ASSOC: Näyttää tai muuttaa tiedostotunnisteiden kytkentöjä.


... Esimerkit komennosta "ASSOC"
... "ASSOC" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta
... Tärkeää tietoa, vinkkejä "ASSOC"-komennolle

Komento: "ASSOC" on päällä Windows 11, 10, .. saatavilla

Esimerkit komennosta "ASSOC"

Tässä on esimerkkejä kommenteineen`ASSOC`-Komento Windowsin komentokehotteessa: Esimerkki 1: Yhdistä tiedostotyyppi tiedostopäätteeksi näyttää:

ASSOC

Tämä komento näyttää kaikki nykyiset tiedostotyyppien ja tiedostopäätteiden liitokset. Esimerkiksi tiedostotunniste ".txt" liittyy tekstiasiakirjaan, ja liitos voi olla nimetty "txtfile". Esimerkki 2: Näytä kartta tietylle tiedostotunnisteelle:

ASSOC .txt

Tämä komento näyttää .txt-tiedostotunnisteen nykyisen yhdistämisen. Näkyviin tulee tiedostotyyppi, jolle tämä tiedostopääte on määritetty, kuten "txtfile". Esimerkki 3: Muuta tiedostotunnisteen yhdistämistä:

ASSOC .xyz=minun_sovellus

Tämä komento muuttaa tiedostotunnisteen ".xyz" yhdistämistä. Tässä esimerkissä ".xyz" liittyy sovellukseen "MyApp". Esimerkki 4: Poista liitos tiedostopäätteestä:

ASSOC .xyz=

Tässä tiedostotunnisteen ".xyz" määritys poistetaan. Tämä tarkoittaa, että Windows ei enää yritä automaattisesti avata tiettyä sovellusta tämän laajennuksen tiedostoilla. Esimerkki 5: Tallenna kaikki tehtävät tekstitiedostoon:

ASSOC > Tehtävät.txt

Tämä komento tallentaa kaikki nykyiset tiedostotyypin ja laajennuksen väliset yhteydet tekstitiedostoon, jonka nimi on Associations.txt. Tiedosto sisältää tietoja siitä, mille tiedostotyypeille tietyt tiedostotunnisteet on määritetty. Esimerkki 6: Tallenna tietyt kartoitukset tekstitiedostoon:

ASSOC | FIND "txt" > text_files_assignments.txt

Vain txt-merkkijonon sisältävien tiedostopäätteiden määritys tallennetaan tähän. Tästä voi olla hyötyä, kun haluat saada tarkkoja tietoja tekstitiedostojen assosiaatioista.

"ASSOC" Ote Microsoft Windowsin ohjeesta

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Näyttää tai muuttaa tiedostokytkentöjä.

ASSOC [.tun[=[Tyyppi]]]

.tun Määrittää kytkettävän tiedoston tunnisteen.
Tyyppi Määrittää kytkettävän tiedostotyypin.

Komento ASSOC ilman parametria näyttää voimassa olevat kytkennät.
Komento ASSOC .tun näyttää tunnisteeseen liitetyt kytkennät.
Jättämällä tiedostotyypin tyhjäksi ASSOC poistaa kytkennän
tiedostotyypin ja siihen liitettyjen tunnisteiden väliltä.

Tärkeää tietoa, vinkkejä "ASSOC"-komennolle

Kyllä, on joitakin tärkeitä kohtia, jotka on otettava huomioon käytettäessä`ASSOC`-Käytä komentoa Windowsin komentokehotteessa: 1. Ylläpitäjän oikeudet: Varmista, että sinulla on järjestelmänvalvojan oikeudet, jos haluat muuttaa tai poistaa tiedostotyyppiyhdistelmiä. Komento saattaa vaatia korotettuja oikeuksia tehdäkseen muutoksia järjestelmään. 2. Ole varovainen, kun muutat kartoituksia: Tiedostotyyppiyhdistelmien muuttaminen saattaa aiheuttaa sen, että tiedostot eivät enää avaudu odotetulla tavalla. Varmista, että ymmärrät muutokset ja tee ne vain, jos tiedät tarkalleen mitä olet tekemässä. 3. Varmuuskopiointi kartoituksista: Ennen kuin teet muutoksia, on suositeltavaa luoda varmuuskopio nykyisistä kartoituksista. Tämä voi auttaa sinua palaamaan edelliseen tilaan, jos jokin menee pieleen. Voit tarkastella tulosteita`ASSOC`tallenna tiedostoon esimerkin 5 mukaisesti. 4. Huomaa syntaksi: Varmista, että käytät oikeaa syntaksia. Käsky`ASSOC`käytetään yleensä tiedostopäätteiden ja tiedostotyyppien kanssa. Syntaksin huomiotta jättäminen voi johtaa odottamattomaan toimintaan. 5. Käyttö`FTYPE`-Komento: Yhdessä`ASSOC`hänkin voi`FTYPE`komentoa voidaan käyttää muuttamaan komentoa tai ohjelmaa, joka suoritetaan tietyllä tiedostotyypillä. Tämä saattaa olla olennaista, jos haluat tehdä syvempiä muutoksia. 6. Uudelleenkäynnistys saattaa olla tarpeen: Joskus tiedostotyyppiyhdistelmien muutokset tulevat voimaan vasta järjestelmän uudelleenkäynnistyksen jälkeen. On aina suositeltavaa olla varovainen ja tietää, että tiedostotyyppiyhdistelmien muutokset voivat vaikuttaa järjestelmän toimintaan. Jos olet epävarma, voit hakea ammattiapua tai tehdä lisätutkimuksia varmistaaksesi, että saat haluamasi tulokset.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomento ASSOC - Näyttää tai muuttaa tiedostotunnisteiden kytkentöjä.

HTTP: ... console/fi/001.htm
0.155
16696

Die Farbe der Desktop Haft Notiz auf dem Desktop gefällt mir nicht!

Windows 11: manage, backup and restore network passwords!

Can I calculate the IsMyHdOK, SSDs or HDDs benchmark points?

Open mouse wheel settings in Windows 11!

Enable Shutdown feature in Windows To-Tray area!

Help in Windows 11 missing the keyboard settings?(0)