reg COPY /?: Kopier alle undernøgler og værdier ....


... Eksempler på kommandoen "reg COPY /?"
... "reg COPY /?" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "reg COPY /?"

Kommandoen: "reg COPY /?" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "reg COPY /?"

Det`REG COPY`kommando i Windows-registreringsdatabasen giver dig mulighed for at kopiere registreringsdatabasenøgler eller dele af dem. Her er nogle eksempler med tekniske forklaringer: Eksempel 1: Kopiering af en hel nøgle:

REG COPY "HKLM\Software\kilde" "HKCU\Software\Mål" /s /f

-`REG COPY`: Kommandoen til at kopiere registreringsdatabasenøgler. -`"HKLM\Software\kilde"`: Kildenøglen, der skal kopieres. -`"HKCU\Software\Mål"`: Destinationsnøglen, hvor kildenøglen er kopieret. -`/s`: Kopierer hele nøgletræet (undernøgler og værdier). -`/f`: Tvinger udførelse uden brugerbekræftelse. Eksempel 2: Kopiering af en bestemt værdi:

REG COPY "HKLM\Software\kilde" /v værdi_navn "HKCU\Software\Mål" /f

- I dette eksempel kun en specifik værdi (`/v værdi_navn`) kopieret fra kildenøglen. Eksempel 3: Kopiér med anførselstegn i stien:

REG COPY "HKLM\Software\Kilde med mellemrum" "HKCU\Software\Mål" /s /f

- Her kopieres en kildenøgle med mellemrum i stien. Anførselstegnene sikrer, at stien fortolkes korrekt. Eksempel 4: Kopiering af en undernøgle uden værdier:

REG COPY "HKLM\Software\kilde\undernøgle" "HKCU\Software\Mål\undernøgle" /s /e /f

-`/e`: Kopierer undernøglen uden værdier. Kun nøglens struktur kopieres, ikke værdierne i den. Eksempel 5: Overskrivning uden bekræftelse:

REG COPY "HKLM\Software\kilde" "HKCU\Software\Mål" /s /f /y

-`/y`: Overskriver eksisterende mål uden bekræftelse. Vær forsigtig, når du bruger dette til at tvinge kopiering uden bekræftelse. Bemærk venligst, at ændringer i registreringsdatabasen kan have irreversible effekter. Det er tilrådeligt at lave tidligere sikkerhedskopier og sikre, at du forstår konsekvenserne af kopieringsprocessen. Parameteren`/f`bruges til at tvinge henrettelse uden bekræftelse.

"reg COPY /?" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG COPY Nøglenavn1 Nøglenavn2 [/s] [/f]

Nøglenavn [\\Computer\]Fuldstændig nøgle
Computer Navn på fjerncomputer - udelader 
standardindstillinger
på den aktuelle computer.
Kun HKLM og HKU er tilgængelige på 
fjerncomputere.
Fuldstændig nøgle RODNØGLE\Undernøgle
RODNØGLE [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]
Undernøgle Det fuldstændige navn på en 
registreringsdatabasenøgle
under den valgte RODNØGLE

/s Kopierer alle undernøgler og værdier

/f Fremtvinger kopiering uden at spørge

Eksempler:

REG COPY HKLM\Software\DenneComputer\MitProgram
HKLM\Software\DenneComputer\GemMitProgram /s
Kopierer alle undernøgler og værdier under nøglen MitProgram 
til
nøglen GemMitProgram

REG COPY \\ZODIAC\HKLM\Software\DenneComputer 
HKLM\Software\DenneComputer1
Kopierer alle værdier under nøglen DenneComputer på ZODIAC 
til nøglen
DenneComputer1 på den aktuelle computer

Vigtig information, tip til kommandoen "reg COPY /?"

Ja, der er nogle vigtige punkter at overveje, når du bruger`REG COPY`-Brug kommando i Windows-registreringsdatabasen: 1: Administratorrettigheder: - Mange`REG COPY`- Operationer kræver administratorrettigheder. Sørg for at køre kommandoprompt som administrator. Eksempel:

REG COPY "HKLM\Software\kilde" "HKCU\Software\Mål" /s /f

2: Opret sikkerhedskopi: - Før du kopierer nøgler eller værdier, skal du lave en sikkerhedskopi af de relevante registreringsnøgler eller hele registreringstræet. Eksempel:

REG EXPORT "HKLM\Software\kilde" C:\Backup\Kilde_Backup.reg

3: Præcis sti: - Sørg for, at den angivne sti er nøjagtig og korrekt. Fejl i stien kan føre til uventede resultater. Eksempel:

REG COPY "HKLM\Software\kilde" "HKCU\Software\Mål" /s /f

4: Bekræftelse med /f: - Den`/f`parameter fremtvinger udførelse uden brugerbekræftelse. Vær sikker på at du forstår konsekvenserne af kopieringsprocessen, før du bruger den. Eksempel:

REG COPY "HKLM\Software\kilde" "HKCU\Software\Mål" /s /f

5: Kopier hele nøgletræet (/s): - Brug`/s`hvis du vil kopiere hele nøgletræet (undernøgler og værdier). Eksempel:

REG COPY "HKLM\Software\kilde" "HKCU\Software\Mål" /s /f

6: Overskrivning af eksisterende mål (/y): - Hvis du vil overskrive allerede eksisterende mål, skal du bruge`/y`- Parameter. Vær forsigtig med at undgå uønskede overskrivninger. Eksempel:

REG COPY "HKLM\Software\kilde" "HKCU\Software\Mål" /s /f /y

Det er vigtigt at understrege, at`REG COPY`kommando kan have indflydelse på systemkonfigurationen. Derfor bør du være yderst forsigtig og sikre, at du forstår konsekvenserne af kopieringsprocessen. Tidligere sikkerhedskopier anbefales.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje reg COPY /? - Kopier alle undernøgler og værdier ....

HTTP: ... console/da/134.htm
0.171
14583

Activate several line tabs in the Quad Explorer Q-Dir!

Create door notes and print them plus free!

Timer for Standby, Hibernate prevent on Windows 11, 10, ...!

Give Quad Explorer access to directory protection under Windows 10 / 11!

The category Test Tools for Windows on Software OK!

3D Benchmark auf allen MS Windows OS!(0)