tftp: overfører filer til og fra en fjern computer, der kører TFTP-service.


 


... Eksempler på kommandoen "tftp"
... "tftp" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "tftp"

Kommandoen: "tftp" er tændt Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. ikke tilgængelig

Eksempler på kommandoen "tftp"

Her er nogle eksempler på brug af`tftp`kommando i kommandoprompten på Windows: Eksempel 1: Download af en fil fra en TFTP-server:

tftp -i Server-IP GET Fjernt-Filnavn lokalt-Bestemmelsessted

-`-i`: Tillader interaktiv forespørgsel til bekræftelse. -`Server-IP`: TFTP-serverens IP-adresse. -`GET`: Nøgleordet til at downloade en fil fra serveren. -`Fjernt-filnavn`: Navnet på filen på TFTP-serveren. -`Mere lokalt-Bestemmelsessted`: Det sted på din lokale computer, hvor du ønsker, at den downloadede fil skal gemmes. Eksempel 2: Upload af en fil til en TFTP-server:

tftp -i Server-IP PUT Mere lokalt-Filsti fjernbetjening-Bestemmelsessted

-`-i`: Tillader interaktiv forespørgsel til bekræftelse. -`Server-IP`: TFTP-serverens IP-adresse. -`PUT`: Nøgleordet til at uploade en fil til serveren. -`Mere lokalt-Filsti`: Stien til filen på din lokale computer. -`Fjernt-Bestemmelsessted`: Stien på TFTP-serveren, hvor filen skal gemmes. Eksempel 3: Opret forbindelse interaktivt til en TFTP-server:

tftp

- Hvis du indtaster kommandoen uden parametre, kan du oprette en interaktiv forbindelse til TFTP-serveren. Du bliver bedt om at indtaste servernavnet og handlingen (GET eller PUT). Eksempel 4: Skift timeoutværdi:

tftp -t Tiden er gået-Værdi

-`-t`: Indstiller timeoutværdien for TFTP-kommandoen. -`Tiden er gået-Værdi`: Den tid i sekunder, der skal ventes, før der opstår en timeout. Eksempel 5: Skift transmissionstilstand (ASCII eller binær):

tftp -m Mode

-`-m`: Indstiller transmissionstilstanden for TFTP-kommandoen. -`Mode`: Overførselstilstanden, enten "netascii" for ASCII eller "oktet" for binær. Eksempel 6: Vis hjælp og muligheder:

tftp -?

- Udskriver en liste over tilgængelige muligheder og deres beskrivelser. Disse eksempler er beregnet til at få dig i gang med at bruge`tftp`kommando under Windows. Bemærk, at TFTP (Trivial File Transfer Protocol) tilbyder færre funktioner sammenlignet med FTP (File Transfer Protocol) og bruges ofte i miljøer, hvor simple filoverførsler er påkrævet, såsom: B. ved konfiguration af netværksenheder. Det`tftp`kommando på Windows er relativt enkel og tilbyder begrænset funktionalitet sammenlignet med mere avancerede protokoller såsom FTP. Alligevel er der nogle yderligere muligheder, der kan være nyttige afhængigt af behovene for dine filoverførselsopgaver: Flere muligheder for`tftp`-Kommando: Disse muligheder giver yderligere tilpasningsmuligheder for`tftp`kommando, men det er vigtigt at bemærke, at TFTP i sig selv ikke er sikker og ikke giver godkendelse eller kryptering. Derfor bør den kun bruges i miljøer, hvor sikkerhedskravene tillader det. Hvis du har brug for avanceret funktionalitet og sikkerhedsfunktioner, kan du overveje FTP eller SFTP. Eksempel 1: Angiv portnummer:

tftp -p Port Server-IP

-`-p`: Indstiller portnummeret for TFTP-serveren. -`Port`: Portnummeret, som TFTP-serveren lytter til. Eksempel 2: Indstil bufferstørrelse:

tftp -c Buffer størrelse

-`-c`: Indstiller størrelsen på overførselsbufferen. -`Buffer størrelse`: Størrelsen af ​​bufferen i bytes. Eksempel 3: Angiv forbindelsesforsøg:

tftp -r Nummer-det-Prøve Server-IP

-`-r`: Indstiller antallet af forbindelsesforsøg, før TFTP-kommandoen afbrydes. -`Nummer-det-Prøve`: Det ønskede antal forbindelsesforsøg. Eksempel 4: Forbindelse til TFTP-server uden interaktion:

tftp -i -s:Server-IP GET Fjernt-Filnavn lokalt-Bestemmelsessted

-`-s`: Tillader kommando uden brugerinteraktion. -`Server-IP`: TFTP-serverens IP-adresse. -`GET`: Nøgleordet til at downloade en fil fra serveren. -`Fjernt-filnavn`: Navnet på filen på TFTP-serveren. -`Mere lokalt-Bestemmelsessted`: Det sted på din lokale computer, hvor du ønsker, at den downloadede fil skal gemmes.

"tftp" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

'tftp' blev ikke genkendt som en intern eller ekstern kommando,
et program eller en batchfil.

