ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>SCHTASKS /END /?

SCHTASKS /End [/S system [/U brugernavn [/P [adgangskode]]]] /TN
opgavenavn

Beskrivelse:
Stopper en igangværende planlagt opgave.

Parameterliste:
/S system Angiver fjerncomputeren, der skal oprettes
forbindelse til.

/U brugernavn Angiver den brugerkontekst, hvor
schtasks.exe skal udføres.

/P [adgangskode] Angiver adgangskoden for den angivne
brugerkontekst. Hvis intet angives,
spørges brugeren.

/TN opgavenavn Angiver, hvilken planlagt opgave der skal
afbrydes.

/? Viser denne Hjælp-meddelelse.

Eksempler:
SCHTASKS /End /?
SCHTASKS /End /TN "Start sikkerhedskopiering"
SCHTASKS /End /S system /U bruger /P adgangskode /TN
"Sikkerhedskopiering og gendannelse"C:\WINDOWS>SCHTASKS /CREATE /?

SCHTASKS /Create [/S system [/U brugernavn [/P [adgangskode]]]]
[/RU brugernavn [/RP adgangskode]] /SC tidsplan [/MO
modificering] [/D dag]
[/M måneder] [/I inaktivitet] /TN opgavenavn /TR opgavekørsel
[/RI interval] [ {/ET sluttidspunkt | /DU varighed} [/K]
[/XML xml-fil] [/V1]]
[/SD startdato] [/ED slutdato] [/IT | /NP] [/Z] [/F]

Beskrivelse:
Gør det muligt for en administrator at oprette planlagte
opgaver
på et lokal- eller fjernsystem.

Parameterliste:
/S system Angiver det fjernsystem, der skal
angives systemparameteren som standard til
det lokale system.

/U brugernavn Angiver den brugerkontekst, som
schtasks.exe
skal udføres under.

/P [adgangskode] Angiver adgangskoden for den angivne
brugerkontekst.
Hvis intet angives, spørges brugeren.

/RU brugernavn Angiver den "kør som"-brugerkonto
(brugerkontekst),
som opgaven kører under. Hvad angår
systemkonto, så er
gyldige værdier "" "NT AUTHORITY\SYSTEM"
eller "SYSTEM".
I forbindelse med v2-opgaver er "NT
AUTHORITY\LOCALSERVICE" og
"NT AUTHORITY\NETWORKSERVICE" tilgængelige
såvel
som de kendte SID'er for alle tre.

/RP [adgangskode] Angiver adgangskoden til "kør som"-
bruger.
Hvis der skal spørges om adgangskoden,
skal værdien være enten
"*" eller ingen. Denne adgangskode
ignoreres for
systemkonto. Skal kombineres med enten /RU
eller
/XML-parameter.

/SC tidsplan Angiver tidsplanhyppigheden.
Gyldige tidsplantyper: MINUTE, HOURLY,
DAILY, WEEKLY,
MONTHLY, ONCE, ONSTART, ONLOGON, ONIDLE,
ONEVENT.

/MO modificering Begrænser tidsplantypen, så der opnås
bedre kontrol med tilbagevendende
tidsplan. Gyldige værdier findes på en
liste i
afsnittet "Modificeringer" nedenfor.

/D dage Angiver den ugedag, hvor opgaven skal
køres. Gyldige
værdier: MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN
og for
MONTHLY (månedlige) tidsplaner 1 - 31
(dage i måneden).
Jokertegn "*" angiver alle dage.

/M måneder Angiver årets måneder. Standard er den
første
dag i måneden. Gyldige værdier: JAN, FEB,
MAR, APR,
MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DEC.
Jokertegn "*"
angiver alle måneder.

/I inaktivitet Angiver inaktivitetstiden inden
en planlagt ONIDLE-opgave køres.
Gyldigt område: 1 - 999 minutter.

/TN opgavenavn Angiver det navn, der entydigt
identificerer denne planlagte opgave.

/TR opgavekørsel Angiver stien og filnavnet på det
program, der skal
køres på det planlagte tidspunkt,
f.eks.: C:\windows\system32\calc.exe

/ST starttidspunkt Angiver det starttidspunkt, hvor
opgaven skal køres. Klokkeslætsformatet
er TT:mm (24-timers format), f.eks.14:30 i
stedet for
2:30 PM. Standard for det aktuelle
klokkeslæt, hvis /ST ikke er
angivet. Denne indstilling er påkrævet
med/SC ONCE.

