ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>VSSADMIN /?
vssadmin 1.1 - Administrativt kommandolinjeværktøj i tjenesten
Øjebliksbillede af diskenhed
(C) Copyright 2001-2005 Microsoft Corp.

---- Understøttede kommandoer ----

List Providers - Vis registrerede providere af
øjebliksbillede af diskenhed
List Shadows - Vis eksisterende øjebliksbilleder af
diskenheder
List ShadowStorage - Angiv tilknytninger til
øjebliksbilledlager
List Volumes - Vis diskenheder, der er kvalificerede til
øjebliksbilleder
List Writers - Vis skrivere af øjebliksbilleder af
diskenheder, der abonneres på
Resize ShadowStorage - Tilpas størrelsen på en tilknytning for
et øjebliksbilledlager til en diskenhedC:\WINDOWS>W32TM /?
w32tm [/? | /register | /unregister ]
? - dette hjælpeskærmbillede.
register - registrerer til at køre som en tjeneste og tilføje
standard
konfigurationen i registreringsdatabasen.
unregister - fjerner registrering af tjenesten og alle
konfigurationer
oplysninger fra registreringsdatabasen.

w32tm /monitor [/domain:<domænenavn>]
[/computers:<navn>[,<navn>[,<navn>...]]]
[/threads:<antal>] [/ipprotocol:<4|6>] [/nowarn]
domain - angiver det domæne, der skal overvåges. Hvis der ikke
findes et
domæne eller, hvis hverken domæne- eller computernavn er
angivet, bruges standarddomænet. Denne indstilling kan
bruges mere end én gang.
computers - overvåger den angivne liste over computere.
Computernavne
adskilles med kommaer og uden mellemrum. Hvis et navn har
præfikset "*", behandles det som en Active Directory-PDC.
Denne indstilling
kan bruges mere end én gang.
threads - antallet af computere, der kan analyseres samtidigt.
Standardværdien er 3. Det tilladte område er 1-50.
ipprotocol - angiv den IP-protokol, der skal anvendes.
Standardindstillingen er
at bruge, hvad der er tilgængeligt.
nowarn - annuller advarselsmeddelelse.

w32tm /ntte <NT-tidsepoke>
Konverterer et NT-systemklokkeslæt til intervaller på (10^-7)s
fra 0t 1-jan 1601,
i et læsbart format.

w32tm /ntpte <NTP-tidsepoke>
Konverterer et NTP-klokkeslæt til intervaller på (2^-32)s fra
0t 1-jan 1900 i
et læsbart format.

w32tm /synk. [/computer:<computer>] [/nowait] [/rediscover]
[/soft] igen
Fortæller en computer, at den skal synkronisere sit ur igen
hurtigst
muligt og kassere alle samlede fejlstatistikker.
computer:<computer> - computer, der skal synk. igen. Hvis den
ikke
er angivet, synkroniseres den lokale computer igen.
nowait - venter ikke på, at synkroniseringen gentages;
vender straks tilbage. Eller venter på, at synkroniseringen
fuldføres, inden du vender tilbage.
rediscover - registrerer netværkskonfigurationen igen og
registrerer
netværksressourcer, hvorefter der synkroniseres igen.
soft - synkroniserer igen, idet eksisterende fejlstatistikker
bruges. Not useful,
beregnet til kompatibilitet.

w32tm /stripchart /computer:<destination> [/period:<opdater>]
[/dataonly] [/samples:<antal>] [/packetinfo]
[/ipprotocol:<4|6>]
Viser et stribediagram af forskydningen mellem computeren og
en anden computer.
computer:<destination> - den computer, som forskydningen skal
måles imod.
period:<opdater> - tiden i sekunder mellem eksempler.
Standardindstillingen
er 2s
dataonly - der vises kun data, ikke grafik.
samples:<antal> - indsamler <antal> eksempler, og stopper
derefter. I modsat fald
indsamles angivne eksempler, indtil der trykkes på Ctrl-C.
packetinfo - udskriver NTP-pakkesvar.
ipprotocol - angiver, hvilken IP-protokol der skal bruges.
Standardindstillingen er
den protokol, der er tilgængelig.

