reg COMPARE /?: Sammenligner alle værdier under nøglen MyApp med SaveMyApp ......


... Eksempler på kommandoen "reg COMPARE /?"
... "reg COMPARE /?" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "reg COMPARE /?"

Kommandoen: "reg COMPARE /?" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "reg COMPARE /?"

Her er nogle eksempler på brug af denne kommando: Eksempel 1: Sammenligning af alle værdier under én nøgle:

REG COMPARE HKLM\Software\MyCo\Min_App HKLM\Software\MyCo\SaveMyApp

- Sammenligner alle værdier under "MyApp"-tasten med værdierne for "SaveMyApp". Kun forskelle er vist. Eksempel 2: Sammenligning af en specifik værdi mellem forskellige nøgler:

REG COMPARE HKLM\Software\MyCo HKLM\Software\MyCo1 /v Version

- Sammenligner den specifikke værdi "Version" under tasterne "MyCo" og "MyCo1". Kun forskelle er vist. Eksempel 3: Sammenligning af alle underordnede nøgler og værdier:

REG COMPARE \\ZODIAC\HKLM\Software\MyCo \\. /s

- Sammenligner alle underordnede nøgler og værdier under "HKLM\Software\MyCo" på computeren "ZODIAC" med den samme nøgle på den aktuelle computer. Kun forskelle er vist. Outputtet er i form af symboler i begyndelsen af ​​hver linje, hvor '=' repræsenterer matches, '<' repræsenterer forskelle i den første FullKey, og '>' repræsenterer forskelle i den anden FullKey. Bemærk, at`REG COMPARE`kommando sammenligner ikke registreringsdatabasen direkte, men snarere med eksporterede registreringsdatabasefiler eller registreringsstier i registreringsdatabasen. Derfor kan kommandoen være nyttig til at identificere forskelle mellem to dele af registreringsdatabasen. Hvis du vil sammenligne indholdet af to registreringsafdelinger, kan du gøre dette manuelt ved at eksportere de eksporterede registreringsdatabasefiler fra begge grene til separate tekstfiler og derefter sammenligne disse tekstfiler. Her er en generel tilgang: Eksempel 4: Manuel sammenligning af filialer i registreringsdatabasen: -- Eksporter den første registreringsfilgren til en fil:

REG EXPORT HKLM\Software\RegBranch1 RegBranch1Export.reg

-- Eksporter den anden registreringsgren til en separat fil:

REG EXPORT HKLM\Software\RegBranch2 RegBranch2Export.reg
 
-- Sammenlign de eksporterede filer med et tekstsammenligningsværktøj efter eget valg. For eksempel med kommandoen`FC`i kommandoprompten:

FC /W RegBranch1Export.reg RegBranch2Export.reg

Eller brug et tekstsammenligningsværktøj fra tredjepart. Ovenstående trin giver dig mulighed for at identificere forskellene mellem de eksporterede registreringsfilialer. Bemærk, at denne fremgangsmåde er manuel og ikke udfører automatisk verifikation. Hvis du har brug for et mere omfattende, automatiseret værktøj til sammenligning af registreringsdatabasen, kan du overveje tredjepartssoftware designet specifikt til opgaven. Sådanne værktøjer kan give en visuel repræsentation af forskellene og gøre sammenligningsprocessen lettere.

"reg COMPARE /?" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG COMPARE Nøglenavn1 Nøglenavn2 [/v Værdinavn | /ve] [Output] 
[/s]

Nøglenavn [\\Computer\]Fuldstændig nøgle
Computer Navn på fjerncomputer - udelader 
standardindstillinger
på den aktuelle computer
Kun HKLM og HKU er tilgængelige på 
fjerncomputere
Fuldstændig nøgle RODNØGLE\Undernøgle
Hvis fuldstændig nøgle2 ikke er angivet, 
er fuldstændig
nøgle2 den samme som fuldstændig nøgle1
RODNØGLE [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]
Undernøgle Det fuldstændige navn på en 
registreringsdatabasenøgle
under den valgte RODNØGLE

Værdinavn Værdinavnet under den valgte nøgle, der 
skal
sammenlignes Hvis det er udeladt, 
sammenlignes alle
værdier under nøglen

