reg RESTORE /?: Gendanner filen XXXXXX.hiv overskrive de centrale XXXX. ....


... Eksempler på kommandoen "reg RESTORE /?"
... "reg RESTORE /?" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "reg RESTORE /?"

Kommandoen: "reg RESTORE /?" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "reg RESTORE /?"

Kommandoen`REG RESTORE`bruges til at gendanne en tidligere sikkerhedskopieret registreringsfilgren til Windows-registreringsdatabasen. Her er eksempler på brug af`REG RESTORE`-Kommando: Eksempel 1: Gendan en sikkerhedskopieret registreringsfilgren:

REG RESTORE HKLM\Software\Backup\RegBackup.hiv

-`REG RESTORE`: Denne kommando bruges til at gendanne en tidligere sikkerhedskopieret registreringsfilgren. -`HKLM\Software\Backup\RegBackup.hiv`: Stien til den sikkerhedskopierede registreringshivefil (.hiv), der skal gendannes. Dette eksempel gendanner den sikkerhedskopierede registreringsforgrening fra filen RegBackup.hiv i mappen HKLM\Software\Backup. Eksempel 2: Gendannelse af en registreringsfilgren med anførselstegn i stien:

REG RESTORE "HKCU\Backup\RegBackup.hiv"

-`REG RESTORE`: Kommandoen til at gendanne en tidligere sikkerhedskopieret registreringsfilgren. -`"HKCU\Backup\RegBackup.hiv"`: Stien til den sikkerhedskopierede hiv-fil i registreringsdatabasen (.hiv), der skal gendannes, med anførselstegn i stien. Dette gendanner den sikkerhedskopierede registreringsfilgren fra filen RegBackup.hiv i mappen HKCU\Backup. Brug af anførselstegn gør det muligt at behandle stier, der indeholder mellemrum eller specialtegn, korrekt. Eksempel 3: Gendan en sikkerhedskopieret registreringsfilgren med et andet navn:

REG RESTORE HKCU\Backup\RegBackup.hiv NewKeyName

-`REG RESTORE`: Kommando til at gendanne en tidligere sikkerhedskopieret registreringsfilgren. -`HKCU\Backup\RegBackup.hiv`: Sti til den sikkerhedskopierede registreringshivefil (.hiv), der skal gendannes. -`NewKeyName`: Det nye navn for den gendannede registergren. Her gendannes den sikkerhedskopierede registreringsgren fra RegBackup.hiv-filen i HKCU\Backup-mappen, men med det nye navn NewKeyName. Eksempel 4: Gendan en hel registreringsdatabasenøgle:

REG RESTORE HKLM\Backup\FullKeyBackup.hiv

-`REG RESTORE`: Kommando til at gendanne en tidligere sikkerhedskopieret registreringsfilgren. -`HKLM\Backup\FullKeyBackup.hiv`: Sti til den sikrede registreringsdatabasenøgle (.hiv), som indeholder en hel registreringsnøgle. Dette gendanner en hel registreringsnøgle fra filen "FullKeyBackup.hiv" i mappen "HKLM\Backup". Resumé: -`REG RESTORE`bruges til at gendanne sikkerhedskopierede registerfilialer. - Kommandoen kræver, at stien til den sikkerhedskopierede registreringshivefil (.hiv) gendannes. - Det anbefales før brug`REG RESTORE`Opret sikkerhedskopier og sørg for, at virkningen af ​​gendannelse forstås. Disse eksempler er beregnet til at give dig en mere omfattende idé om, hvordan`REG RESTORE`-Kommando kan bruges i forskellige scenarier. Bemærk venligst, at gendannelse af registreringsdatabasen skal ske med forsigtighed for at undgå uønskede effekter på systemet. Ved brug`REG RESTORE`Forsigtighed tilrådes, da gendannelse af registerfilialer kan have irreversible effekter på systemet. Det anbefales, at du opretter tidligere sikkerhedskopier og sikrer, at du forstår præcis, hvilken effekt gendannelsen vil have.

"reg RESTORE /?" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG RESTORE Nøglenavn Filnavn

Nøglenavn RODNØGLE\Undernøgle (kun lokal computer)
RODNØGLE [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]
Undernøgle Det fuldstændige navn på en 
registreringsdatabasenøgle,
som hive-filen gendannes i.
Overskriver den eksisterende nøgles værdier og 
undernøgler

Filnavn Navnet på den hive-fil, der skal gendannes
Du skal bruge REG SAVE til at oprette denne fil

Eksempler:

REG RESTORE HKLM\Software\Microsoft\ResKit NTRKBkUp.hiv
Gendanner filen NTRKBkUp.hiv og overskriver nøglen ResKit

Vigtig information, tip til kommandoen "reg RESTORE /?"

Ja, der er nogle vigtige punkter, som du bør være opmærksom på, når du bruger`REG RESTORE`-Brug kommando: 1. Forsigtig ved gendannelse: Gendannelse af registreringsfilialer er en kritisk operation, fordi det kan have en dyb indvirkning på systemet. Sørg for, at du forstår præcis, hvilken registreringsfilgren du vil gendanne. 2. Opret backup: Før du`REG RESTORE`sørg for at oprette en aktuel sikkerhedskopi af hele dit register eller den pågældende registreringsfilial. Dette giver dig mulighed for at vende tilbage til den tidligere tilstand i tilfælde af problemer. 3. Overskrivning af data: Sørg for, at den registergren, der skal gendannes, ikke indeholder aktive eller vigtige data, der kan overskrives. Gendannelsen erstatter den aktuelle tilstand for registreringsdatabasen med den tilstand, der er indeholdt i den sikkerhedskopierede Hive-fil. 4. Sti, der indeholder mellemrum eller specialtegn: Hvis stien til Hive-filen eller mål-RegKey indeholder mellemrum eller specialtegn, skal du bruge anførselstegn for at sikre, at stien fortolkes korrekt. 5. Undgå navnekonflikter: Hvis du giver den gendannede registreringsfilial et andet navn (`NewKeyName`i eksemplet), skal du sikre dig, at det nye navn ikke forårsager navnekonflikter eller problemer på systemet. 6. Bemærk privilegiebegrænsninger: Tjek tilladelserne på den registreringsfilgren, du vil gendanne, for at sikre, at du har de nødvendige rettigheder til at gendanne. 7. Kontroller systemtilstand: Efter gendannelsen anbefales det at kontrollere systemets tilstand for at sikre, at gendannelsen blev udført som forventet og ikke forårsagede nogen uventede problemer. 8. Forsigtig ved brug i scripts: Hvis du`REG RESTORE`i scripts bør du sikre dig, at alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er på plads for at undgå utilsigtede konsekvenser. Generelt er det vigtigt ved brug`REG RESTORE`Vær ekstremt forsigtig, da ukorrekte applikationer kan forårsage alvorlige problemer på dit system.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje reg RESTORE /? - Gendanner filen XXXXXX.hiv overskrive de centrale XXXX. ....

HTTP: ... console/da/138.htm
0.077
18885

Turn off the Windows 11 PC properly!

Ein Zugriff auf die Systemsteuerung über das Ausführen Dialog!

Wrong calendar week under Windows 11, 10, ... is displayed!

Ausführen Dialog Alternative für Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 / ...

Die Digitale Windows 11, 10, ... Desktop Uhr ohne Sperr-Bildschirm!

DPI setting option for windows on Windows 11!(0)