w32tm /config [/computer:<destination>] [/update]
[/manualpeerlist:<peer>] [/syncfromflags:<kilde>]
[/LocalClockDispersion:<sekunder>]
[/reliable:(YES|NO)]
[/largephaseoffset:<millisekunder>]
computer:<destination> - justerer konfigurationen af
<destination>. Hvis den ikke er
angivet, er standardindstillingen den lokale computer.
update - angiver, hvilken tidstjeneste konfigurationen har
ændret, hvorved ændringerne er trådt i kraft.
manualpeerlist:<peer> - indstiller den manuelle peer-liste til
<peer>,
som er en mellemrumssepareret liste over DNS- og/eller IP-
adresser.
Hvis der angives flere peer'er, skal denne parameter
omsluttes af
anførselstegn.
syncfromflags:<kilde> - angiver, hvilke kilder NTP-klienten
skal
synkronisere fra. <kilde> skal være en kommasepareret liste
over
disse nøgleord (der skelnes ikke mellem store og små
bogstaver):
MANUAL - synkroniserer fra peer'er på den manuelle peer-
liste
DOMHIER - synkroniserer fra en AD DC i domænehierarkiet
NO - synkroniserer fra ingen
ALL - synkroniserer fra både manuelle peer'er og domæne-
peer'er
LocalClockDispersion:<sekunder> - konfigurerer nøjagtigheden af
det
interne ur, som w32time går ud fra, hvis den ikke kan få
klokkeslættet fra sine konfigurerede kilder.
reliable:(YES|NO) - angiver, om denne computer er en pålidelig
tidskilde.
Denne indstilling er kun relevant på domænecontrollere.
YES - denne computer er en pålidelig tidstjeneste
NO - denne computer er ikke en pålidelig tidstjeneste
largephaseoffset:<millisekunder> - angiver tidsforskellen
mellem
lokal og netværkstid, som w32time anser for en spids.

w32tm /tz
Viser de aktuelle tidszoneindstillinger.

w32tm /dumpreg [/subkey:<nøgle>] [/computer:<destination>]
Viser de værdier, der er knyttet til en given
registreringsnøgle.
Standardnøglen er
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\W32Time
(rodnøglen for tidstjenesten).
subkey:<nøgle> - viser de værdier, der er knyttet til
undernøglen <nøgle>
til standardnøglen.
computer:<destination> - forespørger om
registreringsdatabaseindstillinger for computeren <destination>.

w32tm /query [/computer:<destination>]
{/source | /configuration | /peers | /status}
[/verbose]
Viser oplysninger om tjenesten Windows Time for en computer.
computer:<destination> - forespørger om oplysninger om
<destination>. Hvis den ikke
er angivet, er det som standard den lokale computer.
source: viser tidskilden.
configuration: viser konfigurationen af kørslen, og hvor
indstillingen kommer fra. I kontroltilstand vises den ikke-
definerede
eller ikke-anvendte indstilling også.
peers: viser en liste over peer'er og deres status.
status: viser status for tjenesten Windows Time.
verbose: angiver kontroltilstand for at få vist flere
oplysninger.

w32tm /debug {/disable | {/enable /file:<navn> /size:<byte>
/entries:<værdi>
[/truncate]}}
Aktiverer eller deaktiverer den private log til tjenesten
Windows Time for den lokale computer.
disable: deaktiverer den private log.
enable: aktiverer den private log.
file:<navn> - angiver det absolutte filnavn.
size:<byte> - angiver den maksimale størrelse af cirkulær
logfil.
entries:<værdi> - indeholder en liste over flag, angivet
efter nummer og
kommasepareret, som angiver de typer oplysninger, der
skal logføres. Kan være et tal mellem 0 og 300. Ud over
enkelte tal er intervaller
gyldige, f.eks. 0-100,103,106.
Værdien 0-300 angiver, at alle oplysninger logføres.
truncate: afkorter filen, hvis den findes.


GOTO : HELP ASSOC

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando-linje vssadmin - vssadmin 1,0 - Volume Shadow Copy Service administrative kommando-linje værktøj (C) Copyright 2001 Microsoft Corp

HTTP: ... console/da/172.htm
0.171
23592

Windows 8.1 / 10 all users desktop location to customize and edit!

 /

Errors, occasional incorrect calculation and centering of the text (DT_CENTER)!

 /

Synchronization does not work on Windows 10 / 11, the solution!

 /

Can I use the screen testing tools on MS Windows 11 OS?

 /

Can I turn off all Colors Highlighting of files and directorys?

 /

Blockieren Sie E-Mails von bestimmten Absendern in Microsoft Outlook!

 /

Difference between check boxes and Combo boxes?

 /

Example 78 percent similarity in Find.Same.Images.OK!

 /

How can i start the paint program in Windows 8.1 or Win 10 (run, open, find)?

 /

Hi, is it possible to kill all favorite processes at once?

 /

Start Windows Terminal as admin in Windows 11!

 /

Delete fonts direct in FontViewOK (Windows Recycle Bin)!

 /