/ve Sammenligner værdien for et tomt værdinavn 
<standard>

/s Sammenligner alle undernøgler og værdier

Output [/oa | /od | /os | /on]
Hvis det er udeladt, viser output kun 
forskelle
/oa Output viser alle forskelle og 
overensstemmelser
/od Output kun med forskelle
/os Output kun med overensstemmelser
/on Intet output

Returkode:

0 - Lykkedes, resultat af sammenligning viser overensstemmelse
1 - Mislykkedes
2 - Lykkedes, resultat af sammenligning viser forskelle

Bemærk:
Symbolerne foran hver linje er defineret således:
= data i FullKey1 er identisk med data i FullKey2
< data i FullKey1 er forskellig fra data i FullKey2
> data i FullKey2 er forskellig fra data i Fullkey1

Eksempler:

REG COMPARE HKLM\Software\DenneComputer\MitProgram
HKLM\Software\DenneComputer\GemMitProgram
Sammenligner alle værdier under nøglen MitProgram med 
GemMitProgram

REG COMPARE HKLM\Software\DenneComputer 
HKLM\Software\DenneComputer1
/v Version
Sammenligner værdien Version under nøglen DenneComputer og 
DenneComputer1

REG COMPARE \\ZODIAC\HKLM\Software\DenneComputer \\. /s
Sammenligner alle undernøgler og værdier under
HKLM\Software\DenneComputer på ZODIAC med den samme nøgle på 
den
aktuelle computer

Vigtig information, tip til kommandoen "reg COMPARE /?"

Ved brug af`REG COMPARE`kommando, er der nogle vigtige punkter at være opmærksom på: 1: Opret backup: Før du`REG COMPARE`det er tilrådeligt at lave en sikkerhedskopi af dit registreringsdatabase. Selvom`REG COMPARE`Hvis du ikke foretager ændringer i registreringsdatabasen direkte, kan det stadig være nyttigt at have en sikkerhedskopi, hvis der skulle opstå problemer. 2: Tjek tilladelser: Sørg for, at du har tilstrækkelige tilladelser til at få adgang til registreringsdatabasenøgler og værdier, du vil sammenligne. 3: Forståelse af symboler i output: Outputtet af`REG COMPARE`kommandoen indeholder ikoner i begyndelsen af ​​hver linje, der angiver sammenligningen mellem poster i registreringsdatabasen. Bemærk, at '=' repræsenterer matches, '<' repræsenterer forskelle i den første registreringsgren, og '>' repræsenterer forskelle i den anden registreringsgren. 4: Vær forsigtig, når du bruger`/s`: Hvis du har muligheden`/s`For at sammenligne alle underordnede nøgler og værdier skal du sørge for at inspicere outputtet omhyggeligt. En omfattende sammenligning kan give mange resultater. 5: 32-bit vs. 64-bit: Bemærk mulighederne`/reg:32`og`/reg:64`for at bestemme, om registreringsdatabasenøglen skal tilgås ved hjælp af 32-bit eller 64-bit registreringsdatabasevisning. Vælg den passende mulighed baseret på arkitekturen af ​​den registreringsfilial, du vil sammenligne. 6: Fortolkning af resultater: Forstå det`REG COMPARE`viser kun forskelle. Manglende resultater betyder, at registerfilialerne er identiske. Det anbefales at læse kommandoens fulde dokumentation for flere detaljer. 7: Fjernsammenligninger: Hvis du`REG COMPARE`for en fjerncomputer skal du sikre dig, at Remote Registry Services er aktiveret, og at du har de nødvendige tilladelser til at få adgang til fjerncomputeren. 8: Validering af resultater: Gennemgå omhyggeligt resultaterne af sammenligningen, før du drager konklusioner. Det er muligt, at nogle forskelle er ubetydelige eller skyldes systemspecifikke forskelle. Generelt er det vigtigt at`REG COMPARE`-Kommando skal bruges omhyggeligt og med en forståelse af implikationerne, især når man sammenligner registreringsposter, der indeholder potentielt følsomme oplysninger.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje reg COMPARE /? - Sammenligner alle værdier under nøglen MyApp med SaveMyApp ......

HTTP: ... console/da/139.htm
0.061
20000

Disable Grouping in File Explorer on Windows 10!

Restore standard libraries in Windows 11 and 10!

Assign Windows 10/11 and DVD drive letters!

After Windows 10/11 Auto Update problems with FireFox browser, why?

Delete Thumbs.db on Windows 10/11!

Change PC name Windows 10/11!(0)