NET HELP START: lister kører tjenesteydelser.


... Eksempler på kommandoen "NET HELP START"
... "NET HELP START" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "NET HELP START"

Kommandoen: "NET HELP START" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "NET HELP START"

Det`NET START`kommandoen i Windows-kommandolinjen bruges til at starte tjenester. Her er nogle eksempler på brug af denne kommando: Eksempel 1: Se alle startede tjenester på computeren

net start

Beskrivelse: Denne kommando viser en liste over alle startede tjenester på den lokale computer. Eksempel 2: Start af en bestemt tjeneste

net start "Tjenestenavn"

Beskrivelse: Her startes tjenesten med navnet "tjenestenavn". Erstat "servicenavn" med det faktiske navn på tjenesten. Eksempel 3: Start af en tjeneste på en fjerncomputer

net start "Tjenestenavn" /s \\Remote_Computer

Beskrivelse: Denne kommando giver dig mulighed for at starte en tjeneste med navnet "service_name" på en fjerncomputer. Erstat "RemoteComputer" med det faktiske navn på fjerncomputeren. Eksempel 4: Start en tjeneste og aktiver automatisk start ved systemstart

net start "Tjenestenavn" /auto

Beskrivelse: Det er her tjenesten startes og muligheden`/auto`Gør det muligt for tjenesten at starte automatisk, når systemet starter. Eksempel 5: Start af alle tjenester, der kan startes automatisk ved systemstart

net start | find "AUTO_START" | find /v "Manual"

Beskrivelse: Denne kommando viser en liste over alle tjenester, der kan starte automatisk ved systemstart og ikke er indstillet til at starte manuelt. Eksempel 6: Start af en tjeneste med specifikke legitimationsoplysninger

net start "Tjenestenavn" /user:Brugernavn /password:adgangskode

Beskrivelse: Her startes tjenesten med navnet "service_name" ved at bruge de angivne legitimationsoplysninger. Erstat "Brugernavn" og "Adgangskode" med de relevante legitimationsoplysninger. Bemærk venligst, at de nøjagtige kommandomuligheder kan variere afhængigt af din systemkonfiguration. brug`NET START /?`i kommandoprompt for at kontrollere de specifikke muligheder og syntaksdetaljer for din version af Windows.

"NET HELP START" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Syntaksen for denne kommando er:

NET START
[tjeneste]

NET START viser kørende tjenester. 

tjeneste Kan omfatte en af følgende tjenester:
BROWSER 
CLIENT SERVICE FOR NETWARE 
CLIPBOOK 
DHCP CLIENT
EVENTLOG 
FILE REPLICATION
NET LOGON 
NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
PLUG AND PLAY
REMOTE ACCESS CONNECTION MANAGER
ROUTING AND REMOTE ACCESS
RPCLOCATOR
RPCSS
SCHEDULE
SERVER
SPOOLER
TCP/IP NETBIOS HELPER SERVICE
UPS
WORKSTATION

Navne på tjenester, der skrives ved kommandoprompten og består af 
to ord
eller flere, skal omgives af anførselstegn. NET START "NET LOGON"
starter f.eks. tjenesten Net Logon.

NET START kan også starte tjenester, der ikke leveres med 
Windows.

NET HELP kommando | MORE viser et hjælpeskærmbillede ad gangen.

Vigtig information, tip til kommandoen "NET HELP START"

Ved brug af`NET START`kommando i Windows-kommandolinjen, er der nogle vigtige punkter at bemærke: 1. Administratorrettigheder: Den`NET START`- Kommando kræver administrative rettigheder. For at starte tjenester eller se oplysninger om startede tjenester, skal du sørge for at åbne Kommandoprompt som administrator. 2. Sikkerhedsovervejelser: At starte tjenester kan have sikkerhedsmæssige konsekvenser. Sørg for, at du kun starter tjenester, som du kender og har tilladelse til at bruge. 3. Tjenestenavne: Brug det nøjagtige tjenestenavn, hvis du vil starte en tjeneste. Du kan ændre tjenestenavnet ved hjælp af kommandoen`net start`display uden yderligere muligheder. 4. Fjerncomputer: Hvis du vil starte en tjeneste på en fjerncomputer, skal du bruge indstillingen`/s \\Remote_Computer`. Sørg for, at du har de nødvendige fjernadministrationstilladelser. 5. Automatisk start: Med mulighed`/auto`Du kan konfigurere en tjeneste til at starte automatisk, når systemet starter. Sørg for at bruge denne mulighed forsigtigt, da den påvirker systemets adfærd. 6. Legitimationsoplysninger: Hvis det er nødvendigt, kan du tilføje legitimationsoplysninger ved hjælp af mulighederne`/user`og`/password`at starte en tjeneste under en anden brugerkontekst. 7. Tjek servicetilstand: Brug`net start`uden andre muligheder for at få vist en liste over alle påbegyndte tjenester. Tjek status for tjenester, og sørg for, at der ikke er uventede problemer. 8. Logføring: Når du diagnosticerer eller fejlfinder problemer, kan du overvåge logfiler for at afgøre, om en tjeneste startede med succes eller stødte på fejl. 9. Afhængigheder: Nogle tjenester er afhængige af andre tjenester. Hvis en tjeneste ikke starter, skal du kontrollere afhængighederne og sørge for, at de også er startet. 10. Versionskompatibilitet: Bemærk, at tilgængeligheden af ​​visse indstillinger og kommandoens adfærd kan variere afhængigt af versionen af ​​Windows. Sørg for, at dine kommandoer er kompatible med den specifikke version af operativsystemet. Ved at huske disse punkter kan du sikre, at du...`NET START`-Brug kommando effektivt og sikkert.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje NET HELP START - lister kører tjenesteydelser.

HTTP: ... console/da/120.htm
0.093
13954

How can I shut down the Windows 10?

Grouping in the taskbar on Windows 10!

The search field in File Explorer is too small (narrow, away) Windows 11/10?

Hoher Akkuverbrauch ab Windows 10, Akku Laufzeit verbessern!

Put the processor to full load to 100 percent under Windows 10 / 11!

Fastest way to a Quickly scan for malware and spyware on Windows-10 / 11!(0)