/RI interval Angiver gentagelsesfrekvensen i minutter.
Dette er
ikke tilgængeligt for tidsplantyperne:
MINUTE, HOURLY,
ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.
Gyldigt område: 1 - 599940 minutter.
Hvis enten /ET eller /DU er angivet, er
standard
10 minutter.

/ET sluttidspunkt Angiver sluttidspunktet for kørsel af
opgaven. Klokkeslætsformatet
er TT:mm (24-timers format), f.eks.14:50
i stedet for 2:50 PM.
Dette er ikke tilgængeligt med
tidsplantyperne: ONSTART,
ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.

/DU varighed Angiver varigheden af opgavekørslen.
Klokkeslætsformatet
er TT:mm. Det er ikke tilgængeligt med /ET
og
i forbindelse med tidsplantyper : ONSTART,
ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.
I /V-opgaver, hvis /RI er angivet, er
standardvarigheden
1 time.

/K Afbryder opgaven på sluttidspunktet, eller
når varigheden er udløbet.
Dette er ikke tilgængeligt med
tidsplantyperne: ONSTART,
ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT. /ET eller /DU
skal være
angivet.

/SD startdato Angiver den første dato, hvor opgaven
kører. Formatet
er dd-mm-yyyy. Standard er den aktuelle
dato. Dette er ikke tilgængeligt for
tidsplantyperne: ONCE,
ONSTART, ONLOGON, ONIDLE, ONEVENT.

/ED slutdato Angiver den sidste dato, hvor opgaven
kører. Formatet
er dd-mm-yyyy. Dette er ikke tilgængeligt
med
tidsplantyperne: ONCE, ONSTART, ONLOGON,
ONIDLE, ONEVENT.

/EC Kanalnavn Angiver hændelseslogkanalen for OnEvent-
udløsere.

/IT Aktiverer opgaven til at køre inaktivt,
hvis /RU-brugeren
er logget på, mens jobbet køres.
Denne opgave kører kun, hvis brugeren er
logget på.

/NP Der er ikke gemt en adgangskode. Opgaven
kører ikke interaktivt
som den angivne bruger. Kun lokale
ressourcer er tilgængelige.

/Z Markerer opgaven til sletning efter den
sidste kørsel.

/XML xmlfil Opretter en opgave fra den opgave-XML, der
er angivet i en fil.
Kan kombineres med /RU- og /RP-parametre,
eller kun med /RP,
hvis opgave-XML allerede indeholder den
vigtigste.

/V1 Opretter en opgave, der er synlige for
platforme tidligere end Vista.
Ikke kompatible med /XML.

/F Opretter opgaven og undertrykker
advarsler,
hvis den angivne opgave allerede kører.

/RL niveau Angiver jobbets kørselsniveau. Gyldige
værdier er
LIMITED og HIGHEST. Standardindstillingen
er LIMITED.

/DELAY tidsforsinkelse Angiver ventetiden inden kørslen af
opgaven, efter at udløseren er aktiveret.
Klokkeslætformatet er
mmmm:ss. Denne indstilling er kun gyldig
for tidsplantyperne
ONSTART, ONLOGON, ONEVENT.

/? Viser denne Hjælp-meddelelse.

Modificeringer: Gyldige værdier for /MO-parameteren pr.
tidsplantype:
MINUTE: 1 -1439 minutter.
HOURLY: 1 - 23 timer.
DAILY: 1 - 365 dage.
WEEKLY: ugenummer 1 - 52.
ONCE: Ingen modificering.
ONSTART: Ingen modificering.
ONLOGON: Ingen modificering.
ONIDLE: Ingen modificering.
MONTHLY: 1 - 12, eller
FØRSTE, ANDEN, TREDJE, FJERDE, SIDSTE, SIDSTEDAG.

ONEVENT: Søgestreng for hændelsen XPath.
Eksempler:
==> Opretter den planlagte opgave "doc" på fjerncomputeren
"ABC",
, der kører notepad.exe hver time under brugeren
"kørsombruger".

SCHTASKS /Create /S ABC /U bruger /P adgangskode /RU
kør_som_bruger
/RP kør_som_adgangskode /SC HOURLY /TN doc /TR
notepad

==> Opretter en planlagt "opgaveindehaver" på fjerncomputeren
"ABC", så calc.exe kan køres hvert femte minut fra det
angivne
starttidspunkt til sluttidspunktet mellem startdatoen og
slutdatoen.