Vigtig information, tip til kommandoen "tftp"

Der er nogle vigtige aspekter at overveje, når du bruger TFTP (Trivial File Transfer Protocol): 1. Sikkerhed: - TFTP overfører filer ukrypteret og uden godkendelse. Derfor er det vigtigt kun at bruge TFTP i sikre miljøer. Hvis der er sikkerhedsproblemer, bør der bruges mere sikre protokoller såsom SCP (Secure Copy Protocol) eller SFTP (SSH File Transfer Protocol). 2. Firewallindstillinger: - Sørg for, at firewallen på TFTP-serveren er konfigureret til at tillade indgående forbindelser på den relevante TFTP-port (normalt UDP-port 69). 3. Transmissionsfejl: - TFTP overfører filer uden fejlretning. Hvis der opstår transmissionsfejl, fuldføres transmissionen muligvis ikke korrekt. Overvåg transmissionen for fejl, især i miljøer med dårlige netværksforhold. 4. Filtilladelser: - Tjek filtilladelserne på TFTP-serveren for at sikre, at TFTP-serveren har skriveadgang til filoverførselsdestinationen og læseadgang til fildownloaddestinationen. 5. IP-adresser og værtsnavne: - Brug klare og korrekte IP-adresser eller værtsnavne til TFTP-serveren for at sikre, at forbindelsen kan etableres med succes. 6. Timeouts og genforsøg: - TFTP bruger simple timeouts og genforsøg. Hvis en forbindelse afbrydes, eller serveren ikke reagerer, kan der opstå transmissionsproblemer. Juster timeoutværdier om nødvendigt. 7. Bufferstørrelse: - Nogle TFTP-implementeringer tillader justering af bufferstørrelse. Det kan være nyttigt at optimere bufferstørrelsen for at forbedre transmissionseffektiviteten. 8. TFTP-serversoftware: - Brug pålidelig TFTP-serversoftware. Der er forskellige tredjeparts TFTP-servere, og kvaliteten kan variere. Sørg for, at den software, du vælger, er pålidelig og sikker. 9. Datasikkerhedskopiering: - Da TFTP ikke giver indbygget fejlkorrektion, er det tilrådeligt at sikkerhedskopiere vigtige data før overførsel for at forhindre tab af data. Husk disse punkter for at sikre jævn og sikker brug af TFTP. Hvis du overfører følsomme data eller har brug for sikker transmission, skal du overveje mere sikre protokoller såsom SFTP eller SCP. På Windows er der flere måder at overføre filer på eller på anden måde få adgang til netværk. Her er nogle yderligere tilgange: 1. FTP (File Transfer Protocol): - FTP tillader, at filer overføres mellem computere over et netværk. Windows tilbyder en kommandolinjeversion kaldet`ftp`, og der er også adskillige tredjeparts FTP-klienter. 2. SCP (Secure Copy Protocol): - SCP muliggør sikker filoverførsel via SSH (Secure Shell). Du kan bruge SCP-kommandoer i PowerShell eller en tredjeparts SCP-klient. 3. SFTP (SSH File Transfer Protocol): - SFTP er en sikker udvidelse af FTP, der bruger SSH til kryptering. Windows giver ikke en indbygget SFTP-kommando, men du kan bruge SFTP via PowerShell eller specielle SFTP-klienter. 4. Kortlæg netværksdrev: - Du kan tilslutte netværksdrev ved hjælp af kommandoen`net use`oprette forbindelse for at få adgang til ressourcer på et netværk. Dette kan også gøres ved hjælp af Windows Stifinder.

net use Z: \\Server\Frigøre /user:Brugeradgangskode

5. PowerShell Cmdlets: - PowerShell giver flere cmdlets til netværkskommunikation og filoverførsel. For eksempel`Copy-Item`eller`Invoke-WebRequest`. 6. Robokopi: - Robocopy (Robust Copy) er et kraftfuldt kommandolinjeværktøj til kopiering af filer og mapper. Det giver mange muligheder og er godt til store filoverførsler. 7. Kortlagte netværksdrev: - Du kan kortlægge netværksshares som drev og derefter udføre normale filhandlinger såsom kopiering, flytning og sletning. 8. OneDrive eller andre cloud-lagringstjenester: - Du kan uploade filer til cloud storage-tjenester såsom OneDrive og få adgang til dem fra forskellige enheder. 9. Windows Shares: - Du kan dele og få adgang til filer via Windows Shares (SMB). Dette kan gøres via Windows Stifinder eller ved hjælp af kommandoer som f.eks`net use`finde sted. 10. Remote Desktop (RDP): - Fjernskrivebord giver dig adgang til fjerncomputere og overføre filer ved blot at flytte filer mellem lokale og eksterne skriveborde. Der er mange muligheder afhængigt af dine specifikke behov. Valget afhænger af faktorer som sikkerhed, transmissionshastighed, brugervenlighed og specifikke netværkskonfigurationer.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje tftp - overfører filer til og fra en fjern computer, der kører TFTP-service.

HTTP: ... console/da/161.htm
0.077
19014
Scan multiple pages and create (save) as a single PDF file? PlayStation 1, 2, 3, 4, 5 Stromverbrauch? Create desktop shortcut in Windows 10/11 for a program (pin to Start)? Start navigation click sound in Windows 10 / 11 (enable, disable)? Printer connection with standard parallel port is missing on the PC, what can I do? How big is Windows 10, size on disk after install on an partition? Kann man mit KGB Archiver 2 jede 1GB Daten auf 10MB komprimieren? PC hängt bei Windows "wird neu gestartet"? Difference between the functions 'C', 'AC' and 'CE' on the Windows computer? Computer per USB verbinden, oder ein Netzwerk realisieren, aber wie?(0)