsupport: - Hjælp vises normalt på operativsystemets sprog. Sørg for at bruge det ønskede sprog for at få hjælp. 8. Særlige fejlkoder: - Nogle fejlkoder har specifikke betydninger eller kræver særlige handlinger. Læs hjælpen omhyggeligt for yderligere instruktioner eller kontekst. 9. Brug testmiljø: - Test det, hvis det er muligt`NET HELPMSG`kommando i et testmiljø for at sikre, at det giver den forventede information for de specifikke fejlkoder. 10. Fejlkodekontrol: - Gennemgå omhyggeligt de fejlkoder, du modtager, for at forstå præcis, hvilken type problem eller fejl der opstår. 11. Tjek dokumentationen: - For mere komplekse eller specifikke problemer kan du desuden konsultere den officielle Microsoft-dokumentation eller andre pålidelige kilder. Ved at være opmærksom på disse punkter kan du`NET HELPMSG`kommandoen effektivt for at få hjælp til specifikke fejlkoder i Windows-kommandolinjen.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje NET HELP HELPMSG - viser oplysninger om Windows-netværk beskeder (såsom fejl, advarsel, og alarmmeddelelser). Når du skriver NET HELPMSG og 4-cifret nummer af Windows-fejl (for eksempel NET2182), Windows fortæller dig om meddelelsen og foreslår handling, du kan tage for at løse et problem.

HTTP: ... console/da/111.htm
0.109
40575

In Q-Dir standart Suchtool ändern!

Possibilities to send files or folder by email in the Quad Explorer on Windows!

Edge Chromium Download Ordner und Verhalten!

Where does the program DesktopOK save the file/data when you do a Save?

Windows Keyboard Shortcut to open DVD/CD plus command line!

WinBin2Iso - Konvertiert BIN images zu ISO images(0)