vssadmin: vssadmin 1,0 - Volume Shadow Copy Service administrative kommando-linje værktøj (C) Copyright 2001 Microsoft Corp


... Eksempler på kommandoen "vssadmin"
... "vssadmin" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp
... Vigtig information, tip til kommandoen "vssadmin"

Kommandoen: "vssadmin" er tændt Windows 11, 10, .. tilgængelig

Eksempler på kommandoen "vssadmin"

Kommandoen vssadmin i Windows bruges til at aktivere administration og konfiguration af Volume Shadow Copy Service (VSS). Her er nogle eksempler på brug af vssadmin på Windows-kommandolinjen: Eksempel 1: Vis liste over alle eksisterende skyggekopier:

vssadmin list shadows

Denne kommando viser en liste over alle eksisterende skyggekopier på systemet, inklusive information såsom skyggekopi-id og oprettelsestidspunkt. Eksempel 2: Vis liste over alle tilgængelige bind:

vssadmin list volumes

Alle bind på systemet er listet her sammen med deres tilhørende skyggekopier. Eksempel 3: Vis liste over alle udbydere til VSS:

vssadmin list udbydere.udbydere

Denne kommando viser alle VSS-udbydere på systemet, inklusive oplysninger om hver udbyder. Eksempel 4: Sletning af alle skyggekopier for en bestemt volumen:

vssadmin delete shadows /for=C:

Her slettes alle skyggekopier for diskenheden med drevbogstavet C:. Eksempel 5: Kontrol af VSS Writer-status:

vssadmin list writers

Denne kommando viser status for alle VSS-skrivere på systemet, inklusive information om, hvorvidt en skribent er aktiv, inaktiv eller mislykkedes. Det er vigtigt at bemærke, at vssadmin-kommandoen giver avanceret funktionalitet til shadow copy management og VSS-tjenesten. Der skal udvises forsigtighed, når du bruger disse kommandoer, især når du sletter skyggekopier eller ændrer VSS-konfigurationsindstillinger, for at undgå uønsket datatab.

"vssadmin" Uddrag fra Microsoft Windows Hjælp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

vssadmin 1.1 - Administrativt kommandolinjeværktøj i tjenesten 
Øjebliksbillede af diskenhed
(C) Copyright 2001-2005 Microsoft Corp.

---- Understøttede kommandoer ----

List Providers - Vis registrerede providere af 
øjebliksbillede af diskenhed
List Shadows - Vis eksisterende øjebliksbilleder af 
diskenheder
List ShadowStorage - Angiv tilknytninger til 
øjebliksbilledlager
List Volumes - Vis diskenheder, der er kvalificerede til 
øjebliksbilleder
List Writers - Vis skrivere af øjebliksbilleder af 
diskenheder, der abonneres på
Resize ShadowStorage - Tilpas størrelsen på en tilknytning for 
et øjebliksbilledlager til en diskenhed

Vigtig information, tip til kommandoen "vssadmin"

Der skal udvises særlig forsigtighed, når du bruger kommandoen "vssadmin" på Windows-kommandolinjen, da denne kommando spiller en central rolle i styringen af ​​Volume Shadow Copy Service (VSS). VSS-tjenesten gør det muligt at lave skyggekopier af filer og volumener, hvilket er særligt vigtigt til sikkerhedskopiering og gendannelsesformål. Før du udfører vssadmin-kommandoer, er det vigtigt at forstå implikationerne af de tilsigtede handlinger. Sletning af skyggekopier eller ændring af VSS-konfigurationsindstillinger kan have en direkte indvirkning på sikkerhedskopiering og gendannelse af data. Især bør administratorer sikre, at de forstår de nøjagtige parametre og muligheder for hver kommando for at undgå uønsket datatab eller systemustabilitet. Sletning af skyggekopier ved et uheld kan resultere i datatab, mens skødesløse ændringer af VSS-konfigurationsindstillinger kan resultere i uforudsigelig tjenesteadfærd. Det anbefales kraftigt, at du udfører grundig dokumentation og om nødvendigt sikkerhedskopierer vigtige data, før du bruger vssadmin. Disse forholdsregler sikrer, at VSS-tjenesten administreres effektivt og sikkert uden uønskede konsekvenser for integriteten af ​​data og systemer. Der er flere alternativer til kommandoen "vssadmin" og Volume Shadow Copy Service (VSS) i Windows. Her er nogle alternative tilgange til håndtering af skyggekopier og datasikkerhedskopier: 1. Windows-filhistorik: Filhistorik er en indbygget funktion i Windows, der automatisk opretter filversioner. Du kan bruge det til at gendanne ældre versioner af filer. Denne funktion er især relevant for slutbrugere. 2. Tredjeparts sikkerhedskopieringssoftware: Der er mange tredjeparts backup-løsninger fra virksomheder som Acronis, Veeam, Backup Exec osv. Disse tilbyder avancerede data backup-funktioner, herunder planlægning, trinvise backups og cloud-integration. 3. Windows Backup og gendannelse: Indbygget Windows Backup and Restore giver dig mulighed for at lave sikkerhedskopier af filer og mapper. Du kan få adgang til det fra Kontrolpanel eller Indstillinger. 4. Gendan Shadow Copies via File Explorer: I nogle versioner af Windows kan du få adgang til skyggekopier ved hjælp af File Explorer. For at gøre dette skal du højreklikke på en fil eller mappe, vælge "Gendan tidligere versioner" og følge instruktionerne. 5. PowerShell Cmdlets: PowerShell leverer cmdlets som f.eks`Get-WmiObject`og`Invoke-WmiMethod`, som kan bruges til at udføre WMI-forespørgsler til styring af VSS. Det er vigtigt at bemærke, at valget af det bedst egnede alternativ afhænger af specifikke krav, omfang og præferencer. Tredjeparts backupsoftware tilbyder ofte avancerede funktioner, mens indbyggede Windows-værktøjer som Filhistorik er velegnede til slutbrugeradgang. Inden man vælger et alternativ, bør der foretages en grundig analyse af funktionaliteterne og integrationsmulighederne.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando-linje vssadmin - vssadmin 1,0 - Volume Shadow Copy Service administrative kommando-linje værktøj (C) Copyright 2001 Microsoft Corp

HTTP: ... console/da/172.htm
0.124
23592

Pfad (ohne den Dateinamen) als eigene Spalte ausgeben!

Create Character Map keyboard shortcut for all Windows OS!

Use mechanical emergency ejection of DVD / CD drives!

Die Kategorie Dateiverwaltung auf Software OK!

Open, Close, Drive, Eject DVD, USB, CD, BlueRay on Windows 11, 10, ... etc.!

Master sound volume control via mouse wheel on the taskbar in Windows 11/10!(0)