reg DELETE /?: Sletter den registreringsdatabasenøgle Timeout og alle undernøgler og værdier ....


... Eksempler på kommandoen "reg DELETE /?"
... "reg DELETE /?" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "reg DELETE /?"

Kommandoen: "reg DELETE /?" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "reg DELETE /?"

Her er detaljerede tekniske beskrivelser for eksempler på`REG DELETE`-Kommando: Eksempel 1: Sletning af en værdi:

REG DELETE "HKCU\Software\Eksempel" /v værdi_navn /f

-`REG DELETE`: Denne kommando bruges til at slette en værdi fra registreringsdatabasen. -`"HKCU\Software\Eksempel"`: Stien, hvor værdien, der skal slettes, er placeret. -`/v værdi_navn`: Navnet på den værdi, der skal slettes. -`/f`: Tvinger udførelse uden brugerbekræftelse. Eksempel 2: Sletning af en hel undernøgle:

REG DELETE "HKLM\Software\Eksempel" /f

- Her slettes hele undernøglen "HKLM\Software\Eksempel" og alle dens værdier og undernøgler. Eksempel 3: Sletning af en undernøgle med anførselstegn i navnet:

REG DELETE "HKCU\Software\Eksempel med mellemrum" /f

- Denne kommando sletter hele undernøglen "HKCU\Software\Eksempel med mellemrum". Eksempel 4: Sletning af en værdi med anførselstegn i navnet:

REG DELETE "HKLM\Software\Eksempel" /v "Værdi med mellemrum" /f

- Her slettes værdien med navnet "Værdi med plads" fra registreringsdatabasen "HKLM\Software\Eksempel". Eksempel 5: Sletning af en værdi ved hjælp af registreringsdatabasen (REG_SZ):

REG DELETE "HKLM\Software\Eksempel" /v værdi_navn /ve /f

-`/ve`: Denne parameter gør det muligt at slette standardværdien (standardværdi for nøglen). Dette eksempel sletter værdien med navnet "ValueName". Ved brug af`REG DELETE`kommando, skal der udvises særlig forsigtighed, da sletning af registreringsposter kan have uigenkaldelige effekter på systemet. Det anbefales kraftigt, at du opretter tidligere sikkerhedskopier og sikrer, at du fuldt ud forstår virkningen af ​​at slette poster. Parameteren`/f`bør bruges med forsigtighed, da det fremtvinger sletning uden bekræftelse.

"reg DELETE /?" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG DELETE Nøglenavn [/v Værdinavn | /ve | /va] [/f]

Nøglenavn [\\Computer\]Fuldstændig nøgle
Computer Navn på fjerncomputer - udelader 
standardindstillinger
på den aktuelle computer.
Kun HKLM og HKU er tilgængelige på 
fjerncomputere.
Fuldstændig nøgle RODNØGLE\Undernøgle
RODNØGLE [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]
Undernøgle Det fuldstændige navn på en 
registreringsdatabasenøgle
under den valgte RODNØGLE

Værdinavn Værdinavnet under den valgte nøgle, der 
skal slettes
Hvis det er udeladt, slettes alle 
undernøgler og
værdier under nøglen

/ve Sletter værdien for et tomt værdinavn 
<standard>

/va Sletter alle værdier under denne nøgle

/f Fremtvinger sletning uden at spørge

Eksempler:

REG DELETE HKLM\Software\DenneComputer\MitProgram\Timeout
Sletter registreringsdatabasenøglen Timeout og alle nøglens
undernøgler og værdier

REG DELETE \\ZODIAC\HKLM\Software\DenneComputer /v MTU
Sletter registreringsdatabaseværdien MTU under DenneComputer 
på ZODIAC

Vigtig information, tip til kommandoen "reg DELETE /?"

Ja, der er nogle vigtige punkter at overveje, når du bruger`REG DELETE`-Brug kommando i Windows-registreringsdatabasen: 1: Administratorrettigheder: - Mange`REG DELETE`- Operationer kræver administratorrettigheder. Sørg for at køre kommandoprompt som administrator. Eksempel:

REG DELETE "HKCU\Software\Eksempel" /v værdi_navn /f

2: Opret sikkerhedskopi: - Før du sletter værdier eller undernøgler, skal du oprette en sikkerhedskopi af de relevante registreringsposter eller hele registreringsdatabasen. Eksempel:

REG EXPORT "HKCU\Software\Eksempel" C:\Backup\Eksempel_Backup.reg

3: Præcis sti: - Sørg for, at den angivne sti er nøjagtig og korrekt. Fejl i stien kan føre til uventede resultater. Eksempel:

REG DELETE "HKLM\Software\Eksempel" /f

4: Bekræftelse med /f: - Den`/f`parameter fremtvinger udførelse uden brugerbekræftelse. Vær sikker på, at du forstår konsekvenserne af at slette det, før du bruger det. Eksempel:

REG DELETE "HKCU\Software\Eksempel" /v værdi_navn /f

5: Anførselstegn for stier med mellemrum: - Hvis stien indeholder mellemrum, skal du sætte hele stien i anførselstegn. Eksempel:

REG DELETE "HKLM\Software\Eksempel med mellemrum" /f

6: Slet en hel undernøgle: - Ved sletning af en hel undernøgle med`/f`alle værdier og undernøgler under denne nøgle slettes. Eksempel:

REG DELETE "HKLM\Software\Eksempel" /f

7: Slet standardværdi: - Brug`/ve`hvis du vil slette standardværdien for en nøgle. Eksempel:

REG DELETE "HKLM\Software\Eksempel" /ve /f

8: Overvej sikkerhedsaspekter: - Slet ikke poster i registreringsdatabasen, hvis du er usikker på virkningen. Forkert sletning kan forårsage funktionsfejl. Bemærk, at registreringsdatabasen indeholder vigtige systemoplysninger, og at sletning af poster kan forårsage alvorlige problemer. Tidligere sikkerhedskopier er afgørende, og du bør være forsigtig med at undgå utilsigtede ændringer.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje reg DELETE /? - Sletter den registreringsdatabasenøgle Timeout og alle undernøgler og værdier ....

HTTP: ... console/da/133.htm
0.093
22239

When drag drop are not all files and folders added to the list?

Enter key on Keyboard!

Wo und Wann kann man Windows-11 downloaden!

Windows 11 login with PIN and without PIN?

Why is my external SSD hard drive not reaching full speed?

Kann ich in Windows 11 die aus 10 bekannten Start-Kacheln reaktivieren?(0)