SCHTASKS /Create /S ABC /U domæne\bruger /P adgangskode
/SC MINUTE
/MO 5 /TN indehaver /TR calc.exe /ST 12:00 /ET
14:00
/SD 06/06/2006 /ED 06/06/2006 /RU runasuser /RP
userpassword

==> Opretter den planlagte opgave "spiltid" til kørsel af
Napoleon den
første søndag i hver måned.

SCHTASKS /Create /SC MONTHLY /MO først /D SUN /TN spiltid
/TR c:\windows\system32\freecell

==> Opretter den planlagte opgave "rapport" på
fjerncomputeren "ABC"
til kørsel af notepad.exe hver uge.

SCHTASKS /Create /S ABC /U bruger /P adgangskode /RU
kør_som_bruger
/RP kør_som_adgangskode /SC WEEKLY /TN rapport
/TR notepad.exe

==> Opretter den planlagte opgave "logsporing" på
fjerncomputeren "ABC"
til kørsel af notepad.exe hvert femte minut med start fra
angivne starttidspunkt og uden sluttidspunkt. Du vil
blive bedt om /RP-
adgangskoden.

SCHTASKS /Create /S ABC /U domæne\bruger /P adgangskode
/SC MINUTE
/MO 5 /TN logsporing
/TR c:\windows\system32\notepad.exe /ST 18:30
/RU kør_som_bruger /RP

==> Opretter den planlagte opgave "spil" for at køre
freecell.exe med start
kl. 12:00 og automatisk afslutning kl. 14:00 hver dag

SCHTASKS /Create /SC DAILY /TN gaming /TR c:\freecell /ST
12:00
/ET 14:00 /K
==> Opretter den planlagte opgave "hændelseslog" til kørsel
af wevtvwr.msc med start
hver gang hændelse 101 udgives i systemkanalen

SCHTASKS /Create /TN Hændelseslogfil /TR wevtvwr.msc /SC
ONEVENT
/EC System /MO *[System/EventID=101]C:\WINDOWS>SCHTASKS /DELETE /?

SCHTASKS /Delete [/S system [/U brugernavn [/P [adgangskode]]]]
/TN opgavenavn [/F]

Beskrivelse:
Sletter en eller flere planlagte opgaver.

Parameterliste:
/S system Angiver det fjernsystem, der skal
oprettes forbindelse til.

/U brugernavn Angiver brugerkonteksten under
hvilken, schtasks.exe skal udføres.

/P [adgangskode] Angiver adgangskoden til den angivne
brugerkontekst. Hvis intet angives,
spørges brugeren.

/TN opgavenavn Angiver navnet på den planlagte
opgave, der skal slettes.
Jokertegnet "*" kan benyttes til at
slette alle opgaver.

/F Sletter opgaven og undertrykker
advarsler, hvis den angivne opgave
allerede kører.

/? Viser denne Hjælp-meddelelse.

Eksempler:
SCHTASKS /Delete /TN * /F
SCHTASKS /Delete /TN "Sikkerhedskopier og Gendan"
SCHTASKS /Delete /S system /U bruger /P adgangskode /TN
"Start gendannelse"
SCHTASKS /Delete /S system /U bruger /P adgangskode /TN
"Start sikkerhedskopiering" /F

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando-linje SCHTASKS /End /? - Stopper en kører planlagt opgave.

HTTP: ... console/da/148.htm
0.171
14544

Can I modify Windows Smart Screen in Win 8.1 and 8 (turn-off, turn off)!

 /

Share more fonts for Windows 11, 10, ... command prompt!

 /

Help the desktop icons are gone on Windows 11 or 10!

 /

What should you watch out for when fonts are deleted under Windows?

 /

Windows 10/11 Datei-Explorer merkt sich bei der Navigation die ausgewählt Objekte nicht!

 /

Ich habe tausende von doppelten Fotos gefunden, wie kann ich auswählen?

 /

The copying process stops or hangs in Windows 11, 10, ...?

 /

Put the picture in the first position of the PDF, very easy!

 /

What are password policies?

 /

The file system on a Windows 11, 10, 8.1, 7 PC!

 /

Quick access to Windows 11 Defender settings!

 /

Can I install Windows-10 from the USB stick, if so, can I?

 /