tsshutdn: Luk en server på en kontrolleret måde.


 


... Eksempler på kommandoen "tsshutdn"
... "tsshutdn" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "tsshutdn"

Kommandoen: "tsshutdn" er tændt Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. ikke tilgængelig

Eksempler på kommandoen "tsshutdn"

Kommandoen tsshutdn blev brugt i ældre versioner af Windows til at lukke en fjerncomputer eller server ned. Bemærk venligst, at denne kommando er blevet erstattet af kommandoen "shutdown" i nyere versioner af Windows. Her er eksempler på brug af kommandoen "shutdown": Eksempel 1: Lukning af en lokal computer:

lukke ned /s /f /t 0

- "/s": Luk systemet ned. - "/f": Tvinger kørende programmer til at lukke. - "/t 0": Indstiller forsinkelsestiden før nedlukning til 0 sekunder. For at kommandoen "TSSHUTDN" skal vises på et Windows XP-system. Denne kommando blev brugt til at lukke en terminalserver eller fjernskrivebordsserver ned på en kontrolleret måde. Her er en hurtig oversigt over de tilgængelige muligheder: -`TSSHUTDN [Wartezeit]`: Kommandoen bruges til at lukke serveren ned. -`/SERVER:Servername`: Specificerer den server, der skal lukkes ned (standard er den aktuelle server). -`/REBOOT`: Genstarter serveren, efter at alle brugersessioner er gennemført. -`/POWERDOWN`: Forbereder serveren til at slukke. -`/DELAY:Abmeldeverz.`: Indstiller ventetiden, hvorefter alle tilsluttede sessioner logges ud (standardværdien er 30 sekunder). -`/V`: Viser information om de udførte funktioner. Hvis du vil bruge kommandoen til at lukke den aktuelle server ned, mens du indstiller en ventetid på for eksempel 60 sekunder, kan du bruge følgende kommando:

TSSHUTDN 60

Bemærk venligst, at denne kommando er specifikt beregnet til ældre versioner af Windows såsom Windows XP. I moderne versioner af Windows bruges kommandoen "shutdown" normalt, som forklaret tidligere.

"tsshutdn" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

'tsshutdn' blev ikke genkendt som en intern eller ekstern 
kommando,
et program eller en batchfil.

Vigtig information, tip til kommandoen "tsshutdn"

Særlig forsigtighed bør udvises, når du bruger TSSHUTDN-kommandoen på Windows-kommandolinjen. Denne kommando er beregnet til at lukke en terminalserver eller fjernskrivebordsserver ned på en kontrolleret måde og kræver omhyggelig planlægning, især på systemer, hvor brugere arbejder aktivt. Før du anvender "TSSHUTDN", er det tilrådeligt at sikre, at alle brugere er blevet korrekt underrettet og har gemt deres arbejde. Uplanlagte nedlukninger kan resultere i datatab eller arbejdsafbrydelser. Endelig skal det bemærkes, at kommandoen er specifik for ældre versioner af Windows såsom Windows XP. I moderne Windows-miljøer anbefales det at bruge kommandoen shutdown, som giver avanceret funktionalitet og normalt foretrækkes. For nyere versioner af Windows og i moderne miljøer er der alternativer til kommandoen TSSHUTDN. Her er nogle af de mest almindelige metoder: Eksempel 1: Shutdown-kommando: Den generelle "shutdown"-kommando giver avanceret funktionalitet og kan bruges til at lukke eller genstarte computere. Her er en enkel

lukke ned /s /f /t 60

- "/s": Luk systemet ned. - "/f": Tvinger alle programmer til at lukke. - "/t 60": Indstiller en ventetid på 60 sekunder. Eksempel 2: Opgaveplanlægning: Du kan bruge opgaveplanlægning til at planlægge nedlukninger. Opret en ny opgave, indstil udløseren (f.eks. et bestemt tidspunkt) og brug handlingen Start program til at udføre nedlukning med de ønskede parametre. Eksempel 3: PowerShell-kommando: PowerShell tilbyder også muligheder for at lukke systemet ned. Her en

Stop-Computer -Force

Denne kommando tvinger computeren til at lukke ned med det samme. Eksempel 4: Remote Desktop Services Manager: I remote desktop services-miljøer kan Remote Desktop Services Manager bruges til at administrere brugersessioner og om nødvendigt logge af eller lukke serveren. Det er vigtigt at bemærke, at forskellige metoder kan foretrækkes afhængigt af de specifikke krav og systemmiljøet. Før du udfører systemhandlinger såsom nedlukning, er det tilrådeligt at sikre, at alle brugere er blevet underrettet, og deres arbejde er gemt for at undgå tab af data.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje tsshutdn - Luk en server på en kontrolleret måde.

HTTP: ... console/da/169.htm
0.109
14551
Wie groß darf mein YouTube Video maximal sein (Datei, Länge)? Help, can not change the language on Samsung mobile phone with Android! Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (turn off Metro App)! Eigenes Bild als Desktophintergrund in Windows 8.1 und Acht verwenden (ändern, einsetzen)! Das automatische Annehmen der Anrufe beim Headset Einsatz aktivieren? Can I turn off Auto Updates in Windows-8 and Win 8.1 or modify (turn off, enable, stop)? Create Action Center Desktop Shortcut for Windows 8.1/8! Add Windows 7 Desktop Gadgets to Windows 10 and 8.1! Can I disable Spell-Checking or Auto-Correction in Windows 8.1 and Win 10? Aggressive Programme unter Windows 8.1 und 10 bändigen!(0)